Pagina documente » Stiinte Economice » Intreprinderea in mediul competitiv (S.C. XYZ S.R.L., Ploiesti)

Cuprins

lucrare-licenta-intreprinderea-in-mediul-competitiv-s.c.-xyz-s.r.l.-ploiesti-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-intreprinderea-in-mediul-competitiv-s.c.-xyz-s.r.l.-ploiesti-


Extras din document

Alte date

?

CAPITOLUL I

Prezentarea generala a societatii:

Denumirea societatii este S.C. SERVSPEC-NEMES S.R.L. Ploiesti. In toate actele emise de societate sau privind societatea, denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele „societate cu raspundere limitata” sau initialele „S.R.L.” si numarul de inregistrare la Registrul Comertului.

Cod unic de inregistrare al societatii este R 1354553.

Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului este J 29 / 679 / 11 iunie 1991.

Sediul societatii se afla in municipiul Ploiesti, Strada Laboratorului Nr. 5A Jud.Prahova.

Durata societatii este nelimitata.

Societatea dispune si de un cont 2511.1-179.1/ROL deschis la B.C.R. Ploiesti.

Capitalul social initial al S.C. SERVSPEC-NEMES S.R.L. Ploiesti este in valoare de 350 000 000 lei si se compune din facturi, active imobilizate si expertize ale caror valoare a fost insusita de toti actionarii, stabilindu-se un numar de 350 actiuni nominative a 1 000 000 lei o actiune.

Aportul fiecarui asociat la capitalul social este urmatoarea:

1. Domnul Nemes Constantin 96 000 000 lei respectiv 96 actiuni

2. Doamna Nemes Iuliana 90 000 000 lei respectiv 90 actiuni

3. Domnul Nemes Sorin 68 000 000 lei respectiv 68 actiuni

4. Domnul Nemes Bogdan 62 000 000 lei respectiv 62 actiuni

5. Domnul Vasile Liviu 34 000 000 lei respectiv 34 actiuni

Participarea actionarilor la pierderile si beneficiile societatii se face in limita aportului lor la capitalul social. Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie, care se pastreaza la sediul societatii.

Actiunile sunt indivisibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea totala sau partiala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de Administratie si sa faca public faptul pentru presa in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa sase luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere a societatii care decide asupra activitatii acestuia si asigura politica si economica si sociala.

Comisia de cenzori:

Gestiunea societatii este controlata de actionari, Consiliul de Administratie si de comisia de cenzori formata din trei membri si anume:

1. Domnul Nemes Constantin, cetatean roman, domiciliat in Ploiesti, str. Laboratorului, nr. 5a, actionar

2. Doamna Nemes Iuliana, cetatean roman, domiciliata in Ploiesti, str. Laboratorului, nr. 5a, actionar

3. Doamna Marin Iuliana, cetatean roman, domiciliata in Ploiesti, str. Izvoare, nr. 99, bis, expert contabil

Supleantii comisiei de cenzori vor fi:

1. Constantin Maria

2. Vasile Catalina

3. Vlad Razvan – Expert contabil

Comisia de cenzori si supleantii sunt numiti pe o perioada de trei ani si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului statut si ale legii.

Exercitiul financiar:

Exercitiul economico-financiar al societatii cuprinde perioada

1 Ianuarie – 31 Decembrie a fiecarui an. Evidenta gestiunii contabile se va tine in lei. Bilantul anual, precum si contul de profit si pierdere va fi intocmit in lei.

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Din profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizarii, investitiilor, cercetarii si dezvoltarii de noi produse.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se va face pe societate, in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Lichidarea societatii:

Adunarea Generala a Actionarilor poate decide lichidarea societatii in urmatoarele cazuri:

- cand obiectul de activitate al socitatii nu poate fi realizat

- falimentul

- numarul de actionari se va reduce sub 3

- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa

- in orice alta situatie neprevazuta.

Modul de lichidare va fi stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor.

Litigii:

Litigiile ce pot aparea in cadrul societatii vor fi solutionate de catre actionari pe cale amiabila.

In cazul nerezolvarii litigiilor pe cale amiabila atunci acestea vor fi solutionate de institutiile judecatoresti de drept comun, functie de competenta lor.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.