Pagina documente » Stiinte Economice » Inventarierea, procedeu al metodei contabile

Despre lucrare

lucrare-licenta-inventarierea-procedeu-al-metodei-contabile
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-inventarierea-procedeu-al-metodei-contabile


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
ASPECTELE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA
1.1. Inventarierea - necesitate, notiune si clasificare .. 4
1.1.1. Scopul si necesitatea inventarierii ...........4
1.1.2. Notiunea de inventariere ............6
1.1.3. Clasificarea inventarierii ............7
1.2. Documentele utilizate si reglementarile privind inventarierea ............11
1.3. Functiile inventarierii 18
CAPITOLUL II
INVENTARIEREA COMPONENTA A AUTOCONTROLULUI
2.1. Responsabilitati privind desfasurarea si organizarea inventarierii ........21
2.2. Etapele inventarierii ...23
2.2.1 Masurile organizatorice si tehnica pregatirii inventarierii .........23
2.2.2. Inventarierea si inscrierea in documente a rezultatelor
inventarierii .........29
2.2.3. Evaluarea stocurilor ......35
2.3. Regularizarea si stabilirea diferentelor constatate la inventariere .........40
2.4. Alte situatii care necesita inventarierea ....46
CAPITOLUL III
VALORIFICAREA REZULTATELOR
3.1. Valorificarea rezultatelor la inventarierea stocurilor...........48
3.1.1. Plusuri in gestiune si modul de solutionare a acestora..........49
3.1.2. Minusuri in gestiune si modul de solutionare a acestora .......51
3.2.Valorificarea rezultatelor la gestiunile de imobilizari corporale...........63
3.3. Valorificarea rezultatelor a valorii valutelor .........65
3.4. Valorificarea rezultatelor a drepturilor de creanta fata de
debitori si clienti .............66
3.5. Valorificarea rezultatelor a veniturilor si cheltuielilor........67
3.6. Determinarea cheltuielilor privind consumul stocurilor .....69
3.7. Constituirea ,suplimentarea si diminuarea provizioanelor..71
CAPITOLUL IV
STUDIU DE CAZ PRIVIND INVENTARIEREA
PATRIMONIULUI LA SCPETROMSERVICE VEST ARAD SA
4.1. Prezentarea firmei SC PETROMSERVICE VEST ARAD SA .......78
4.2. Inventarierea patrimoniului la SC PETROMSERVICE .....84
VEST ARAD SA
Anexa 1 ..............94
Anexa 296
Anexa 397
CONCLUZII SI PROPUNERI .....98
BIBLIOGRAFIE ............100

EXTRAS DIN DOCUMENT

?––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Inventarierea, procedeu al metodei contabile

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

?

CAPITOLUL I

ASPECTELE GENERALE

PRIVIND INVENTARIEREA

1.1 Inventarierea – necesitate, notiune si clasificare

1.1.1. Scopul si necesitatea inventarierii

1.1.2. Notiunea de inventariere

1.1.3. Clasificarea inventarierii

1.2. Documentele utilizate si reglementarile privind inventarierea

1.3. Functiile inventarierii

1.1. INVENTARIEREA – NECESITATE , NOTIUNE SI CLASIFICARE

1.1.1. Scopul si necesitatea inventarierii

Necesitatea cunoasterii cat mai exacte a patrimoniului este impusa de cerintele Legii contabilitatii nr. 82/1991, care la art. 10 prevede ca „bilantul contabil trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute”.

Inventarierea este elaborata si in relevarea manierii in care este gestionat patrimoniul, a situatiei acestuia la un moment dat, in ansamblu sau numai a unor elemente patrimoniale.

Cu toate precautiile pe care contabilitatea si le impune prin respectarea anumitor principii, reguli si prin folosirea unei tehnici adecvate de culegere, prelucrare, sintetizare si transmitere a informatiei, pot aparea diferente cantitative intre situatia scriptica si situatia faptica a imobilizarilor, stocurilor, titlurilor de valoare, creantelor si datoriilor existente la un moment dat.

Cauzele care determina aceste diferente de inventariere pot fi:

- organizarea necorespunzatoare a evidentei contabile;

- complexitatea activitatii economice;

- influenta unor factori interni si externi care provoaca :

? pierderi din cauza proprietatilor fizico-chimice (evaporare, uscare, pulverizare, scurgere, deformare) denumite perisabilitati;

? confuzii obiective sau subiective in gestionarea bunurilor;

? degradarea, expirarea termenului de garantie;

? calamitati (inundatii, incendii).

? sustrageri si furturi prin spargere;

Necesitatea inventarierii decurge si din posibilitatea schimbarii valorii (pretului) cu care au intrat in patrimoniu bunurile respective ( valoarea de intrare) si valoarea la data inventarierii ( valoarea actuala) stabilindu-se un plus de valoare sau minus de valoare a stocurilor faptice.

Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, art. 127, prevede ca „inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale precum si bunurile detinute cu orice titlu apartinand altor persoane fizice sau juridice”.

Aceste diferente au urmari nedorite in luarea deciziilor curente sau pe termen lung, in controlul modului in care acestea sunt gestionate si in respectarea unor prevederi legale.

Potrivit Normelor metodologice aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 596/1970 pct. 99, scopul principal al inventarierii il constituie:

- asigurarea integritatii avutului public sau privat prin verificarea existentei bunurilor materiale si banesti;

- luarea masurilor de recuperare a pagubelor.

- stabilirea vinovatilor pentru eventualele lipsuri constatate;

Pornind de la cele doua reglementari, putem concluziona ca scopurile principale pentru care se efectueaza inventarierea sunt:

- verificarea realitatii bunurilor primite in gestiune, stabilirea eventualelor lipsuri si a vinovatilor si luarea masurilor pentru recuperarea pagubelor.

- stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati, prin aplicarea principiului prudentei, in vederea intocmirii bilantului contabil, care trebuie sa asigure o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, situatiei financiare si a rezultatelor obtinute;

1.1.2. Notiunea de inventariere