Pagina documente » Stiinte Economice » Lansarea in fabricatie (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-lansarea-in-fabricatie-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-lansarea-in-fabricatie-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
I. NOTIUNI TEORETICE PRIVIND LANSAREA IN FABRICATIE
I.1 DEFINIREA SI OBIECTIVELE LANSARII IN FABRICATIE
I.2 DOCUMENTELE ECONOMICE UTILIZATE IN SUBACTIVITATEA DE LANSARE IN FABRICATIE
I.3 FORME SI METODE DE LANSARE A PRODUSELOR IN FABRICATIE
II. PREZENTARE GENERALA A S.C.ARCTIC S.A.
II.1 SCURT ISTORIC
II.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE
II.3 PREZENTAREA ACTIVITATII DE BAZA
II.3.1 NIVELUL PRODUCTIEI
II.3.2 NIVELUL DE DESFACERE
II.4 STRUCTURA ORGANIZATORICA A S.C. ARCTIC S.A.
II.4.1 ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
II.4.2 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
II.4.3 COMISIA DE CENZORI
II.4.4 ACTIVITATEA SOCIETATII
II.5 ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA A S.C.ARCTIC S.A.
II.5.1 EFICIENTA ECONOMICA A RETEHNOLOGIZARII SI MODERNIZARII TEHNOLOGICE
II.5.2 VANZARILE SI PROFITABILITATEA
II.5.3 REZULTATELE DIN PRIMELE SASE LUNI DIN 2001
II.5.4 CARACTERIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECOMICO-FINANCIARI
III. SUBSISTEMUL P.L.U.P. IN CADRUL S.C.ARCTIC S.A.
III.1 ROLUL SUBSISTEMULUI P.L.U.P.
III.2 SUBSISTEMUL P.L.U.P.- INTRARI FUNCTIE DE TRANSFORMARE, IESIRI
III.3 PROGRAMAREA, LANSAREA SI URMARIREA PRODUCTIEI IN S.C. ARCTIC S.A. ACTIVITATILE EFECTIVE SI DESFASURAREA LOR PROPRIU-ZISA
III.3.1 SCOP
III.3.2 DOMENIUL DE APLICARE, DEFINITII SI PRESCURTARI
III.3.3 LANSAREA IN FABRICATIE A PRODUSELOR
III.3.3.1 DATE DE INTRARE PENTRU LANSAREA PRODUCTIEI
III.3.3.2 IREGISTRAREA COMENZILOR.
III.3.3.3 LANSAREA COMENZILOR
III.3.4 URMARIREA PRODUCTIEI
III.3.5 RESPONSABILITATI
III.3.5.1 RESPONSABILITATILE SEFULUI SERVICIULUI P.L.U.P
III.3.5.2 RESPONSABILITATILE PERSOANEI INSARCINATA CU LANSAREA DIN CADRUL SERVICIULUI P.L.U.P.
III.3.5.3 RESPONSABILITATILE SEFULUI SECTIEI DE PRODUCTIE.
III.3.5.4 RESPONSABILITATILE SEFULUI DE SECTIE PRODUSE.
III.3.5.5 RESPONSABILITATILE TEHNICIANULUI SI FUNCTIONARULUI ECONOMIC DIN CADRUL SECTIEI DE PRODUSE FINITE.
III.3.5.6 RESPONSABILITATILE PRIMITORULUI-DISTRIBUITOR DIN CADRUL SECTIEI DE PRODUCTIE.
III.3.5.7 RESPONSABILITATILE CE-I REVIN RESPOSABILULUI CU EVIDENTA PIESELOR DE SCHIMB DE LA SECTIE,
III.3.5.8 RESPONSABILITATILE SEFULUI SERVICIULUI DESFACERE.
III.3.5.9 RESPONSABILITATILE SEFULUI ATELIERULUI PREGATIREA FABRICATIEI.
III.3.5.10 RESPONSABILITATILE CONTROLULUI OPERATIEI TEHNOLOGICE DE AMBALARE PRODUSE FINITE
III.3.5.11 RESPONSABILITATILE CE-I REVIN PRIMITORULUI-DISTRIBUITOR DIN CADRUL DEPOZITULUI DE PRODUSE FINITE.
III.3.6 DOCUMENTELE UTILIZATE IN PROCEDURA DE LANSARE IN FABRICATIE.
III.3.7 FACTORII DE INFLUENTA A SUBSISTEMULUI P.L.U.P.
III.3.7.1 NIVELUL DE PREGATIRE PROFESIONALA A FORTEI DE MUNCA EXISTENTA IN DOMENIU, DETERMINAT DE:
III.3.7.2 NIVELUL INZESTRARII TEHNICE A COMPARTIMENTULUI
III.3.8 ANEXE
IV. MASURI PROPUSE PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATILOR DE LANSARE IN FABRICATIE DE NOI PRODUSE
IV.1 PUNCTE CRITICE SI RECOMANDARI PRIVIND ACTIVITATEA DE PROGRAMARE, LANSARE SI URMARIRE A PRODUCTIEI
IV.1.1 NERESPECTAREA TERMENELOR DE LIVRARE A PRODUSELOR
IV.1.2 CONSUMURI SPECIFICE NORMATE DE MATERIAL NECORESPUNZATOR
IV.1.3 NEONORAREA LA TIMP A CERERILOR PRIMITE DE LA BENEFICIARI
IV.1.4 APARITIA UNOR DEFICIENTE IN FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL
IV.1.5 CONSUM MAXIM DE MANOPERA
IV.2 EFICIENTIZAREA ACTIVITATII DE LANSARE IN FABRICATIE A NOILOR PRODUSE
IV.2.1 INFORMATIZAREA SISTEMULUI DE PRODUCTIE
IV.2.2 SISTEM AUTOMAT DE LANSARE A PRODUCTIEI
IV.2.2.1 LANSAREA PRODUCTIEI IN CONTEXTUL INFORMATICII INDUSTRIALE
IV.2.2.2 ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU PRODUCTIE.
IV.2.2.3 FUNCTIILE UNUI SISTEM AUTOMAT DE LANSARE A PRODUCTIEI
IV.2.2.4 RELIZAREA BAZEI DE DATE
IV.2.2.5 ETAPELE DERULARII APLICATIEI DE LANSARE A PRODUCTIEI
IV.2.2.6 IMPLEMENTAREA APLICATIEI INFORMATICE DE LANSARE A PRODUCTIEI
IV.2.3 MAX SISTEM DE CONDUCERE SI GESTIUNE A INTREPRINDERII
IV.2.3.1 PRODUSE PENTRU ACTIVITATEA DE PRODUCTIE FURNIZATE DE MAX
IV.2.4 STRUCTURA DOCUMENTATIEI MAX.DOCUMENTATIA ON-LINE
IV.2.4.1 APLICATII PENTRU ACTIVITATEA DE PRODUCTIE ASISTAT DE MAX
V. EFICIENTA INTRODUCERII IN EXPLOATARE A APLICATIEI INFORMATICE
V.1 ETAPELE DESFASURARII ACTIVITATII DE LANSARE A PRODUCTIEI, LA S.C. ARCTIC S.A. IN CADRDRUL APLICATIEI INFORMATICE MAX

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

NOTIUNI TEORETICE PRIVIND LANSAREA IN FABRICATIE

1.1 Definirea si obiectivele lansarii in fabricatie

Lansarea in fabricatie desemneaza ansamblul lucrarilor cu privire la elaborarea, multiplicarea si difuzarea documentelor invederea lansarii si executiei sarcinilor de productie, la nivelor centrelor efectorii (locurilor de munca).

Ca element component al managementului operational al productiei, lansarea se situeaza in avalul programarii si in amontele controlului proceselor de productie. Aceasta pozitionare arata ca lansarea este fundamentata de programarea sarcinilor de productie.

Lansarea in fabricatie constituie un prim punct de control preventiv al cheltuielilor cu material prima si salariile executantilor directi, astfel ca acesta sa urmeze o destinatie rationala. In conditiile actuale, cand se impune folosirea cu eficienta economica maxima a bazei de materii prime, lansarea in fabricatie contribuie in mare masura la respectarea cheltuielilor cu materia prima si salariile executantilor directi.

Pe baza acestui cadru, se atribuie lansarii in fabricatie urmatoarele obiective:

? stabilirea cheltuielilor normate cu materia prima si manopera pe unitatea de produs si total produse cuprinse in programele de fabricatie.

? Asigurarea esalonata, in functie de cerintele subactivitatii de programare, a tuturor informatiilor necesare, locurilor de munca pentru executia produselor.

? Rationalizarea documentatiei economice care circula la executantii directi.

? Reducerea deplasarilor executantilor directi pentru procurarea si restituirea documentatiei.

? Utilizarea unor sisteme moderne de lansare a produselor in fabricatie care sa asigure reducerea costului de productie si cresterea operativitatii in asigurarea informatiilor necesare executiei si dimensionarii cheltuielilor de productie.

1.2 Documentele economice utilizate in subactivitatea de lansare in fabricatie

Documentele economice de lansare in fabricatie a produselor se elaboreaza pe baza informatiilor din subactivitatea de programare a productiei si din activitatea de pregatire tehnica a productiei.

Pe baza informatiilor cuprinse in rpogramele operative si documentatia constructive si tehnologica, in cadrul subactivitatii de lansare, se elaboreaza in principal urmatoarele documente: bonurile de consum, bonurile de lucru, notele de predare a pieselor (reperelor), fisele de insotire, borderoul documentelor de lansare. Continutul, frecventa si formatul acestor documente depinde de conditiile de fabricatie precum si de metodele de programare si mijloacele tehnice de prelucrare a datelor utilizate.

Bonul de consum asigura lansarea in fabricatie a materiilor prime si ca urmare, ofera informatii referitoare la identificarea produsului care se executa, denumirea, cantitatea si caracteristicile materiilor prime precum si informatii pentru buna gestionare a materialelor. Acest document constituie sursa primara de evidenta a cheltuielilor cu materiile prime.

Bonul de lucru asigura lansarea manoperei in fabricatie si contine informatii de identificare a produselor, operatiilor tehnologice care se executa si locul acestora in itinerariul tehnologic, executantii directi (individuali sau colectivi), consumul de timp, etc. Acest document este sursa de evidenta a cheltuielilor cu munca vie.

Bonul de consum si bonul (dispozitia) de lucru constituie principalele documente elaborate in cadrul activitatii de lansare, care se alatura documentelor cu caracter ethnic, pentru asigurarea tuturor informatiilor necesare executiei produselor.

De asemenea, subactivitatea de lansare in fabricatie asigura elaborarea documentelor de identificare a produselor pe fluxul de fabricatie.

Documentul cel mai raspandit din aceasta categorie este nota de predare.

Nota de predare denumita in unele unitati si bon de miscare interioara, se utilizeaza in predarea, intre sectii sau la magazia de semifabricate, a produselor executate.

Borderoul documentelor de lansare are scopul de centralizare a consumului de materii prime sau manopera pe unitatile structurate de fabricatie (sectii, ateliere, etc.).

Toate documentele aratate contin valori potentiale, care se transforma in procesul de fabricatie, in productie neterminata si apoi in productie marfa.

1.3 Forme si metode de lansare a produselor in fabricatie

In practica economica, se utilizeaza doua forme de lansare a produselor in fabricatie:

a) lansarea centralizata, desfasurata prin intermediul compartimentului P.L.U.P. constituit la nivelul intreprinderilor.

b) lansarea descentralizata, exercitata prin grupa economica de la nivelul sectiilor de fabricatie.

Prima forma este specifica tipului de productie de serie mare si de masa in conditiile folosirii pe scara larga a echipamentelor electronice de calcul pentru elaborarea si multiplicarea documentelor economice.

Cea de-a doua forma este tipica productiei de serie mica sau unicate, in cazul folosirii procedurilor manuale in elaborarea documentelor economice.

Metodele de lansare in fabricatie se pot structura astfel:

? Lansarea pe baza de grafice; graficele program de lansare prevad, de obicei, numai lansarea elementelor principale (asa zisele repere conducatoare). Celelalte elemente se lanseaza in paralel.

? Lansarea pe baza de devansari consta in stabilirea termenului final cand elementele (reperele) trebuie executate. Din acest termen final, se scade durata de devansare, adica momentul cel mai tardiv cand va trebui lansat elementul respectiv in fabricatie. Lansarea va avea loc insa inaintea datei de devansare, pe masura ce devine disponibila capacitatea de productie a utilajului.

? Lansarea pe baza de stoc presupune cunoasterea ritmului in care se vor consuma diferitele elemente necesare produsului finit, creandu-se un stoc intermediar din care se va alimenta fabricatia. Elementele componente ale produsului finit se lanseaza din timp, in functie de durata ciclului de fabricatie, astfel ca stocul sa nu scada niciodata sub o anumita valoare minima, corespunzatoare stocului de siguranta.

? Lansarea grupata este aplicabila in cazul tehnologiei de grup. Elementele apartinand aceleiasi grupe se lanseaza in bloc, asigurandu-se astfel conditiile necesare fabricatiei de serie. Pentru fiecare element component al grupei vor trebui verificate daca se respecta devansarile calendaristice.

CAPITOLUL II

PREZENTARE GENERALA A S.C.ARCTIC S.A.

2.1. SCURT ISTORIC

Intreprinderea de frigidere S.C. ARCTIC S.A. a fost construita in anii 1968 1970 dupa licenta Thomson-Houston, Franta, investitie aprobata prin H.C.M. cu nr. 1446-1966, al R.S.R.

Incepand cu anul 1970 a inceput fabricarea de frigidere cu 2 stele de 140 litri, 180 de litri, 240 de litri si fabricarea compresoarelor de 1/8 CP si 1/6 CP. Capacitatea proiectata a fost de 200.000 bucati frigidere si 220.000 motocompresoare pe an, aceasta fiind realizata in anul 1975 cand s-a facut si iesirea de sub licenta.

Principalele etape de dezvoltare ale societatii, de la parametrii initial proiectati si operationalizati in perioada de inceput a societatii, pana la atingerea celor din prezent sunt prezentate dupa cum urmeaza:

? 1975 1978 pentru a se putea mentine pe piata externa s-au efectuat modificari constructive ale produselor (instalatie electrica, condensator, design, etc.)