Pagina documente » Stiinte Economice » Leasingul, modalitate de crestere a eficientei activitatii firmei (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-leasingul-modalitate-de-crestere-a-eficientei-activitatii-firmei-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-leasingul-modalitate-de-crestere-a-eficientei-activitatii-firmei-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE
4


CAP.1 LEASINGUL, CALE DE EFICIENTIZARE A ACTIVITATII COMERCIALE LA NIVEL MACROECONOMI
6
1.1. Conceptul de leasing
6
1.2. Societatile de leasing
11
1.3. Serviciile de leasing
13
1.4. Leasingul in Rominia
14
1.4.1. Piata de leasing in Rominia
15
1.4.2. Piata de leasing in Rominia in anul 2001
19


CAP.2 PREZENTAREA ACTIVITATII FIRMEI BICREL IMPEX S.R.L. iN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA
23
2.1. Scurt istoric
23
2.2. Profilul activitatii
24
2.3. Organizarea procesuala si structurala a firmei
26
2.3.1. Organizarea procesuala a firmei
26
2.3.2. Organizarea structurala a firmei
31
2.4. Managementul si resursele umane
32
2.4.1. Managementul firmei
32
2.4.2. Resursele umane ale societatii
34
2.5. Resursele materiale
40
2.6. Evolutia principalilor indicatori
41


CAP. 3 CONTRACTUL DE LEASING iN FINANCIAR
50
3.1. Partile contractante
50
3.2. Clauzele contractuale
51
3.3. Analiza contractului de leasing
61


CAP. 4 CONTRIBUTIA CONTRACTULUI DE LEASING LA DEZVOLTAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI ACTIVITATII FIRMEI BICREL IMPEX S.R.L.
66
4.1. Influenta derularii contractului de leasing asupra activitatii firmei
66
4.2. Rezultatele financiare ale firmei in urma incheierii contractului de leasing
68


CONCLUZII SI PROPUNERI
75


BIBLIOGRAFIE
77


ANEXE

* PLAN MAGAZIN
79
* CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
81
* FISA POSTULUI
82
* FOAIE DE PARCURS
83
* CONTRACT DE COLABORARE
84
* CONTRACT DE LEASING FINANCIAR
85

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Introducere

Avand in vedere contextul economic si financiar actual din Romania, utilizarea leasingului ca instrument finaciar a devenit o alternativa rapida si eficienta de finantare, pentru dezvoltarea firmelor din sectorul privat. Folosirea judicioasa a resurselor, managementul taxelor, diminuarea efortului financiar privind importurile, flexibilitatea sistemului de plati, rapiditatea si accesibilitatea fac sa incline balanta in favoarea utilizarii leasingului in detrimentul altor sisteme de finantare.

Leasingul este solutia ce permite depasirea dificultatilor generate de un mediu economic necorespunzator – finantari limitate si scumpe, birocratia sistemului bancar – si faciliteaza companiilor obtinerea dreptului de folosinta cu eforturi financiare initiale minime asupra unor masini si echipamente tehnologice, sistem ce le inlesneste cresterea productivitatii, rentabilizarea activitatii, toate conducand catre cresterea profitului.

Cresterea ponderii sectorului privat in Romania, cresterea mediului concurential in care aceste companii activeaza, a determinat o mult mai atenta si judicioasa organizare a resurselor financiare si directionarea loc catre mai multe sectoare de activitate. În acest fel leasing-ul a devenit un instrument de finantare din ce in ce mai folosit, avantajele acestuia, in comparatie cu alte modalitati de finantare a achizitionarii de mijloace fixe, promovandu-l ca fiind factor important al cresterii economice la nivel global.

Leasingul este acea operatiune comerciala care se constituie ca forma de inchiriere (a unor masini, utilaje, echipamente, etc.) la care recurg societatile care nu dispun de suficiente fonduri pentru a le achizitiona.

Un avantaj al acestei operatiuni de leasing este acela ca la sfarsitul contractului de leasing i se ofera utilizatorului dreptul de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.

Aceasta facilitate exceptionala de a intra in posesia si folosinta unui bun si de a plati chiria cuvenita proprietarului pe masura obtinerii unor castiguri, este avantajul principal al contractului de leasing.

Ca atare, abordarea temei ”Leasingul, modalitate de crestere a eficientei firmei” este importanta datorita necesitatii utilizarii leasingului de catre firmele mici care doresc si nu dispun de resurse suficiente in vederea dezvoltarii activitatii, respectiv promovarea progresului tehnic si cresterea eficientei economice.

CAP. I LEASINGUL, CALE DE EFICIENTIZARE

A ACTIVIT?TII COMERCIALE LA NIVEL MICROECONOMIC

1.1. CONCEPTUL DE LEASING

Leasingul este o modalitate moderna de finantare prin care clientul beneficiaza de un bun, plata facandu-se esalonat pe perioada contractului de leasing. Fata de alte forme de finantare, leasingul dispune de avantajele eliminarii birocratiei necesare acordarii unui credit precum si garantarea finantarii doar cu bunul ce face obiectul contractului de leasing.

O alta modalitate de abordare a leasingului poate fi facuta atat din punct de vedere economic, unde reprezinta o operatiune de finantare, in care finantatorul asigura fondurile necesare pentru intreaga investitie, cat si din punct de vedere juridic sub forma unui contract complex care permite unei persoane sa obtina si sa utilizeze un lucru fara a plati imediat pretui, cu posibilitatea de a-l cumpara la un pret rezidual.

Cadrul legislativ in domeniul leasingului cuprinde:

- Ordonanta Nr. 51/28.08.1997 republicata privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;

- Legea Nr. 90/28.04.1998 pentru aprobarea O.G. nr. 54/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;

- Legea nr. 99 din 26 mai 1999 – modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;

- Norme privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing;

- Ordonanta Nr. 51/1997 republicata privind operatiunile de leasing si societatile de leasing o parte denumita locator/finantator transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei contractului de leasing locatarul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca utilizatorul isi achita toate obligatiile asumate prin contact.

Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum si

bunuri mobile de folosinta indelungata aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor.

În cadrul unei operatiuni de leasing calitatea de finantator o poate avea o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina; iar calitatea de utilizator o poate avea orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.

În cadrul unei operatiuni de leasing utilizatorul are dreptul de a-si alege, cu acordul societatii de leasing, furnizorul, precum si societatea care va asigura bunul pentru efectuarea unei operatiuni de leasing orice persoana fizica sau juridica va formula unei societati de leasing o oferta ferma, insotita de lista de bunuri care vor constitui obiectul contractului de leasing precum si de acte din care sa rezulte situatia sa financiara.

Operatiunile de leasing au la baza un contract care confera dreptul de proprietate asupra bunurilor care constituie obiectul sau, beneficiarul avand doar drept de folosinta. Specific contractului de leasing spre deosebire de alte forme de inchiriere este faptul ca la expirarea lui beneficiarul dispune de tripla optiune:

- restituirea bunului;

- prelungirea contractului de leasing pentru o noua perioada, platind o chirie mai scazuta;

- cumpararea bunului la valoarea reziduala stabilita de comun acord an contractul initial sau prin clauze aditionale.

Contractul de leasing trebuie sa cuprinda minimum urmatoarele elemente:

a) partile in contractul de leasing:

- locatorul/finantatorul;

- utilizatorul.

b) descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;

c) valoarea totala a contractului de leasing;

d) valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;

e) perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;

f) clauza privind obligatia asigurarii bunului.

Contractul de leasing nu se poate incheia pe un termen mai mic de un an si constituie titlu executoriu daca utilizatorul nu preda bunul in Cartea funciara – partea a III-a, din registrul cadastral de publicitate imobiliara de la biroul judecatoriei in a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul respectiv.

În cazul in care intervin schimbarii in ceea ce priveste sediul utilizatorului sau al finantatorului ori schimbarii cu privire la situatia juridica a bunului, finantatorul si utilizatorul trebuie sa procedeze la rectificare in Cartea funciara si la oficiul registrului comertului.

OBLIGATIILE P?RTILOR ÎN CADRUL UNEI OPERATIUNI DE LEASING