Pagina documente » Recente » LEGALITATEA SI LEGITIMITATEA PUTERII. FUNDAMENTE CONSTITUTIONALE ALE DEMOCRATIEI

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 7
CAPITOLUL 1: ABORDAREA TEORETIC? A CONCEPTELOR PUTERE, LEGALITATE ?I LEGITIMITATE A PUTERII ?I A RELA?IEI EXISTENTE ?NTRE ACESTEA 9
1.1.Conceptul putere 9
1.1.1.Fundamentele puterii. Teorii ale statului. 10
1.1.2.Clasificarea puterii 12
1.1.3.Conceptul putere ?n g?ndirea contemporan? 17
1.2.Conceptul de legalitate a puterii. Delimit?ri conceptuale 19
1.3.Conceptul de legitimitate a puterii 21
1.3.1.Delimitari conceptuale.Tipuri de legitimitate 21
1.3.2. Legitimitatea ca putere recunoscut? 25
1.4.Interdependen?a ?ntre legalitatea si legitimitatea puterii 28
1.4.1.Legitimitate ?i legalitate 28
1.4.2. Contestarea autorita?ii. Dreptul la nesupunere civic? 29
CAPITOLUL 2: LEGALITATEA SI LEGITIMITATEA CONSTITU?IONAL? A PUTERII CA FUNDAMENTE ALE DEMOCRA?IEI 32
2.1.Evolu?ia legalita?ii ?i legitmit??ii puterii din perspectiv? istoric? 32
2.1.1. Abordarea legalit??ii si legitimit??ii puterii ?n Antichitate 33
2.1.2.Evul mediu ?i concep?iile despre legalitatea ?i legitimitatea puterii 37
2.1.3.Conceptele de legalitate ?i legitimitate a puterii ?n epoca modern? ?i contemporan? 41
2.1.4.Legalitate ?i legitimitate ?n Rom?nia modern?. Cazul Constitu?iilor Rom?niei 45
2.2.Democra?ia. Abord?ri conceptuale. Interferen?a conceptului democra?ie cu legalitatea si legitimitatea constitu?ional? a puterii 48
2.2.1. Abord?ri conceptuale ale democra?iei 48
2.2.2.Democra?ia ca putere legal? si legitim? a poporului 50
2.2.3.Suveranitatea ca esen?? a democra?iei. Transpunerea la nivel constitu?ional a principiului suveranit??ii poporului 52
2.3.Fundamentarea democra?iei pe legalitate ?i legitimitate 54
2.3.1.Accesul la putere pe cale democratic? 54
2.3.2.Legalizarea puterii prin prevederi constitu?ionale. Cazul Constitu?iilor Rom?niei 57
2.3.3.Legitimitatea puterii legal instituite: prevederile Constitu?iei Rom?niei din 1991, revizuit? ?n 2003 61
CAPITOLUL 3: LIMITELE LEGALIT??II ?I LEGITIMIT??II PUTERII 64
3.1.Transformarea puterii legale ?i legitime ?n putere ilegal? ?i nelegitim? 64
3.1.1.Caracterul ?i legitimitatea revolu?iilor sociale 64
3.1.2.Caracterul ?i legitimitatea loviturilor de stat 67
3.2.Fundamentarea legitimit??ii puterii pe legalitate ?n statele moderne. Justificarea autorit??ii statului ?i a dreptului s?u de coerci?ie 69
3.2.1.Principiul legalit??ii. Justificarea legitimit??ii puterii pe principiul legalit??ii 69
3.2.2.Justificarea autorit??ii statului 70
3.2.3. Puterea politic? coercitiv? si statul ca monopol al violen?ei legitime 71
3.3.Legalitatea si legitimitatea puterii organiza?iilor interna?ionale ?n raport cu suveranitatea statelor 74
3.3.1.Legalitatea puterii organiza?iilor interna?ionale ?i a folosirii for?ei asupra statelor suverane 75
3.3.2.Legitimitatea puterii organiza?iilor interna?ionale ?n raport cu legitimitatea puterii statelor 77
CAPITOLUL 4: SINTEZ? PRIVIND EVOLU?IA LEGALIT??II ?I LEGITIMIT??II PUTERII ?N ROM?NIA MODERN? 81
4.1.Introducere 81
4.2.Monarhia constitu?ional? ?i legitimitatea tradi?ional? a puterii 82
4.3.Dictatura lui Carol al II-lea. Legitimarea prin plebiscit 85
4.4.Legitimitatea ra?ional? ?n Rom?nia modern? 89
4.4.1.Metode de legitimare ?n perioada comunist? 90
4.4.2.Legitimitatea puterii ?n perioada post-totalitar? 94
CONCLUZII ?I PROPUNERI 98
BIBLIOGRAFIE 102
LISTA ANEXELOR 107

EXTRAS DIN DOCUMENT

Oferta anului

Reducere 2020