Pagina documente » Stiinte Economice » Legaturi si diferente intre contabilitatea financiara si cea de gestiune (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-legaturi-si-diferente-intre-contabilitatea-financiara-si-cea-de-gestiune-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-legaturi-si-diferente-intre-contabilitatea-financiara-si-cea-de-gestiune-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
I. CONSIDERATII GENERALE
I.1 CONCEPTUL, CONTINUTUL SI STRUCTURA CHELTUIELILOR
I.2 OBIECTIVELE SI FACTORII ORGANIZARII CONTABILITATII CHELTUIELILOR
I.3 CONCEPTUL, CONTINUTUL SI STRUCTURA VENITURILOR
I.4 OBIECTIVELE SI FACTORII ORGANIZARII CONTABILITATII VENITURILOR
II. CONTABILITATEA FINANCIARA A CHELTUIELIIOR
II.1 ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR
II.2 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
II.3 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA
II.4 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN OPERATIUNI EXTRAORDINARE
II.5 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU IMPOZITUL PE PROFIT
II.6 CONTABILITATEA DECONTARII CHELTUIELILOR
III. CONTABILITATEA FINANCIARA A VENITURILOR
III.1 ORGANIZAREA CONTABILITATII VENITURILOR
III.2 CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
III.3 CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA
III.4 CONTABILITATEA VENITURILOR DIN OPERATIUNI EXTRAORDINARE
III.5 CONTABILITATEA DECONTARII VENITURILOR
III.6 PRINCIPIUL CONECTARII CHELTUIELILOR CU VENITURILE
IV. INTERFATA INTRE CONTABILITATEA CHELTUIELILOR (FINANCIARA) SI CONTABILITATEA DE GESTIUNE
IV.1 STRUCTURA GLOBALA A INTERFETEI CONTABILITATE FINANCIARA- CONTABILITATE DE GESTIUNE
IV.2 CONTABILITATEA FLUXULUI RESURSELOR ALOCATE
V. STUDIU DE CAZ PRIVIND INREGISTRAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA S.C.i??SIDERURGICAi??S.A.
V.1 PREZENTAREA UNITATII PATRIMONIALE
V.2 FORMA DE INREGISTRARE CONTABILA APLICATA DE UNITATE SI MODUL DE ORGANIZARE A CONTABILITATII DE GRESTIUNE
V.3 MONOGRAFIE CONTABILA PRIVIND CONTURILE DE VENITURI SI CHELTUIELI LA S.C. i??SIDERURGICAi?? S.A
VI. CONCLUZII SI PROPUNERI

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Capitolul 1. Consideratii generale

În urma activitatilor desfasurate in cadrul unitatilor economice se produc modificari de volum si structura in masa elementelor patrimoniale, precum si transformari cantitative si calitative generatoare de rezultate. Operatiile economice si financiare ce privesc formarea rezultatelor financiare sunt evidentiate si analizate in contabilitate prin structuriile de ”cheltuieli” si “venituri”.

Veniturile [1 Definitii date de Standardele Internationale de Contabilitate 2001, Editura Economica, 2001, CG70, p.75 ] constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau deprecierii datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

Cheltuielile [1 Mihail Epuran, Dumitru Cotlet Contabilitatea Financiara, Vol.2, Editura de Vest Timisoara, 1998, p.146] constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

Cheltuielile si veniturile sunt structuri proprii patrimoniului in actiune, ele sunt determinate de activitati consumatoare de resurse si producatoare de rezultate.

1.1. Conceptul, continutul si structura cheltuielilor

În teoria si practica contabila mondiala s-au conturat cel putin doua conceptii generale privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor2.

Aceste conceptii s-au creat si dezvoltat in cadrul celor doua sisteme generale de contabilitate si anume: sistemul de contabilitate cu un singur circuit (monist) si sistemul de contabilitate in dublu circuit (dualist).

Sistemul de contabilitate cu un singur circuit reflecta cheltuielile si veniturile pe baza urmatorei relatii:

Cp +/- R =Vp

unde:

Cp reprezinta cheltuielile de productie ale perioadei;

R reprezinta rezultatele productiei;

Vp reprezinta veniturile perioadei din vanzarea productiei.

În aceasta conceptie, sunt considerate cheltuieli numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale. Justificarea excluderii are la baza interdictia impusa unitatii economice (de regula in economiile centralizate) de a organiza, desfasura si practica tranzactii financiare si de a nu se reorganiza si reprofila pe baze economice, ci numai pe dispozitii administrative.

Sistemul de contabilitate in dublu circuit e specific tarilor cu economie de piata prin cele doua componente ale sale - contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune, reflecta veniturile si cheltuielili in mod diferit.

Contabilitatea financiara evidentiaza cheltuielile si veniturile dupa natura lor din momentul angajarii, inscriindu-se in relatia:

Si+Ct+/-R=Vt+Sf

unde:

Si reprezinta stocuri la inceputul perioadei;

Ct reprezinta cheltuieli totale ale perioadei;

R reprezinta rezultatele perioadei;

Vt reprezinta veniturile totale ale perioadei;

Sf reprezinta stocuri la sfarsitul perioadei.

Toate operatiile care determina cheltuieli si venituri sunt deci “contabilizate pe masura generarii sau angajarii lor (si nu cu ocazia incasarii sau platii lor) si inregistrate in situatiile financiare ale perioadei respective” (dupa cum specifica si normele internationale IASC [3 IASC, conform abrevierii din limba engleza pentru ’International Accounting Standards Ccommittee’.].).

Organizarea contabilitatii presupune individualizarea si reflectarea cheltuielilor in faza de angajare si consum, iar a veniturilor in momentul transferarii dreptului de proprietate, deci a livrarii sau facturarii catre client.

Contabilitatea de gestiune inregistreaza cheltuielile pe destinatii, prin colectarea si repartizarea lor pe obiect de activitate pentru calculul costului, produselor, serviciilor, activitatiilor si functiilor. Asadar, in actualul sistem de contabilitate ”cheltuiala” face parte din obiectul contabilitatii financiare, iar ”costul” si calculul acestuia reprezinta obiectul contabilitatii interne de gestiune.

În desfasurarea activitatii oricarei unitati patrimoniale intervin consumuri si plati care afecteaza nivelul patrimoniului si al rezultatului financiar. Acestea sunt reprezentate in contabilitate prin notiunea de cheltuieli. Putem spune ca prin cheltuieli intelegem totalitatea operatiilor economice care afecteaza patrimoniul agentilor economici cum sunt: consumul de materii prime, materiale, cheltuieli cu amortizarea, cu personalul etc. precum si plati efectuate de agentii economici pentru lucrarile si serviciile prestate de terti. Pe langa aceste categorii de cheltuieli in activitatea unei intreprinderi intervin si o serie de cheltuieli ocazionale care nu reprezinta intru totul consumuri de bunuri materiale. În aceasta categorie se incadreaza cheltuielile cu dobanzile, cheltuielile din diferente de curs valutar etc.

Cheltuielile inregistrate in contabilitatea financiara pot fi grupate, in functie de momentul angajarii lor astfel:

~Cheltuieli constatate in momentul platii lor, care sa inregistreze corespondenta cu conturile de trezorerie;

~Cheltuieli angajate dar cu plata ulterioara, care sa inregistreze corespondenta cu conturile de terti;

~Cheltuieli contabile, calculate pentru a estima deprecierile definitive sau latente fara a angaja o plata, fiind reprezentate de amortizari si de provizioane.

Cheltuielile ce fac obiectul contabilitatii financiare, se grupeaza, de asemenea, pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, astfel :

a)Cheltuieli din activitatea de exploatare, respectiv cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatii inscrise in obiectul firmei, legate de productie, prestari servicii si operatii comerciale. Din aceasta categorie fac parte:

-cheltuielile privind consumurile de materii prime, materiale auxiliare, combustibil, piese de shimb, seminte si materiale de plasament, furaje si alte materiale consumabile, costul de achizitie al energiei si apei consumate, costul marfurilor vandute;

-cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (reparatii si intretinere) redevente, locatii de gestiune si chirii, studii si cercetari, comisioane, cheltuieli de protocol, reclame si publicitate, transport de bunuri si personal, deplasari si detasari, posta si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele;

-cheltuieli cu impozitele, taxele, varsamintele asimilate suportate de unitatea patrimoniala (impozitul pe cladiri, taxe pentru folosirea terenurilor, taxa asupra mijloacelor de transport, cotele pentru constituirea fondului special de cercetare-dezvoltare si altele);

-cheltuieli cu personalul (salariile si alte drepturi de personal, asigurarile si protectia sociala, contributia unitatii la asigurarile sociale si pentru ajutorul de somaj, cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea profesionala etc.);

-alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creante si alte drepturi de exploatare).

b)Cheltuieli din activitatea financiara (cheltuieli financiare) cuprind: dobanzile curente aferente imprumuturilor primite, cheltuieli din creante legate de participatii, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament, diferente nefavorabile de curs valutar din operatiuni curente efectuate in devize sau aferente disponibilitatilor in devize, sconturi acordate clientilor si alte cheltuieli financiare.

c)Cheltuieli din operatiuni extraordinare (cheltuieli exceptionale), respectiv acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala-curenta a unitatii patrimoniale, cum sunt: