Pagina documente » Stiinte Economice » Lucrari contabile de inchidere a exercitiului financiar la institutiile publice. Studiu de caz U

Cuprins

lucrare-licenta-lucrari-contabile-de-inchidere-a-exercitiului-financiar-la-institutiile-publice.-studiu-de-caz-u
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-lucrari-contabile-de-inchidere-a-exercitiului-financiar-la-institutiile-publice.-studiu-de-caz-u


Extras din document

CUPRINS
CUPRINS 5
INTRODUCERE 7
CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE SI SPECIFICE PRIVIND
INSTITUTIILE PUBLICE 9
1.1. ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE 9
1.2. TIPOLOGIA INSTITUTIILOR PUBLICE 11
1.3. CONTABILITATEA iN INSTITUTIILE PUBLICE 12
1.3.1. IMPORTANTA SI ROLUL CONTABILITATII iN INSTITUTIILE PUBLICE 12
1.3.2. REGULI SI PRINCIPII iN ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII iN INSTITUTIILE PUBLICE 14
1.3.3. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI REGISTRE DE CONTABILITATE UTILIZATE iN TINEREA EVIDENTEI CONTABILE............16
1.4. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII iN UNITATEA MILITARA 20
1.5. iNCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR LA INSTITUTIILE PUBLICE 23
CAPTOLUL 2: LUCRARI CONTABILE DE iNCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR LA INSTITUTIILE PUBLICE 28
2.1. LUCRARI PRELIMINARE iNTOCMIRII LUCRARILOR CONTABILE DE iNCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR 28
2.1.1. iNTOCMIREA BALANTEI DE VERIFICARE iNAINTE DE INVENTARIERE 28
2.1.2. INVENTARIEREA GENERALA A ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV ALE INSTITUTIEI PUBLICE SI iNREGISTRAREA DIFERENTELOR 31
2.1.3. REGULARIZAREA, RECTIFICAREA SI DELIMITAREA OPERATIUNILOR ECONOMICE 36
2.1.4. iNTOCMIREA BALANTEI DE VERIFICARE FINALE 37
2.2. DAREA DE SEAMA CONTABILA 40
2.2.1. CARACTERISTICI GENERALE 40
2.2.2. OBIECTIVUL SI CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE 41
2.2.3. STRUCTURA DARII DE SEAMA CONTABILE 44
CAPTOLUL 3: STUDIU DE CAZ PRIVIND iNTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA UNITATEA MILITARA 59
CONCLUZI SI PROPUNERI 67
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 70
ANEXE..........74

Alte date

?

INTRODUCERE

În lumea contemporana finantele publice constituie o componenta de prima dimensiune a vietii sociale si aceasta nu intamplator. Finantele publice si-au „cucerit” aceasta pozitie aparte prin faptul ca, in zilele noastre in numeroase tari ale lumi, prin intermediul instrumentelor financiare s-a ajuns sa se concentreze la dispozitia autoritatilor publice centrale si locale 30%-60% din produsul intern brut.

Organele financiare, cadrele de conducere si specialistii din institutiile publice, sunt chemate sa indeplineasca un rol activ in fundamentarea deciziilor autoritatilor publice, in rationalizarea optiunilor bugetare, in cresterea eficientei (eficacitatii) cu care sunt folosite resursele materiale, umane si financiare de care dispun.

Informatia economica este astazi prezenta in toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului.

Realitatile societatii moderne ne arata ca odata cu dezvoltarea economiei de piata si sporirea gradului de complexitate a acesteia trebuie sa se dezvolte corespunzator - ca arie, continut, si operativitate - si informatia economica, pentru ca ea sa poata furniza elementele necesare luarii deciziilor, sa poata reflecta exact, situatia patrimoniala a unitatilor si rezultatele activitati economico-financiare.

Activitatea de management in general, si cea de management economic, in special, nu mai este considerata numai o arta in care intuitia joaca un rol insemnat in procesul de luarea deciziilor ci si o stiinta de sine statatoare.

Informatia economica ne ajuta sa observam modul de utilizare a resurselor banesti, materiale si umane, sa sesizam si sa examinam critic aspectele pozitive, dar si deficientele existente, in vederea luarii masurilor ce se impun.

Valorificarea deplina a informatiei economice se poate realiza numai in cadrul unui sistem informational economic, conceput cu un ansamblu al mijloacelor si metodelor de obtinere, stocare si utilizare a datelor si informatiilor dintr-un anumit domeniu al activitatii social-economice.

Functia de baza a oricarui sistem informational economic – indiferent de gradul de complexitate si de automatizare - este aceea de a vehicula o cantitate rationala de informatii, pe baza carora sa poata fi luate decizii economice bine argumentate si fundamentate la toate nivelurile organizatorice.

Principala sursa de date a sistemului informational economic si totodata una dintre componentele de baza ale acestuia este contabilitatea. Ea reprezinta instrumentul principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute de orice unitate patrimoniala.

Înca de la aparitia ei ca stiinta, este bine cunoscut faptul ca aceasta a fost legata de constituirea, gestionarea si utilizarea eficienta a patrimoniului. Datele si informatiile operative sunt preluate din documentele de evidenta curente, iar cele de sinteza sunt centralizate si apoi preluate in situatiile financiare anuale care prezinta situatia patrimoniala a unitatii si rezultatele sale la un moment dat, constituind astfel instrumentul indispensabil pentru un diagnostic economico-financiar necesar in evaluarea unitatii patrimoniale si depistarea eventualelor „puncte slabe” in activitatea desfasurata.

Cele mai importante date si informatii contabile sunt sintetizate periodic prin lucrarile anuale de inchidere a exercitiului financiar sau bugetar.

Închiderea exercitiului financiar reprezinta punctul terminus al ciclului contabil de prelucrare a datelor.

Întocmirea conturilor anuale si a celorlalte documente de sinteza si raportare contabila, la sfarsitul anului, vine sa cuantifice situatia patrimoniala a momentului si rezultatele activitatii economico-financiare desfasurate de-a lungul unui an. Se proiecteaza astfel, pe cat se poate, o imagine reala si fidela asupra unitatii patrimoniale.

Importanta intocmirii acestor tipuri de documente contabile este reliefata de utilitatea si necesitatea datelor oferite diverselor categorii de utilizatori din interiorul si exteriorul institutiei.

Activitatea de agregare a informatiilor gestionate de compartimentul financiar-contabil al unei unitati patrimoniale nu reprezinta un scop in sine. Acest demers constituie, in continuare punctul de plecare al procesului de analiza economico financiara care vine sa interpreteze rezultatele activitatii, sa identifice eventualele probleme si sa ofere solutii viabile de dezvoltare in viitor.

Studiul intreprins prin lucrarea de fata incearca prezentarea de informatii in sprijinul celor interesati privind: succesiunea lucrarilor contabile desfasurate la finele anului, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar; modelul si continutul situatiilor financiare; determinarea rezultatului executiei bugetare.

În cadrul lucrarii sunt avute in vedere Reglementarile contabile romanesti armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale punandu-se accent in principal pe continutul, formatul si modul de intocmire a situatiilor financiare anuale.

Subiectul lucrarii prezinta interes prin faptul ca aduce in atentie elemente si repere specifice si de noutate din sfera contabilitatii sectorului public si cu precadere din cea a apararii nationale.

Sectorul public pare de asemenea incomod sau restrictiv datorita faptului ca presupune, inca, o conducere centralizata si o functionare planificata. Acest fapt nu a impiedicat patrunderea si implementarea unor concepte, idei, metode si tehnici de lucru moderne, in cadrul sistemului contabil public, care se incadreaza pe linia tendintei actuale de armonizare si globalizare a contabilitatii.

]Considerat mai putin interesant si atractiv in comparatie cu domeniul privat, al agentilor economici, in principal datorita faptului ca nu este aducator de profit, domeniul public are un rol deosebit de important in asigurarea realizarii functiilor statului.