Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul activelor si pasivelor bancare pe exemplu XYZ

Cuprins

lucrare-licenta-managementul-activelor-si-pasivelor-bancare-pe-exemplu-xyz
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-activelor-si-pasivelor-bancare-pe-exemplu-xyz


Extras din document

CUPRINS:
CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL ACTIVELOR SI PASIVELOR BANCARE
Privatizarea - moment esential al actualei structuri organizatorice a BRD . 1
Bilantul contabil si situatiile financiare ca forma de expresii a activitatii BRD ........... 4
Efectuarea si efectele privatazarii ....... 8
Evolutia BRD in perioada post-privatizare ......... 13
CAPITOLUL II - MANAGEMENTUL OPERATIUNILOR BANCARE ACTIVE
Principalele operatiuni active .......... 16
Credite bancare - principala operatiune activa ... 16
Analiza acordarii creditelor in lei si valute ......... 19
Garantiile creditelor ....... 20
Activele interbancare in lei ............. 22
Activele interbancare in valuta ........ 23
Operatiunile de plasament .............. 24
Directii de perfectionare a managementului operatiunilor active ........... 25
CAPITOLUL III - MANAGEMENTUL OPERATIUNILOR BANCARE PASIVE
Principalele operatii bancare pasive .. 28
Disponibilitatile si depozitele clientilor in lei si valuta ......... 28
Pasivele interbancare, in lei si valuta . 29
Refinantare BNR in lei ... 30
Fondurile proprii ale bancii in lei si valuta ......... 31
Managementul corelat al activelor si pasivelor la bancile comerciale ...... 31
Cerinte privind corelarea activelor si pasivelor bancare ....... 33
CAPITOLUL IV - MANAGEMENTUL DOBANZII - CHEIA DE BAZA A
PERFORMANTELOR BANCARE
Dobinda ......... 41
Elemente definitorii ale dobinzii ........ 42
Factorii care determina nivelul dobinzii ............ 43
Dobinda nominala si dobinda reala ..... 45
Riscul ratei dobinzii ......... 46
Rezerva minima obligatorie- instrument al politicii de creditare .............. 49
Baza de calcul al rezervei minime obligatorii ...... .. 49
Constituirea rezervelor minime obligatorii ...... 50
Remunerarea rezervelor minime obligatorii ......52
Raportarea si verificarea raportarii rezervelor minime obligatorii ........ 53
CAPITOLUL V - UNELE ASPECTE PRIVIND ANALIZA PERFORMANTELOR
FINANCIARE LA BRD
Profitul bancar-obiectiv esential al performantei bancare .... 56
Garantarea depozitelor constituite de catre persoane fizice .. 59
Analiza activitatii de creditare......... 61
Conturi de depozite-analiza depozitelor ............ 68
CAPITOLUL VI
Studiu de caz .............. 73

Alte date

?

Capitolul 1

MANAGEMENTUL ACTIVELOR SI PASIVELOR BANCARE

1.1. Privatizarea moment esential al actualei structuri organizatorice a BRD

Anul 1998 a reprezentat pentru Banca Romana pentru Dezvoltare inceputul unui nou capitol in istoria sa – privatizarea, cel mai important eveniment al anului pentru banca, dar si pentru intregul sistem bancar romanesc.

Cumpararea pachetului majoritar de actiuni de catre grupul bancar francez Societe Generale a constituit o reusita deosebita din cel putin trei motive :

? Calitatea partenerului – Societe Generale se numara printre primele 10 grupuri bancare din lume;

? Recunoasterea de catre partenerul francez a activitatii BRD in multifunctionalitatea sa, precum si insusirea, de catre Societe Generale, a obiectivelor sale strategice privind extinderea si diversificarea activitatii;

? Cuantumul afacerii ( cresterea de capital si pretul de achizitionare), tinand seama de climatul economic neprielnic atat pe plan intern, cat si international, care a determinat inhibarea interesului investitional pentru tarile cu economie in formare.

Succesul privatizarii BRD a primit recunoastere si pe plan international prin premiul “Privatizarea anului in Europa de Est” acordat de catre publicatia “Privatisation International”.

Astfel, la finele anului 1998 totalul bilantului a crescut cu 55,2% fata de anul precedent, nivel care acopera rata inflatiei de 40,6% si asigura si o crestere in termeni reali. Baza de capital a atins un nivel de 1910 miliarde lei, inregistrand o crestere de 83%, iar in cadrul acesteia capitalul social s-a triplat atingand 405,5 miliarde lei, acestea fara a socoti majorarea de capital de 20% care s-a consumat in anul 1999.

Totodata banca a realizat si un indicator de adecvare a capitalului de 18,3%, reflectand potentialul bancii de a-si extinde activitatea si intari pozitia pe piata. În conditiile mentinerii unui mediu economic instabil, banca a manifestat in continuare prudenta in intreaga sa activitate, iar eforturile sale au vizat consolidarea pozitiei pe piata si a situatiei financiare si indicatorilor de performanta care raman superiori celor ai concurentei.

La aceasta a contribuit previzionarea integrala a riscurilor crescande in activitatea bancii, aplicarea Normelor Bancii Centrale de scoatere in afara bilantului a unor credite neperformante si suportarea din venituri a pierderilor aferente acestora.

Astfel, urmare acestei “curatiri” a bilantului, profitul inainte de impozitare a fost numai 641 miliarde lei. Indicatorii de profitabilitate, desi au marcat o tendinta nominala de scadere s-au ameliorat in termeni reali, ceea ce a facut ca, potrivit Standardelor Internationale de Contabilitate ( IAS ), sa obtina in 1998 un rezultat net de peste 3 ori mai mare fata de 1997.

Creditarea clientilor corporativi din sectorul privat a cunoscut o dinamica deosebita, respectiv 159,9% fata de finele anului 1997, creditele acordate in acest sector reprezentand 70% din totalul portofoliului de credite.

Creditele pe termen mediu si lung au inregistrat si ele o crestere semnificativa reprezentand 30% din portofoliul bancii, fiind acordate atat din fonduri proprii, cat si din liniile de finantare puse la dispozitia bancii de Banca Mondiala, BERD, BEI s.a.

În vederea limitarii riscului in cursul anului 1999 s-au constituit provizioane specifice de risc de credit si dobanda in valoare de 313,4 miliarde lei, care reprezinta 7,4% din total cheltuieli.

Activitatea de trezorerie a beneficiat de un management performant, asigurand gestionarea cu bun randament a resurselor mobilizate la nivelul unitatilor teritoriale si ale centralei.

Au fost incurajati clientii bancii sa-si fructifice economiile banesti in conditii de dobanda real pozitiva, dar si solicitantii de credite, care au avut acces la resursele bancii in conditii de dobanda moderata.

Este de remarcat tendinta de crestere permanenta a depunerilor in lei si valuta ale persoanelor fizice, ceea ce confirma increderea de care se bucura BRD ca banca depozitara. Volumul acestor depozite a fost de 4.119 miliarde lei inregistrand, practic, o dublare.

În conditiile unui mediu concurential s-au realizat serviciile oferite si calitatea acestora, modul de servire si raporturile cu clientela, eforturile fiind indreptate si spre construirea unui parteneriat pe termen lung.

Revitalizarea activitatii de marketing a inviorat si modernizat serviciile oferite.

Folosind un “mix” de tehnici de marketing s-a propus abordarea unor activitati care sa promoveze ideea ca orice actiune intreprinsa de banca trebuie indreptata in directia satisfacerii cerintelor efective si potentiale ale consumatorilor de servicii si produse bancare.

În scopul largirii gamei de produse si servicii oferite clientilor, s-a promovat forfetarea si scontarea efectelor de comert in valuta atat pe piata primara – cu exportatori romani – cat si pe piata secundara – cu banci si institutii financiare.

Si in 1999, BRD si-a mentinut pozitia de leader in operatiunile de factoring de export, fiind singura banca din Romania membra a Factors Chain International, care ofera servicii de factoring firmelor exportatoare.

În 1998 a fost finalizata etapa de pregatire a introducerii EURO, astfel incat chiar de la inceputul anului banca realizeaza operatiuni comerciale si financiare in aceasta moneda.

În 1999 banca avea relatii de corespondent cu 521 banci si sucursale ale acestora, ceea ce a permis incredere si disponibilitate pentru relatiile cu BRD, fapt concretizat si in planul unor facilitati acordate.

De asemenea s-au dezvoltat si diversificat serviciile oferite pe piata de capital (depozitare, decontare si custodie), consolidand pozitia de leader pe aceasta piata si imaginea de care se bucura banca, precum si cresterea cotei de piata pentru unele activitati realizate atat prin Directia Piete de Capital, cat si prin subsidiara ECO-INVEST BRD.

1.2. Bilantul contabil si situatia financiara ca forma de expresie a activitatii BRD

Bilantul Bancii Romane pentru Dezvoltare -- Groupe Societe Generale a fost intocmit pe baza documentelor contabile certificate si verificate – in acord cu principiile generale de contabilitate.

Activele si pasivele bancii au crescut in 2000 cu 111% in termeni nominali si cu 36% in termeni reali, ceea ce demonstreaza o crestere substantiala a activitatii.

Active :