Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul activitatii economico-financiare (Intreprinderea XYZ, Timisoara)

Despre lucrare

lucrare-licenta-managementul-activitatii-economico-financiare-intreprinderea-xyz-timisoara-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-activitatii-economico-financiare-intreprinderea-xyz-timisoara-


Cuprins

C U P R I N S
Pag.
1. INTRODUCERE 1
1.1.Rolul si importanta managementului 1
1.2.Scopul managementului financiar al intreprinderii.
Metode, tehnici si marimi utilizate 1
1.3.Obiectivele managementului financiar al R.A.A.C.
AQUATIM Timisoara in perioada 1999-2001 2
2. BILANTUL CONTABIL, INSTRUMENT AL
MANAGEMENTULUI FINANCIAR 3
2.1.Continutul bilantului contabil 3
2.2. Bilantul financiar 4
2.3. Bilantul functional 12
3. RATELE iN MANAGEMENTUL FINANCIAR 17
3.1. Ratele de structura ale bilantului 17
3.1.1. Ratele de structura ale activului 17
3.1.2. Ratele de structura ale pasivului 20
3.2. Ratele de bonitate 21
3.2.1. Ratele de lichiditate 21
3.2.2. Ratele de solvabilitate 23
3.3. Ratele de finantare 24
3.4. Ratele de rentabilitate 25
3.4.1. Rata rentabilitatii economice 25
3.4.2. Rata rentabilitatii financiare 28
3.5. Gestiunea resurselor 30
3.5.1. Gestiunea stocurilor 31
3.5.2. Gestiunea clientilor 32
3.5.3. Gestiunea furnizorilor 34
4. ECHILIBRUL FINANCIAR 36
4.1. Echilibrul financiar pe termen lung 36
4.2. Echilibrul financiar pe termen scurt 38
4.3. Echilibrul financiar curent 41
5. RISCURILE AGENTULUI ECONOMIC 44
5.1. Riscul de exploatare 44
5.2. Riscul financiar 46
5.3. Riscul de faliment 48
5.3.1. Modelul Altman 48
5.3.2. Modelul Canon - Holder 49
6. CONCLUZII 51
7. ANEXE 52
8. BIBLIOGRAFIE 59
Managementul activitatii economico-financiare a intreprinderii R.A.A.C.AQUATIMTimisoara

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Managementul activitatii economico-financiare a intreprinderii R.A.A.C.”AQUATIM”Timisoara

?

1. INTRODUCERE

1.1.Rolul si importanta managementului

Initierea, organizarea, conducerea si desfasurarea activitatilor economico-sociale presupun, in scopul atingerii obiectivelor urmarite, alegere si decizie. În scopul lor fundamental, de a obtine profit, organizatiile economice (intreprinderile) se confrunta cu o incertitudine in ceea ce priveste viitorul lor, provenita din permanenta schimbare a mediului economic.

Fiecare intreprindere este pusa in situatia de a se adapta cat mai rapid si mai eficient la multiplele schimbari survenite in mediul economic, cu ar fi: o noua configuratie a pietei, noi preferinte ale consumatorilor, schimbari ale cadrului legislativ, etc.

Reusita acestui proces de adaptare la modificarea mediului extern, depinde intr-o buna masura de abilitatea manageriala de a previziona schimbarile si a-si planifica activitatile, astfel incat intreprinderea sa poata face concurentei, in conditii cat mai profitabile.

Dupa Henri Fayol (1841-1925), toate activitatile din intreprinderile industriale pot fi impartite in: activitati tehnice (producere, prelucrare, asamblare), activitati comerciale (cumparare, vanzare, schimburi), activitati financiare (formarea si utilizarea optima a capitalului), activitati de protectie (a proprietatii si persoanelor), activitati contabile (gestiune, bilant, costuri, raportari statistice) si activitati manageriale (prevedere si planificare, organizare, conducere, coordonare, control).

Sfera deciziilor elaborate in cadrul managementului este relativ extinsa, iar natura deciziilor este variata, insa tinta este totdeauna aceeasi, vizand alegerea acelui mod de a actiona astfel incat sa se atinga scopul propus

În aceste conditii, o buna cunoastere a situatiei financiare trecute si prezente a unei intreprinderi este indispensabila pentru orice manager, care prin utilizarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor specifice gestiunii financiare, deceleaza caile de actiune cele mai convenabile de maximizare a valorii firmei.

1.2. Scopul managementului financiar al intreprinderii.

Metode, tehnici si marimi utilizate

Scopul managementului activitatii economico-financiare este de a furniza elementele necesare fundamentarii strategiilor si deciziilor managementului general, pentru conducerea eficienta si eficace a tuturor activitatilor, in conditiile unor alocari profitabile a resurselor.

Situatia financiar-patrimoniala reflecta o anumita stare a capitalului din punct de vedere al existentei, al utilizarii acestuia si al rezultatelor obtinute, permitand stabilirea unui diagnostic al gestiunii intreprinderii, pe baza analizei financiare si a identificarii punctelor tari si a punctelor slabe ale activitatii desfasurate.

Continutul analizei financiare se reflecta in analiza rapoartelor (ratelor) financiare a echilibrului financiar si a riscului la care este supus agentul economic.

Metodele si tehnicile utilizate in cadrul analizei se bazeaza pe compararea marimilor fenomenului cercetat in diferite momente, pe reprezentarea simplificata a realitatii utilizand modele simbolice, precum si pe masurarea relatiilor factorial-cauzale (metoda ratelor, metoda substitutiilor, etc.).

Marimile folosite la cuantificarea si interpretarea rezultatelor sunt indicatori care exprima cifric un aspect sau un grup de aspecte ce caracterizeaza un fenomen, un proces sau o activitate, aparute ca urmare a unei numarari, masurari sau prelucrari de date si/sau informatii.

Evolutia indicatorilor este prezentata cu ajutorul seriilor cronologice care surprind sub forma unor siruri de valori, date privind evolutia procesului economic.

Indicii apar ca marimi relative de variatie in timp, in spatiu sau din punct de vedere calitativ, exprimandu-se printr-un raport intre doua perioade de timp diferite.

1.3. Obiectivele managementului financiar al R.A.A.C. “AQUATIM” Timisoara in perioada 1999-2001

Regia Autonoma Apa si Canal “Aquatim”, compania locala de epurare si colectare a apelor reziduale, tratare si distributie a apelor potabile si industriale pentru municipiul Timisoara, este angajata intr-un proces investitional pe termen lung de dezvoltare si reabilitare a retelei urbane de apa-canal.

Obiectivul managementului financiar este unul derivat din obiectivului general al regiei si consta in asigurarea resurselor financiare necesare desfasurarii procesului investitional si a unei exploatari continue, in conditiile unei utilizari rationale si profitabile a capitalurilor proprii si atrase.

Efortul de dezvoltare si modernizare a regiei este sustinut de un credit BERD garantat de Guvernul Romaniei in valoare de 5.955.000 USD, rambursabil in 15 ani, cu o perioada de gratie de 3 ani, incepand cu 25 mai 1998 si sfarsind cu 25 noiembrie 2009. Conditiile de creditare sunt favorabile regiei care beneficiaza de subventionarea dobanzii din partea Guvernului Romaniei, in conformitate cu Acordul de Împrumut, iar Consiliul Local al Municipiului Timisoara sustine procesul investitional prin rambursarea integrala a cotei care-i revine din profitul net sub forma de dividende, in calitate de unic asociat in cadrul regiei.

În capitolele urmatoare se analizeaza managementul activitatii economico-financiare desfasurate in cadrul regiei, in anii de gestiune 1999, 2000 si 2001, in scopul fundamentarii strategiilor si convergentei politicilor pe perioada urmatoare.

2. BILANTUL CONTABIL, INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI FINANCIAR

2.1. Continutul bilantului contabil