Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul calitatii produselor in cadrul firmei (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-managementul-calitatii-produselor-in-cadrul-firmei-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-calitatii-produselor-in-cadrul-firmei-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
Introducere
Cap.1 Calitatea produselor si productiei
1.1. Calitatea - notiune concreta, complexa, dinamica
1.2. Caracteristici de calitate
1.3. Standarde, norme, reglementari privind calitatea
1.4. Indicatori de caracterizare a nivelului calitatii
1.4.1. Definitii, clasificari
1.4.2. Indicatori analitici
1.4.3. Indicatori sintetici
1.4.4. Indicatorul complex
1.5. Metode si tehnici de masurare a nivelului calitatii
1.5.1. Necesitatea si rolul controlului calitatii
1.5.2. Etapele controlului calitatii si obiective
1.6. Documentele calitatii
1.6.1. Documentele sistemului calitatii
1.6.1.1. Manualul calitatii
1.6.1.2. Procedurile sistemului calitatii
1.6.1.3. Documentele calitatii
Cap.2 Prezentarea generala a S.C. Daewoo-Mangalia Heavy Industries S.A. (D.M.H.I.)
2.1. Scurt istoric
2.2. Analiza mediului intern
2.2.1. Organizarea S.C. D.M.H.I. S.A.
2.2.2. Particularitatile procesului tehnologic
2.2.3. Politica in domeniul calitatii
2.2.4. Analiza economico-financiara
2.3. Analiza mediului extern
2.3.1. Furnizorii S.C. D.M.H.I. S.A.
2.3.2. Produsele oferite la export
2.3.3. Clientii
2.3.4. Concurenta
2.4. Concluzii
Cap.3 Analiza managementului calitatii la S.C. D.M.H.I. S.A.
3.1. Implementatrea sistemului de management al calitatii (totale)
3.1.1. Motivatia implementarii
3.1.2. Etapele implementarii sistemului calitatii
3.2. Intocmirea manualului calitatii
3.2.1. Sistemul de management al calitatii (SMC)
3.2.1.1. Cerinte generale
3.2.1.2. Documentele SMC
3.2.2. Manualul calitatii
3.2.2.1. Controlul documentelor
3.2.2.2. Aprobare, emitere
3.2.2.3. Mentinere sub control
3.2.2.4. Controlul inregistrarilor
3.2.3. Responsabilitatea managementului
3.2.3.1. Angajamentul managementului
3.2.3.2. Orientarea catre client
3.2.3.3. Politica in domeniul calitatii
3.2.3.4. Planificare
3.2.3.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare
3.2.4. Managementul resurselor
3.2.4.1. Asigurarea resurselor
3.2.4.2. Resurse umane
3.2.4.3. Infrastructura
3.2.4.4. Mediul de lucru
3.2.5. Responsabilitatea managementului
3.2.5.1. Planificarea realizarii produsului
3.2.5.2. Procese referitoare la relatia cu clientul
3.2.5.3. Proiectare
3.2.5.4. Aprovizionare
3.2.5.5. Productie si furnizare de servicii
3.2.5.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
3.2.6. Masurare, analiza si imbunatatire
3.2.6.1. Generalitati
3.2.6.2. Monitorizare si masurare
3.2.6.3. Controlul produsului neconform
3.2.6.4. Imbunatatire continua
3.3. Autocontrolul
3.3.1. Definitii. Responsabilitati
3.3.2. Etapele inspectiei
3.3.3. Domeniul autocontrolului
3.3.4. Inregistrarile inspectiei
3.3.5. Controlul punctelor de inspectie
3.3.6. Evaluarea procesului de autocontrol
3.4. Auditul calitatii si certificarea SMC
3.4.1. Auditul intern
3.4.2. Certificarea sistemului calitatii
Cap.4 Perfectionarea activitatii de control a calitatii
4.1. Factori care influenteaza calitatea productiei industriale
4.2. Orientarea catre client
4.3. Politica in domeniul calitatii
4.4. Planificare
4.4.1. Obiectivele calitatii
4.4.2. Planificarea SMC
4.5. Competenta, constientizare si instruire
4.6. Masurare, analiza si imbunatatire
4.6.1. Monitorizare si masurare
4.6.1.1. Satisfactia clientului
4.6.1.2. Auditul intern
4.6.1.3. Monitorizarea si masurarea proceselor
4.6.1.4. Monitorizarea si masurarea produsului
4.6.2. Controlul produsului neconform
4.6.3. Analiza datelor
4.6.4. Imbunatatire
4.6.4.1. Imbunatatire continua
4.6.4.2. Actiuni corective
4.6.4.3. Actiuni preventive
4.6.5. Imbunatatirea continua - obiectiv permanent al organizatiei
Concluzii si propuneri
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

„Managementul calitatii si controlul tehnic de calitate” este o tema ce reflecta specializarea MANAGEMENT, sintetizand elementele studiate la disciplinele parcurse conform planului de invatamant al Faculatii prin corelarea interdisciplinara a problemelor la nivelul acestei specializari. Asadar, absolventul unei facultatii de management, specialist in management trebuie sa fie instruit in privinta modalitatilor de contributie personala la realizarea calitatii.

Sistemul de management al calitatii trebuie sa fie pe deplin documentat si capabil sa sustina un control permanent asupra activitatilor interne si externe, care influenteaza calitatea unui produs sau serviciu. El evidentiaza toate actiunile preventive menite sa impiedice reaparitia problemelor, sistemele de lucru fiind publicate (normalizate), pentru a putea fi mentinute.

Studiul de caz inclus in prezenta lucrare se refera la societatea unde imi desfasor activitatea ca angajat: S.C. Daewoo-Mangalia Heavy Industries S.A., numita in continuare DMHI.

Dupa o introducere in notiunile specifice calitatii, prezentarea caracteristicilor, a standardelor, reglementarilor, definirea si clasificarea indicatorilor de caracterizare, metodelor si tehnicilor de masurare a nivelului calitatii si prezentarea documentelor calitatii, am trecut la analiza organizatiei din care fac parte: DMHI.

Aceasta analiza cuprinde atat studiul mediului intern (organizarea, procesul tehnologic, politica in domeniul calitatii, situatia economico-financiara) cat si a mediului extern (furnizorii, produsele oferite la export, clientii, concurenta), in urmatorul capitol analizandu-se managementul calitatii cu implementarea sistemului de management al calitatii (totale), manualul calitatii (sistemul de management al calitatii, controlul, aprobarea, emiterea, mentinerea sub control a documentelor), auditul calitatii si certificarea sistemul de management al calitatii.

In ceea ce priveste perfectionarea activitatii de control a calitatii, prezentarea cuprinde: factorii care influenteaza calitatea productiei industriale; orientarea catre asigurarea satisfacerii cerintelor clientilului; politica in domeniul calitatii; planificarea sistemului de management al calitatii; competenta, constientizarea si instruirea; procesele de masurare, analiza si imbunatatire (monitorizarea si masurarea proceselor, a produsului, auditul intern); controlul produsului neconform; analiza datelor; imbunatatirea continua (actiuni corective si preventive) – acesta fiind un obiectiv permanent al oricarei organizatii.

Pentru realizarea proiectului a fost necesar implicarea directa in situatiile prezentate, culegerea si sintetizarea tuturor informatiilor obtinute, prelucrarea datelor si analizarea lor, precum si consultarea bibliografiei de specialitate, urmarind o cat mai explicita prezentare.

CAPITOLUL 1

Calitatea produselor si productiei

1.1. Calitatea - notiune concreta, complexa, dinamica

Notiunea de calitate a produselor si problemele legate de realizarea acesteia i-au preocupat pe oameni cu mult timp in urma. Dupa unii autori, cuvantul “calitate” sau “qualitas” isi are originea in latinescul “qualis” care are intelesul de fel de a fi.

Calitatea productiei industriale este o categorie economica, care depinde de nivelul de dezvoltare a fortelor si relatiilor de productie, are caracter istoric si reflecta aspecte semnificative ale dezvoltarii economice a societatii si ale legaturilor fenomenelor economice.

Valorificarea productiei industriale prin vanzarea pe piata interna sau externa este conditionata in mare masura de calitatea acesteia. Astfel, calitatea necorespunzatoare a productiei industriale influenteaza negativ eficienta activitatii unitatilor producatoare, deoarece determina cheltuieli mari cu remedierea defectelor calitative ale productiei industriale, conduce la cheltuieli ocazionate de sustinerea in instanta a intereselor proprii in litigiile cu unitatile beneficiare, are drept efect pierderea clientilor si prestigiului firmei, anularea unor comenzi.

Diametral opus, un produs industrial este de calitate atunci cand poseda un anumit numar de proprietati cum sunt:

- fiabilitate si durata de viata ceruta de client;

- indici tehnico-economici de fabricatie si exploatare ridicati;

- raspunde cerintelor estetice si de comoditate in exploatare;

- omogenitate.

Cresterea calitatii productiei influenteaza imbunatatirea conditiilor economice de viata ale membrilor societatii, determina economisirea materiilor prime, materialelor, combustibilului si energiei, conduce la imbunatatirea utilizarii capacitatilor de productie si la cresterea eficientei acesteia. In acest context calitatea productiei este o notiune dialectica, care se afla in continua schimbare determinata de evolutia progresului tehnic.

De principiu, toate cerintele de calitate ale produselor se stabilesc in procesul de cercetare proiectare a acestora si se concretizeaza in documentatia tehnica aferenta.

Principalele probleme care se vor rezolva in acest stadiu constau atat in a stabili ce doreste si ce are nevoie beneficiarul cat si in a crea astfel de produse si servicii care sa satisfaca necesitatile beneficiarului.

In activitatea practica, pentru definirea calitatii se utilizeaza o serie de termeni ca, de exemplu:

- calitatea proiectata (calitatea conceptiei) reprezinta masura in care produsul proiectat asigura satisfacerea cerintelor beneficiarilor si posibilitatea de folosire, la fabricatia produsului respectiv, a unor procedee tehnologice rationale si optime din punct de vedere economic;

- calitatea fabricatiei desemneaza gradul de conformitate a produsului cu documentatia tehnica. Aceasta se realizeaza in productie si este determinata de procesul tehnologic, echipamentul de productie, activitatea de urmarire si control, manopera.

- capacitatea de „service”, adica masura in care producatorul si reteaua de intretinere, reparatii, marketing intervin prompt si constiincios pentru eliminarea defectiunilor, rezolvarea reclamatiilor, asigurarea obligatiilor pe perioada de garantie, prezentarea operativa si corecta a noilor produse.

Interesul propriu-zis al beneficiarului pentru unele produse este determinat in final de marimea gradului de utilitate al produsului respectiv.

Calitatea productiei poate fi definita ca ansamblul proprietatilor productiei, care conditioneaza capacitatea acesteia de a satisface anumite necesitati – corespunzator destinatiei sale – cu cheltuieli minime de munca sociala.

Fiecare componenta a productiei se caracterizeaza printr-o calitate individuala, care poate fi apreciata prin cheltuielile specifice de productie.

Calitatea de ansamblu a productiei unei unitati industriale nu poate fi apreciata numai prin cheltuieli de productie, deoarece locul unitatii producatoare in sistemul economiei nationale este determinat de sistemul de relatii cu mediul (furnizori, intermediari, beneficiari).

Pe masura dezvoltarii productiei industriale, pe masura cresterii si diversificarii cererii de productie, notiunea de calitate a produsului a evoluat si s-a diversificat, vorbindu-se despre:

- “calitatea potentiala”, reprezentand calitatea produsului dupa proiectare, inainte de asimilarea lui in fabricatie;

- “caliatea partiala”, reprezentand raportul dintre calitatea obtinuta si cea ceruta;

- “calitatea realizata”, acea calitate rezultata in urma verificarii la capatul liniei de productie;

- “calitatea asigurata”, calitatea care rezulta pe baza unui program unitar cuprinzand toate activitatile de control ale calitatii (prevenire, masurare si actiune corectiva);

- “calitatea totala”, in care se integreaza gradul de utilitate, economicitate, estetica, etc.

Calitatea reprezinta ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu care ii confera acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite.

Pentru succesul deplin al unei firme, aceasta trebuie sa ofere produse sau servicii care:

1). Sa satisfaca o necesitate, o utilitate sau un scop bine definit;

2). Sa satisfaca asteptarile clientului;

3). Sa se conformeze standardelor si specificatiilor;

4). Sa se conformeze masurilor legale si altor cerinte ale societatii;