Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul creditelor bancare pe termen scurt si mediu (Cooperativa de Credit XYZ)

Cuprins

lucrare-licenta-managementul-creditelor-bancare-pe-termen-scurt-si-mediu-cooperativa-de-credit-xyz-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-creditelor-bancare-pe-termen-scurt-si-mediu-cooperativa-de-credit-xyz-


Extras din document

CUPRINS
CAP.
TITLU
PAGCap I
PROBLEME GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ACTIVITATII COOPERATIVEI DE CREDIT JIUL TG-JIU
5
1.1
Dispozitii generale
5
1.2
Organizarea si administrarea cooperativei de credit
7Cap II
ACTIVITATEA DE CREDITARE
9
2.1
Credite - Definire si clasificare
9
2.2
Principii si reguli generale de acordare a creditelor membrilor cooperatori
10
2.3
Destinatia si conditiile de acordare a creditelor, termene de creditare
14
2.3.1
Destinatia creditelor acordate membrilor cooperatori
14
2.3.2
Conditii generale de creditare
15
2.3.3
Conditii specifice de acordarea a creditelor de consum membrilor cooperatori.
17
2.3.4
Modul de acordare a creditelor membrilor cooperatori
18
2.3.5
Garantii si asigurari
26
2.3.6
Scadentarea, rescadentarea si rambursarea creditelor
30
2.3.7
Modul de inregistrare in contabilitate a operatiunilor privind acordarea de credite membrilor cooperatori
31
2.4
Cerinte prudentiale si sanctiuni
35
2.5
Modalitati de recuperare pe cale amiabila a creantelor neachitate la scadenta
40
2.5.1
Gruparea debitorilor cu creante neachitate la scadenta
40
2.5.2
Etapele de parcurs in vederea recuperarii creantelor neachitate la scadenta
42
2.5.3
Modalitati de recuperare a datoriilor ce pot fi aplicate in baza acordului dintre creditor si debitor
43
2.6
Modalitati de recuperare a creantelor prin proceduri executionale
51
2.6.1
Modalitatea recuperarii creantelor prin poprire
51
2.6.2
Modalitatea recuperarii creantelor prin executare silita
52
2.6.2.1
Aprobarea initierii procedurilor juridice de recuperare a creantelor
53
2.6.2.2
Declansarea procedurilor juridice privind recuperarea creantelor
54
2.6.2.3
Obiectivele ce trebuie urmarite de la initierea procedurilor juridice pina la obtinerea titlului executoriu
55
2.6.2.4
Initierea procedurii de executare silita asupra bunurilor mobile si imobile si obiectivele ce trebuie urmarite pina la recuperarea creantei
55
2.6.2.5
Evidenta privind urmarirea si recuperarea creantelor in executare
57
2.6.2.6
Insolvabilitatea
61Cap III
DETERMINAREA NECESARULUI DE PROVIZIOANE
SPECIFICE DE RISC DE CREDIT
64
3.1
Determinarea bazei de calcul pentru provizioanele specifice de risc de credit
64
3.2
Aplicarea coeficientului de provizionare asupra bazei de calcul obtinute
65
3.3
Performanta financiara
67Cap IV
CONSTITUIREA, REGULARIZAREA si UTILIZAREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC DE CREDIT
704.1
iNREGISTRARI CONTABILE
71
4.2
STUDIU DE CAZ - PROCESUL DE CREDITARE AL UNEI PERSOANE FIZICE
74
BIBLIOGRAFIE
91

Alte date

?

CAPITOLUL I

PROBLEME GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ACTIVIT?TII COOPERATIVEI DE CREDIT JIUL TG –JIU

1.1 Dispozitii generale

Cooperativa de Credit Jiul Tg-Jiu este institutia de credit constituita ca o asociatie autonoma de persoane fizice unite voluntar, in scopul indeplinirii nevoilor si aspiratiilor lor comune de ordin economic, social si cultural, a carei activitate se desfasoara, cu precadere, pe principiul intr-ajutorarii membrilor cooperatori.

Cooperativa de Credit Jiul Tg-Jiu functioneaza in cadrul retelei CREDITCOOP si isi desfasoara activitatea in baza OUG nr.97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, cu modificarile si completarile aprobate prin Legea nr.200/2002, a actului constitutiv si a autorizatiei de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei.

Cooperativa de Credit Jiul Tg-Jiu este organizatie cu personalitate juridica, are cod unic de inregistrare 2161062 si numar de ordine in Registrul Comertului J18/84/1991.

Durata de functionare a cooperativei de credit este nelimitata.

Cooperativa de Credit Jiul Tg-Jiu desfasoara, in limita autorizatiei de functionare acordata de Banca Nationala a Romaniei, urmatoarele activitati:

a) acceptarea de depozite de la membrii cooperatori, precum si de la persoane fizice, microintreprinderi, cooperative, organizatii obstesti si de cult, asociatii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, care domiciliaza / au sediul social si isi desfasoara activitatea in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit;

b) acordarea de credite, inclusiv credite ipotecare, potrivit prevederilor legale privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, membrilor cooperatori;

c) acordarea de credite microintreprinderilor, cooperativelor, organizatiilor obstesti si de cult, asociatiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social si isi desfasoara activitatea in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit;

d) derularea de credite, in numele si in contul statului, din surse puse la dispozitie, pentru membrii cooperatori, precum si pentru microintreprinderi, cooperative, organizatii obstesti si de cult, asociatii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social si isi desfasoara activitatea in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit;

e) emiterea si gestiunea instrumentelor de plata si de credit;

f) plati si decontari;

g) transferul de fonduri;

h) contractarea de imprumuturi intercooperatiste si de la banci;

i) operatiuni de vanzare/cumparare de valuta contra monedei nationale, efectuate in numerar, cu membrii cooperatori si cu alte persoane fizice, in conformitate cu reglementarile valutare in vigoare;

j) consultanta privind activitatile desfasurate de cooperativele de credit acordata membrilor cooperatori, precum si persoanelor fizice, microintreprinderilor, cooperativelor, organizatiilor obstesti si de cult, asociatiilor familiale si persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care domiciliaza / au sediul social si isi desfasoara activitatea in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit;

Operatiunile corespunzatoare activitatilor permise cooperativelor de credit se vor desfasura exclusiv in lei, cu exceptia celor de vanzare/cumparare de valuta contra monedei nationale, mentionate la litera “i” a acestui articol.

Cooperativa de Credit Jiul Tg-Jiu are o raza teritoriala de operare proprie, stabilita prin actul constitutiv, care cuprinde spatiul administrativ-teritorial in care isi desfasoara activitatea.

Cooperativa de Credit Jiul Tg-Jiu nu poate desfasura operatiunile interzise prin O.U.G.nr.97/2000 modificata si nu pot incheia contracte de asociere in participatiune cu terti. De asemenea, nu poate participa la capitalul social al unei societati comerciale si nu poate efectua investitii in valori mobiliare sau in titluri emise de fonduri de investitii, fonduri de pensii si altele asemenea.

Cooperativa de credit afiliata la Casa Centrala CREDITCOOP este raspunzatoare pentru obligatiile acesteia in limita partilor sociale subscrise, iar membrii cooperatori, pentru obligatiile cooperativei de credit la care sunt asociati, in limita partilor sociale pe care le-au varsat.

1.2. Organizarea si administrarea cooperativei de credit

A. Organele de conducere ale cooperativei de credit

Organele de conducere ale Cooperativei de Credit Jiul Tg-Jiu sunt:

a) adunarea generala;

b) consiliul de administratie;

c) conducatorii.

Adunarea generala este organul de conducere al cooperativei de credit, alcatuit din totalitatea membrilor cooperatori, avad urmatoarele atributii:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ce a ascultat raportul administratorilor si al cenzorilor / auditorului independent;

b) sa hotarasca asupra modului de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderilor;

c) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

d) sa stabileasca programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;

e) sa aleaga administratorii, cenzorii, sa stabileasca mandatul acestora si dupa caz, sa valideze auditorul independent aprobat de Casa Centrala;

f) sa hotarasca asupra modului de afiliere a cooperativei de credit la Casa Centrala CREDITCOOP;

g) sa solutioneze contestatiile legate de incetarea calitatii de membru cooperator;