Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul desfacerii produselor (S.C. XYZ S.A., Galati)

Cuprins

lucrare-licenta-managementul-desfacerii-produselor-s.c.-xyz-s.a.-galati-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-desfacerii-produselor-s.c.-xyz-s.a.-galati-


Extras din document

CUPRINS
Pag.
Introducere
1. Prezentare generala a S.C. GALMOPAN S.A. Galati 1
1.1. Tipul firmei 1
1.2. Analiza globala a activitatii. Scurt istoric 1
1.3. Structura organizatorica a firmei 3
1.4. Numarul si strictura personalului folosit in anul de baza 3
1.5. Situatia economico-financiara a firmei in anul de baza 9
1.5.1. Productia fizica in anul de baza 9
1.5.2. Cifra de afaceri in anul de baza 9
1.6. Mediul extern al firmei 10
1.6.1. Structura mediului extern 10
1.6.2. Analiza concurentei 16
1.6.2.1. Analiza cotei parti de piata 16
1.6.2.2. Analiza contextului concurential 18
2. Organizarea conducerii desfacerii 22
2.1. Desfacerea - componenta de baza a functiunii comerciale a intreprinderii 22
2.2. Structura organizatorica a conducerii desfacerii 24
2.2.1. Organizarea interna a compartimentului de
desfacere 24
2.2.2. Repartizarea atributiilor pe posturi si functii.
Structura de personal specifica 24
2.3. Sistemul informational in managementul desfacerii 27
2.3.1. Structura sistemului informational in managementul desfacerii. Fluxul de informatii. 28
2.4. Sistemul decizional in managementul desfacerii 31
2.4.1. Problema deciziei 31
2.4.2. Tipuri de decizii 31
2.4.3. Problemele decizionale in managementul desfacerii 31
2.5. Relatia comercial-productie 32
2.6. Sistemul de relatii ale desfacerii 33
3. Strategia activitatii de desfacere a produselor 35
3.1. Cercetarea pietei - premisa a activitatii de desfacere
a produselor 36
3.1.1. Studiul cererii 37
3.1.2. Elasticitatea cererii 38
3.2. Previziuni asupra pietei 40
3.2.1. Metode de previziune pe termen scurt 40
3.2.1.1. Metoda coeficientilor de elasticitate 40
3.2.1.2. Metoda trendului 41
3.2.1.3. Calculul termenului maxim 43
3.2.2. Metodele de previziune pe termen mediu si lung 43
4. Mixul de marketing. Propuneri de imbunatatire a politicilor de marketing la S.C. GALMOPAN S.A. Galati 46
4.1. Stabilirea obiectivelor de urmarit 46
4.2. Produsul 47
4.2.1. Ciclul de viata al produsului 47
4.2.2. Produsul si marca 49
4.2.3. Politica de produs. Strategii specifice 50
4.3. Distributia 59
4.3.1. Canale de distributie 59
4.3.2. Politica de distributie. Strategii specifice 61
4.4. Pretul 64
4.4.1. Politica de pret. Strategii specifice 64
4.4.2. Modele de alegere a strategiei de pret 67
4.4.3. Pretul psihologic 70
4.5. Publicitatea si promovarea vinzarilor 74
4.5.1. Publicitate. Reclama 74
4.5.2. Tehnici promotionale 76
4.5.3. Politica promotionala. Strategii specifice 79
4.5.4. Conceperea unei campanii publicitare
prin mass-media 80
5. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri 86
5.1. Actualizarea cifrei de afaceri din ultimii 5 ani 86
5.2. Analiza dinamicii si structurii cifrei de afaceri 88
6. Analiza financiara 90
6.1. Analiza contului de profit si pierdere in perioada 1997-1999 90
6.2. Analiza activitatii societatii pe baza indicatorilor sintetici
in perioada 1997-1999 95
7. Concluzii si recomandari 98
7.1. Deficiente in organizarea productiei si desfacerii; propuneri de remediere a acestora 98
7.2. Necesitati de restructurare si investitii 102
7.3. Propuneri si modalitati strategice de actiune 103
7.4. Concluzii finale 106
Bibliografie 107

Alte date

?

INTRODUCERE

Lucrarea are ca scop studierea sistemului de management al desfacerii in sens teoretic si in sens aplicativ, cu referire la situatia existenta intr-una din firmele industriale romanesti care isi desfasoara activitatea in domeniul industriei alimentare.

Sistemul de management al desfacerii nu este vazut de sine statator, ci stransa legatura cu celelalte sisteme dintr-o intreprindere si din afara ei.

Lucrarea este structurata in 7 capitole care abordeaza cele mai importante probleme ale managementului desfacerii, de la prezentarea generala a firmei, organizarea conducerii activitatii de desfacerii produselor, in sine. Analizarea componentelor mixului de marketing, pana la analiza diagnostica a cifrei de afaceri, analiza financiara, si terminand cu elaborarea unui plan de propuneri si recomandari menite sa imbunatateasca sistemul de management al desfacerii si activitatea firmei in general.

Lucrarea isi propune sa fundamenteze pe o baza teoretica moderna o analiza cat mai cuprinzatoare, fara a avea pretentia ca a epuizat toate problemele teoretice si aplicative ale temei propuse, si incearca sa aduca in discutie cele mai importante aspecte ale managementului produselor firmei industriale.

CAPITOLUL

1. PREZENTAREA GENERAL? A SOCIET?TII COMERCIALE GALMOPAN S.A. GALATI

1.1. Tipul firmei

Societatea comerciala GALMOPAN S.A. Galati a fost constituita prin H.G. 1353/27.12.1990 anexa 1.4., avand forma juridica de societate pe actiuni

Adresa sediului: Galati, Strada George Cosbuc, Nr.257.

Cod fiscal: R 1633507/4.12.1992.

Manager general: Manolachi Dorel.

Capitalul social, reevaluat conform H.G. 500/1994, este de 15.071.800 mii lei, divizat in 609.912 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 25.000 lei, repartizate astfel:

? 70% catre F.P.S. (422.038 actiuni);

? 30% catre F.P.P. II Moldova (180.874 actiuni).

Din 1996 structura actionariatului se prezinta astfel:

1. F.P.S.: 69,99%;

2. F.P.P. II Moldova: 30%;

3. Manager Manolachi Dorel: 0,01%.

1.2. Analiza globala a activitatii. Scurt istoric.

Înainte de 1990, societatea comerciala GALMOPAN S.A. Galati se numea “Întreprinderea de Morarit-Panificatie Galati”.

Prin H.G. 1353/27.12.1990, a fost infiintata actuala societate comerciala pe actiuni prin preluarea intregului patrimoniu de la fosta intreprindere.

S.C. GALMOPAN S.A. Galati activeaza in domeniul industriei alimentare si are urmatoarele obiecte de activitate:

? macinarea graului;

? macinarea porumbului;

? fabricarea painii;

? fabricarea specialitatilor de panificatie;

? fabricarea produselor zaharoase;

? fabricarea biscuitilor;

? fabricarea stiks-urilor;

? fabricarea pastelor fainoase;

? fabricarea produselor de patiserie;

? operatiuni de import;

? activitate proprie de transport.

La acestea s-au adaugat ulterior:

? producerea, aprovizionarea si desfacerea prin unitati proprii sau inchiriate a produselor alimentare si nealimentare, precum si a sifonului, bauturilor racoritoare si alcoolice;

? constructii de masini, piese de schimb, confectii metalice si reparatii;