Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul fluxurilor resurselor umane (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-managementul-fluxurilor-resurselor-umane-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-fluxurilor-resurselor-umane-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

Cuprins
Cap. I - Importanta resurselor umane in cadrul organizatiilor.....5
1.1. - Functiile managementului resurselor umane..6
1.2. - Obiectivele managementului resurselor umane..............7
1.3. - Politica resurselor umane..........7
Cap. II - Planificarea strategica a resurselor umane..8
2.1. - Procesul planificarii strategice...8
2.2. - Planificarea resurselor umane....9
2.3. - Etapele planificarii resurselor umane.........10
2.4. - Relatiile dintre ciclul de viata al unei organizatii si planificarea resurselor
umane.12
2.5. - Surplusul de resurse umane.....12
2.6. - Prognoza resurselor umane......14
Cap. III - Angajarea personalului.........16
3.1. - Recrutarea de personal...........16
3.1.1. - Locul recrutarii in strategia generala a firmei.......16
3.1.2. - Surse si metode de recrutare............20
3.1.3. - Cine face recrutarea......24
3.1.4. - Evaluarea programului de recrutare...25
3.2. - Selectia personalului.............26
3.2.1. - Metodele de selectie si derularea procesului de selectie..........27
3.2.2. - Curriculum vitae..........29
3.2.3. - Scrisoarea de intentie - stil si comunicare...........33
3.2.4. - Interviul de angajare... 36
3.2.5. - Testele de selectie.........37
Cap. IV - Integrarea resurselor umane...40
4.1. - Planul de integrare psihosocioprofesionali..43
4.2. - Procedee si metode de integrare Psihosocioprofesionali.45
4.3. - Costul selectiei si integrarii resurselor umane..............46
Cap. V - Evaluarea performantelor resurselor umane.............49
5.1. - Continutul procesului de evaluare a performantelor......49
5.1.2. - Performanta individuala si cea sociala49
5.1.1. - Definirea si caracteristicile evaluarii performantelor.............50
5.1.3. - Factori care influenteaza evaluarea....51
5.2. - Evaluarea neformali si evaluarea sistematica..............52
5.3. - Obiectivele evaluarii.............52
5.4. - Criterii de performanta...........54
5.5. - Standarde de performanta.........55
5.6. - Cine face evaluarea performantelor ?...........56
5.6.1. - Managerul isi evalueaza si clasifica subordonatii...56
5.6.2. - Subordonatii isi evalueaza sefii ierarhici............56
5.6.3. - Autoevaluarea.............57
5.6.4. - Evaluarea performantelor de citre evaluatorii externi............57
5.7. - Metode de evaluare a performantelor.........58
5.7.1. - Metode de clasificare pe categorii.....58
5.7.2. - Metode comparative......58
5.7.3. - Teste de personalitate.....59
5.7.4. - Metode descriptive........60
5.7.5. - Metode complexe de evaluare.........61
5.8. - Sistem tranzitoriu de evaluare a performantelor............62
5.9. - Surse generatoare de erori in procesul de evaluare........63
5.10. - Etica evaluarii......65
Cap. VI - Pregatirea si dezvoltarea profesionala......66
6.1. - Pregatirea profesionala............66
6.1.1. - Identificarea nevoilor de pregatire......67
6.1.2. - Stabilirea obiectivelor pregatirii profesionale.......67
6.1.3. - Stimularea pregatirii......68
6.1.4. - Proiectarea programului de pregatire profesionala.68
6.1.5. - Metode folosite in pregatirea profesionala..........69
6.2. - Dezvoltarea profesionala........70
6.3. - Evaluarea activitatii de pregatire si dezvoltare profesionala............72
6.4. - Planificarea carierei..............73
6.4.1. - Responsabilitatea planificarii carierei.73
6.4.2. - Dezvoltarea planului de cariera........74
6.4.3. - Promovarea personalului75
Cap. VII - Aspecte ale managementului resurselor umane in cadrul firmei
SNP Petrom77...77
7.1. - Prezentarea societarii.............77
7.2. - Capitalul societarii81
7.3. - Principalii indicatori economici83
7.4. - Date despre personal.............87
7.5. - Desfasurarea proceselor de management al resurselor umane in cadrul companiei
SNP Petrom.........88
7.5.1. - Aspecte critice privind managementul resurselor umane in cadrul companiei
SNP Petrom.93
7.5.2. - Propuneri de imbunititire a activitatii de management al
resurselor umane..........95
Anexe..............97
Bibliografie......110

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Cap. I

Importanta resurselor umane

?n cadrul organizatiilor

Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizatii (societate comerciala, institutie, asociatie, etc.), in noua societate informationala capitalul uman inlocuind capitalul financiar ca resursa strategica.

Resursele umane sunt unice in ceea ce priveste potentialelor de crestere si dezvoltare, in capacitatea lor de a –si cunoaste si invinge propriile limite.

Succesul unei organizatii, gradul de competitivitate al acesteia, pornesc de la premisa ca oamenii sunt bunul cel mai de pret al organizatiei. Resursele umane constituie un potential uman deosebit care trebuie interes, motivat si implicat cit mai deplin in realizarea obiectivelor organizatiei. Pentru aceasta, deciziile manageriale din domeniul resurselor umane trebuie adaptate intotdeauna personalitatii si trasatorilor angajatilor.

In teoriile traditionale ale intreprinderii, salariatii erau priviti prin prisma modului in care executau in mod disciplinat anumite operatii prestabilite sau indeplineau anumite activitatea. Astfel s-au cristalizat concepte ca "forta de munca", definind totalitatea aptitudinilor fizice si intelectuale utilizate de salariati in procesul muncii. Aceste concepte (forta de munca, mina de lucru) se utilizau la singular definind ansamblul, masa angajatilor, fora a face trimitere la salariati ca indivizi cu personalitate, nevoi, comportament, educatie, experienta si valori specifice.

In acceptiunea moderna, din perspectiva managementului resurselor umane, oamenii nu sunt angajati doar pentru a ocupa anumite posturi vacante ci, fiecare in parte, pentru rolul lor important pe care il pot avea in cadrul organizatiei. Acest lucru este cu atat mai evident cu cit, in mediul socio-economic actual caracterizat prin concurenta, dinamism si interdependenta, multe din dificultatile sau succesele organizatiilor au la baza resursele umane si managementul acestora.

Desprinzandu-se din managementul general, managementul resurselor umane este un termen relativ recent pentru ceea ce sa numit traditional "conducerea activitatii de personal" si presupune o abordare interdisciplinara si profesionala a problematicii personalului din cadrul unei organizatii. Managementul resurselor umane este diferit de celelalte domenii ale managementului general deoarece trebuie sa serveasca nu numai scopului si intereselor patronului sau conducatorului organizatiei, dar trebuie sa actioneze si in interesul angajatilor, al fiintei umane si prin extensie, in interesul societarii.

In prezent nu exista o definitie atotcuprinzatoare, unanim acceptata de specialisti, privind managementul resurselor umane. Avand elemente care se completeaza reciproc, fiecare contribuind la definirea conceptului in ansamblul sau, definirea managementul resurselor umane vizeaza :

1) functiunea care faciliteaza cea mai eficienta folosire a oamenilor in vederea realizarii obiectivelor individuale si organizationale;

2) ansamblul activitatilor de ordin operational, de planificare, recrutare, mentinere a personalului, precum si de ordin energetic, cum sunt crearea unui climat organizational corespunzator, care permit asigurarea organizatiei cu resursele umane necesare;

3) complex de masuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selectia, incadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomica a muncii, stimularea materiala si morala, pana in momentul incetarii contractului de munca:

4) functiunea care permite organizatiilor sa-si atinga obiectivele prin obtinerea si mentinerea unei forte de munca eficiente;

5) fixarea obiectivelor in raport cu oamenii, realizarea si controlul acestora intr-o logica a sistemului;

6) punerea la dispozitia intreprinderii a resurselor umane cu dubla constrangere, a functionarii armonioase si eficiente a ansamblului uman precum si a respectarii dorintei de dreptate, securitate si dezvoltare a carierei fiecarui angajat.

1.1. Functiile managementului resurselor umane

Prin resursa umana a unei organizatii se ?ntelege totalitatea oamenilor care lucreaza in acea organizatie. Supravietuirea si/sau dezvoltarea organizatiilor mici (IMM-urilor) depinde de felul in care sunt achizitionate resursele si nivelul de profitabilitate cu care sunt exploatate. Resursele umane sunt una din rezervele neutilizate la maximum in cadrul organizatiilor.

Principalele functii ale managementului resurselor umane sunt :

1) Planificarea resurselor umane;

2) Popularizarea structurilor;

3) Atingerea performantelor dorite;

4) Compensarea reurselor umane;

5) Instruirea si dezvoltarea resurselor umane;

6) ?mbunatatirea abilitatilor profesionale;

7) Stabilitatea si mentinerea resurselor umane;

8) Comunicarea si negocierea;

1.2 Obiectivele managementului resurselor umane

1. Obiectivul principal al managementul resurselor umane este acela de a furniza pricepere si experienta in acest domeniu, astfel incit sa fie obtinute performante optime si sigure, folosind cele mai adecvate metode.

2. Obiectivele strategice, pe termen lung, au in vedere organizarea si planificarea resurselor umane.

3. Obiectivele operationale, de natura tactica si administrativa, au in vedere activitatile vizind conducerea zilnica a grupurilor de munca.

4. Obiectivele generale urmaresc :

? Atragerea resurselor umane

? Retinerea in organizatie pe o perioada mai mare de timp a resurselor umane

? Motivarea resurselor umane

1.3. Politica resurselor umane

Preocuparea conducerii organizatiei privind resursele umane necesita precizarea unor reguli de baza, a unor atitudini fata de resursele umane pe baza carora se adopta deciziile.

Acest ansamblu de reguli si atitudini constiuie politica organizatiei in domeniul resurselor umane. O politica in domeniul resurselor umane corect formulata trebuie sa tina cont de importanta personalului din cadrul organizatiei, de raspunderea care revine conducerii si de obiectivele generale ce trebuie indeplinite.

O politica eficienta in domeniul resurselor umane trebuie sa cuprinda :

1) integrarea managementului resurselor umane in managementul general al organizatiei;

2) obtinerea adeziunii intregului personal;