Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul in perioada de tranzitie (S.C. XYZ S.A., Focsani)

Despre lucrare

lucrare-licenta-managementul-in-perioada-de-tranzitie-s.c.-xyz-s.a.-focsani-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-in-perioada-de-tranzitie-s.c.-xyz-s.a.-focsani-


Cuprins

CUPRINS
I. NECESITATEA CRESTERII EFICACITATII MUNCII MANAGERULUI IN PERIOADA DE TRANZITIE
I.1 MANAGERUL SI ROLUL LUI ?N PROCESUL TRANZITIEI
I.2 EFICACITATEA MUNCII MANAGERULUI SI EFICIENTA FIRMEI
I.2.1 CONCEPTE
I.2.2 ROLUL MANAGERULUI ?N OBTINEREA EFICIENTEI
I.2.3 FACTORII CARE INFLUENTEAZA EFICACITATEA MUNCII MANAGERULUI
I.2.4 EFECTE ALE EFICACITATII MUNCII MANAGERULUI ASUPRA EFICIENTEI FIRMEI
II. PREZENTAREA SC SIBAREX SA FOCSANI
II.1 SCURT ISTORIC
II.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE
II.3 SUBSISTEMUL ORGANIZATORIC
II.4 SUBSISTEMUL INFORMATIONAL
II.5 SUBSITEMUL METODOLOGIC
II.6 SUBSISTEMUL DECIZIONAL
III. ANCHETA ASUPRA ACTIVITATII MANAGERULUI DIN CADRUL SC SIBAREX SA FOCSANI
III.1 PREZENTAREA ESANTIONULUI
III.2 PREZENTAREA CHESTIONARULUI
III.3 ANALIZA INFORMATIILOR OBTINUTE PE BAZA CHESTIONARULUI
III.4 CONCLUZII REZULTATE DIN ANALIZA
IV. BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Capitolul I

necesitatea cresterii eficacitatii muncii managerului in perioada de tranzitie

Romania parcurge, incepand cu 1989, pe plan economico-social o perioada de maxima importanta si anume tranzitia la economia de piata. Caracteristicile economiei de piata sunt:

? pluralitatea formelor de proprietate si privatizare;

? actionarea libera a cererii si ofertei;

? desfasurarea neingradita a liberei concurente;

? liberalizarea preturilor;

? configurarea mai bine a pozitiei statului in societate.

Toate aceste elemente ce caracterizeaza economia de piata conduc la profunde schimbari, transformari economice, politice, sociale, datorita intensificarii caracterului competitional, stabilirii unor noi echilibre intre cerere si oferta, ceea ce impune noi comportamente.

Modul in care se va realiza aceasta trecere la economia de piata este puternic influentata de calitatea managementului practicat. Putem spune ca, practicarea unui nou tip de management la nivelul economiei nationale si al agentilor economici constituie una din principalele directii de actiune pentru crearea economiei de piata. Atributele fundamentale ale unui astfel de management sunt: varietate, flexibilitate, dinamism, creativitate si eficienta.

Restructurarea manageriala care se impune in perioada actuala presupune schimbari in structura de management, in pregatirea personalului care sa conduca la eliminarea disfunctionalitatilor si la cresterea performantelor economice ale firmelor.

Referitor la personal, acesta trebuie ajutat sa inteleaga ca se realizeaza profunde modificari la nivel de subsisteme, functii ale managementului organizatiei respective. Structura organizatorica trebuie adaptata noilor cerinte pe care le presupune tranzitia, subsistemul informational trebuie schimbat si transformat intr-un instrument eficace la indemana managerilor iar deciziile au nevoie de o fundamentare participativa, folosindu-se metode si tehnici moderne de management.

Întelegerea nevoii de schimbare presupune cunoasterea faptului ca o continuare a procesului de management si de executie cu structurile vechi raportat la noile conditii conduce in mod inevitabil, mai devreme sau mai tarziu, la situatii critice.

Odata cu trecerea la economia de piata, mutatiile care se produc la nivelul exercitarii functiilor managementului sunt:

? la nivelul functiei previziune – flexibilitate sporita in reactiile conducerii de adaptare la cerintele in continua schimbare generate de piata;

? la nivelul functiei organizare – accentul pus pe rezultate, eficienta economico-sociala maxima;

? la nivelul functiei coordonare – stimularea unui climat managerial de autonomie, initiativa si responsabilitate;

? la nivelul functiei antrenare – acordarea unei atentii deosebite motivarii care determina si sustine performantele manageriale, tehnologice, economico-financiare, etc.;

? la nivelul functiei control-evaluare – dezvoltarea raspunderii personale astfel incat sa se poata realiza la timp si in mod corespunzator sarcinile si atributiile incredintate.

În cadrul functiunilor organizatiei sunt necesare cateva mutatii care asigura racordarea la economia de piata:

? functiunea cercetare-dezvoltare

- amplificarea activitatii de conceptie;

- informatizarea acestor activitati care sa conduca la elaborarea intr-un timp relativ scurt a documentatiilor si sa produca mai multe variante;

- completarea formatiei tehnico-tehnologica a specialistilor cu cea economica;

- multiplicarea unor studii de organizare si elaborarea unor micro strategii;

? functiunea productie – principalele mutatii se refera la:

- cresterea calitatii produselor si serviciilor si respectarea angajamentelor de livrare la timp a produselor;

? functiunea financiar contabila

- dezvoltarea activitatilor de conceptie economica – analiza si studii economice pe baza unei informatizari care sa asigure si vehicularea informatiilor in timp real;

- personalul economic va trebui sa-si insuseasca si limbajul tehnologic pentru a dialoga cu expertii din domeniul conceptiei tehnice si tehnologice;

? functiunea comerciala necesita producerea celor mai mari mutatii datorita abordarii moderne a locului prioritar pe care-l ocupa in prezent aceasta functiune comparativ cu celelalte functiuni. Mutatiile se refera la:

- dezvoltarea activitatilor de conceptie comerciala, legate de studiul pietei, elaborarea programelor de marketing, precum si activitati care tin de prezentare firmei: reclama, publicitate, participare la targuri si expozitii, etc.;

- personalul din acest domeniu va trebui sa aiba o pregatire din care sa nu lipseasca cunostinte comerciale, economice, tehnologice, psihologice, limbi straine;

? functiunea personal

- cresterea ponderii activitatilor de conceptie prin intermediul carora se poate proiecta si realiza politica de personal, planurile de cariera, studiile de reconversie profesionala, etc.

În acest proces de continua transformare devine evidenta schimbarea atitudinii managerului fata de firma, mediul intern si extern al acesteia, fiind necesara o permenenta imbunatatire a activitatii sale, o crestere a eficacitatii muncii sale care sa se reflecte in rezultatele financiare ale societatii.

Acestor schimbari determinate de economia de piata nu le pot face fata decat manageri bine pregatiti, competenti, profesionisti care practica un management performant.

Complexitatea si multitudinea problemelor pe care le ridica economia de piata pune in sarcina managerilor promovarea unui management performant, dinamic si activ. Aplicarea si functionarea acestuia asigura cresterea productivitatii, scaderea costurilor, imbunatatirea produselor si tehnologiilor, cresterea calitatii produselor, toate acestea avand efecte pozitive asupra indicatorilor economico-financiari.

Aprecierea nivelului performant al aplicarii managementului trebuie facuta prin folosirea unui set de indicatori cu privire la situatia societatii sub raportul pietelor de desfacere nivelul productivitatii, gradul de lichiditate, situatia fluxurilor banesti, nivelul profitabilitatii societatii.

Cuvintele faimosului om politic Nicollo Machiavelli “succesul sau esecurile oamenilor depind de capacitatea lor de a-si adapta conduita in functie de vremuri” si-au probat perenitatea si sunt deplin confirmate de realitatile tranzitiei pe care societatea romaneasca o traverseaza de peste 8 ani.

Avand in vedere faptul ca in economia de piata schimbarea in cadrul agentului economic reprezinta o stare permanenta, ca modalitate de adaptare la incertitudinea mediului extern si a pietelor de desfacere, modul de conducere a acestei schimbari este necesar sa aiba in vedere atat resursele proprii existente ale unitatii cat si posibilitatile managementului. Managementul poate modifica dinamica agentului economic din punct de vedere strategic si tactic actionand asupra reducerii rezistentei la schimbare, demonstrand consumatorilor ca aceasta reprezinta o necesitate. Exercitarea ineficienta a functiilor poate contribui in scurt timp la golirea structurii organizatorice de continutul ei uman.

Managerul trebuie sa dea dovada de profesionalism in exercitarea controlului strict si corect asupra comportamentului personalului care este necesar sa fie orientat permanent in directia realizarii obiectivelor propuse ce sustin strategia unitatii.

O implicare directa a managerului in controlul asupra salariatilor conduce la eliminarea individualismului, incertitudinii, ambitiei personale si face ca activitatile sa se desfasoare coordonat si eficient.

Functionarea unui management performant adica complexul de mecanizare care asigura dezvoltarea organizatiei in dinamica ascendenta este determinata de eficienta si eficacitate.

Eficacitatea inseamna a face ce trebuie, ia eficienta a face cum trebuie.