Pagina documente » Recente » Managementul Investitiilor

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. NO?IUNI PRIVIND INVESTI?IILE 4
1.1.Teorii ale investi?iilor 4
1.2. Strategii investi?ionale 9
1.3. Studiile de fezabilitate 12
1.4.Documenta?ii privind realizarea investi?iei 16
1.4.1. Etapele obiectivelor de investi?ii 16
1.5. Studiile de oportunitate 17
1.5.1. Studiile de prefezabilitate 18
1.6. Proiectul tehnic 20
1.7. Modul de calcul al indicatorilor de eficien?? a unei investi?ii 23
1.8. Indicatori de apreciere a eficien?ei economice a proiectelor de investi?ii, specifici metodologiei BIRD 31
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERAL? A SOCIET??II S.C. FARMPEX S.A 37
2.1. Date de identificare: 37
2.1.1.Portofoliul de produse 39
2.2.Mediul de marketing 40
2.3. Organigrama S.C. FARMPEX S.A 41
2.4.Rezultatele economico ? financiare 42
2.5.1. Diagnosticul rentabilit??ii 47
2.6. Analiza SWOT 49
CAPITOLUL 3. 51
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL DE INVESTI?II AL S.C. FARMPEX S.A 51
3.1. Proiectul de investi?ii ?FARMPEX BUSINESS CENTER? 51
3.1.1. Prezentarea ?i localizarea proiectului de investi?ii 51
3.2.2. Analiza de pia?? ?i conceptul de marketing al proiectului 53
3.2.3. Parametrii economico ? financiari ai proiectului de investi?ii 55
3.2.4. Indicatorii de eficien?? a proiectului de investi?ii 61
3.3. Decizia de finan?are a proiectului Farmpex Business Center 64
CONCLUZII SI PROPUNERI 68
BIBLIOGRAFIE 73
ANEXE 76

EXTRAS DIN DOCUMENT

CONCLUZII SI PROPUNERI {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

ANEXE {p}

INTRODUCERE

Activitatea unei companii se poate derula prin obtinerea unei finantari din mai multe surse ce se investesc mai apoi in bunuri reale, de genul echipamentelor, bunuri financiare, actiuni

ale altor companii sau imprumuturi acordate, dar si in imbunatatirea imaginii companiei si dezvoltarea resurselor umane. Astfel, putem considera ca decizia de investitii afecteaza toate compartimentele firmei.

În cadrul unei companii pot aparea o serie de propuneri de proiecte de investitii ce trebuie analizate in profunzime pentru a selecta pe cel mai rentabil. Decizia de a alege un proiect de investitii cade in sarcina analistului financiar al firmei ce va trebui sa compare proiectele si sa aleaga pe cel mai bun.

De decizia de a investi intr-un anumit proiect depinde dezvoltarea intregii firme deoarece aceasta

investitie se caracterizeaza prin inregistrarea unor cheltuieli initiale urmate de intrari de fonduri anticipate si esalonate pe intreaga durata de viata a investitiei.

Practicarea oricarei activitati economice nu este doar un scop in sine, ci comporta si un obiectiv major de evolutie si dezvoltare. Inutile ar fi eforturile pentru obtinerea de beneficii si avantaje concurentiale, daca acestea nu sunt utilizate corespunzator pentru cresterea si promovarea activitatii desfasurate. Atingerea acestor obiective implica utilizarea resurselor disponibile cu o eficienta sporita in prezent, pentru obtinerea de rezultate favorabile in viitor. Aceasta legatura temporala este facuta, in cadrul activitatii economico – sociale prin investitii.

Investitiile, in acest context a un rol hotarator in atingerea obiectivelor de dezvoltare social – economica, fiind un motor al suplimentarii, diversificarii sau cresterii calitative a tuturor factorilor de productie.

Conditiile concurentiale ale unei economii de piata nu lasa loc risipei de resurse disponibile, o astfel de atitudine ar insemna autoexcluderea din lupta pentru suprematia pietei. De aceea, eforul investitional trebuie realizat cu o eficienta maxima, menita sa aduca sporul de rezultate cel mai mare pentru fiecare unitate resurse financiare cheltuite. Deciziile de investitie trebuie bazate pe analize calitative si cantitative riguroase, menite sa determine utilizarea resurselor investitionale pentru cele mai bune dintre variantele de proiect.

Strategia de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu, al carei principal obiectiv este crearea unei economii de piata functionale, compatibile cu principiile si normele Uniunii Europene, vizeaza crearea unui mediu de afaceri profesionist si performant, capabil sa utilizeze eficient mijloacele financiare, tehnice si stiintifice disponibile.

Prezenta lucrare este structurata astfel:

- Capitolul 1: Notiuni privind investitiile

- Capitolul 2: Prezentarea generala a societatii S.C. FARMPEX S.A

-Capitolul3:Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investitii al S.C. FARMPEX S.A

În final sunt prezentate concluziile si bibliografia aferenta lucrarii.