Pagina documente » Recente » Managementul marcii in companiile internationale.

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
Capitolul 1: Managementul marcii si al imaginii de marca 3
1.1. Managementul m?rcii 3
1.2. Marca. Identitatea marcii 7
1.2.1 Con?inutul, caracteristicile ?i func?iile m?rcilor 8
1.2.2 Tipuri ?i categorii de m?rci specifice activit??ilor economice 12
1.3. Rolul cercet?rii comportamentului consumatorului ?n crearea imaginii de marc? 13
1.4. Caracteristicile imaginii ?i imaginii de marc? 16
Capitolul 2 ? Prezentarea Companiei Gillette 17
2.1 Profilul companiei Gillette 20
2.2 Tendin?e ale pie?ei 22
2.3 Situa?ia v?nz?rilor companiei Gillette 24
2.4 Achizi?ia Gillette de c?tre Procter & Gamble 27
2.5 Comunica?ia de marketing a companiei Gillette 28
Capitolul 3 ? Cercetarea imaginii Gillette ?n r?ndul consumatorilor din Rom?nia 33
3.1 Cercetarea selectiv?. Organizarea cercet?rii 33
3.2 E?antionarea 34
3.3 Chestionarul 35
3.4 Analiza informa?iilor culese prin cercetare selectiv? 43
Concluzii 72
BIBLIGRAFIE 74
ANEXE 75

EXTRAS DIN DOCUMENT