Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul pe baza centrelor de profit

Cuprins

lucrare-licenta-managementul-pe-baza-centrelor-de-profit
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-pe-baza-centrelor-de-profit


Extras din document

CUPRINS
Capitolul I - DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 3
1.1 Documentarea preliminara 3
1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei 3
1.1.2. Situatia economico-financiara 3
1.1.3. Sistemul de management si componenetele sale 5
1.2 Identificarea si interpretarea simptomelor semnificative 9
1.2.1.Analiza viabilitatii economice 9
1.2.2. Analiza viabilitatii manageriale 11
1.3 Puncte forte economice si manageriale 21
1.4. Puncte slabe economice si manageriale 22
Capitolul II - STRATEGIA SOCIETATII AXA QY PROXIM SRL 25
2.1. Formularea misiunii firmei AXA QY PROXIM SRL 25
2.2. Stabilirea obiectivelor strategice 25
2.3. Conturarea principalelor optiuni strategice 26
2.4. Dimensionarea resurselor alocate 28
2.5. Precizarea termenelor 29
2.6. Stabilirea avantajului competitiv 29
2.7. Implementarea strategiei 29
Capitolul III - Reproiectarea manageriala a Societatii AXA QY PROXIM pe baza centrelor de profit 30
3.1. Reproiectarea subsistemului metodologic al managementului societatii comerciale. 30
3.1.2. Elaborarea componentelor manementului prin obiective 32
3.1.3. Delimitarea si dimensionarea centelor de profit 33
3.1.4. Adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale la cerintele managementului prin obiective si centre de profit 36
3.1.5. Coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor 36
3.1.6. Motivarea diferentiata a personalului Societatii AXA QY PROXIM 37
3.2. Reproiectarea sistemului decizional 37
3.2.1. Structurarea autoritatii decizionale pe niveluri ierarhhice 37
3.2.2. Modificari in tipologia deciziilor adoptate 39
3.2.3. Imbunatatirea calitatii deciziilor 39
3.2.4. Apelarea unor metode si tehnici decizionale specifice 40
3.3. Reproiectarea sistemului informational 42
3.3.1. Principalele perfectionari informationale proiectate 42
3.3.3. Proiectarea configuratiei de detaliu a sistemului informational 43
3.4.Remodelarea componentei organizatorice a sistemului de management 44
3.4.1.Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structural-organizatorice ale firmei 44

Alte date

?Capitolul I

DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE

1.1 Documentarea preliminara

1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei

Societatea comerciala AXA QY PROXIM SRL este o firma infiintata in 1993 ce nu poate fi catalogata in randul celor mari si acest lucru rezulta din analiza cifrei de afaceri realizata in anul 2000 (3.500.000 mii lei) cu un personal in numar de 12 muncitori, 1 inginer, 1 designer, 1 contabil si cei 2 asociati, sot si sotie.

Obiectul de activitate conform statutului de infiintare este vast, insa produce efectiv mobila (bucatarii, dormitoare, biblioteci, etc.) la comanda. Frecvent proiecteaza piese de mobila (mese mobile pentru televizoare, mese mobile de dimensiune redusa cu ajurtorul carora se pot servi musafirii) pe care le realizeaza cu cheltuiala firmei urmand sa fie testata piata.

1.1.2. Situatia economico-financiara

Pentru realizarea studiilor de diagnosticar s-au luat in considerare informatii referitoare la situatia economico-finanaciara a societatii comerciale in dinamica in doi ani si anume 1999 si 2000.

Dinamica situatiei economico-financiarea inregistrata in perioada 1999-2000 este evidentiata prin intermediul unor indicatori economici dupa cum urmeaza:

Indicatori

1999

2000

Active imobilizate

229.905.435

476.942.346

Active circulante

207.918.420

217.570.927

Capitaluri proprii

194.305.073

205.828.891

Datorii totale

245.997.787

502.522.119

Cifra de afaceri

1.534.890.035

3.500.076.476

Rezultatul exploatarii

113.527.657

152.505.542

Rezultatul financiar

122.264.981

25.871.355

Rezultatul exceptional

6.619.016

2.170.884

Total Activ/Pasiv

440.306.147

708.346.154

Numar mediu de salariati

11

17

Numar de colaboratori

1

3