Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul performant al resurselor umane

Despre lucrare

lucrare-licenta-managementul-performant-al-resurselor-umane
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-performant-al-resurselor-umane


Cuprins

CUPRINS
CUPRINS 2
1. ABORDAREA HOLISTICA A CONCEPTULUI DE RESURSE UMANE 5
1.1. MANAGEMENTUL SUPORTIV 5
1.2. MANAGEMENTUL PARTICIPATIV 5
1.3. FILOSOFIA MANAGERIALA HOLISTICA - SINERGETICA 7
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 8
2. INTRODUCERE iN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 9
2.1. ORGANIZATIILE SI RESURSELE UMANE 9
2.2. UN CADRU DE ANALIZA A RESURSELOR UMANE 11
2.3. CE ESTE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE? 13
2.4. DECIZIA iN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 14
2.5. COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE - PROIECTARE SI STRUCTURA 17
2.6. STUDIU DE CAZ: EVALUAREA ACTIVITATILOR DE PERSONAL 18
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 19
3. ARHITECTURA GRUPURILOR DE MUNCA 20
3.1. CONCEPTUL SI STRUCTURA GRUPURILOR DE MUNCA 20
3.2. FORMAREA SI DEZVOLTAREA GRUPURILOR 22
3.3. UTILIZAREA PUTERII iN GRUPURILE DE MUNCA 24
3.4. SISTEME DE COMUNICARE iN CADRUL GRUPURILOR 26
3.5. CREATIVITATEA DE GRUP 29
3.6. TEST: OPT ROLURI PENTRU UN GRUP EFICACE 31
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 34
4. TEORIA SI PRACTICA MOTIVATIEI RESURSELOR UMANE 35
4.1. NOTIUNEA DE MOTIVATIE 35
4.2. ECHITATEA LA LOCUL DE MUNCA 37
4.3. TEAMA, BANII SI COMPETITIA CA MOTIVATORI 38
4.4. CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI 38
4.5. MODELUL EXPECTANTEI (SAU AL ASTEPTARII) 40
4.6. ANALIZA PROBLEMELOR MOTIVATIONALE 40
4.7. STUDIU DE CAZ: SISTEMUL MOTIVATIONAL LA S.C. TRANSCONT S.A. 41
4.8. TEST: DIAGNOSTICAREA FACTORILOR MOTIVATIONALI 42
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 44
5. RESURSELE UMANE SI CULTURA ORGANIZATIEI 46
5.1. CULTURA ORGANIZATIEI. DEFINITII 46
5.2. DIMENSIUNI ALE CULTURII ORGANIZATIEI 47
5.3. SISTEMUL DE VALORI - FUNDAMENTUL CULTURII ORGANIZATIONALE 49
5.4. UN MODEL DE IDENTIFICARE A CULTURII ORGANIZATIONALE 51
5.5. SCHIMBAREA CULTURII ORGANIZATIONALE 54
5.6. TEST: ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE 55
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 57
6. LEADERSHIP. STILURI DE CONDUCERE 58
6.1. CONSIDERATII PRIVIND STILURILE MANAGERIALE 58
6.2. STILURILE MANAGERIALE CA MOD DE EXERCITARE A LEADERSHIPULUI 60
6.3. STILURI DE CONDUCERE SI COMPORTAMENT MANAGERIAL 62
6.4. LEADERSHIPUL NORMATIV 66
6.5. TEST: LEADERSHIPUL EFICIENT 67
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 69
7. IMPORTANTA LIMBAJULUI CORPULUI iN COMUNICARE 70
7.1. LIMBAJ SI COMUNICARE 71
7.2. COMPONENTE ALE LIMBAJULUI CORPULUI 71
7.3. LIMBAJUL CORPULUI iN CULTIVAREA RELATIILOR 73
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 74
8. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR 75
8.1. CONFLICTELE iN ORGANIZATII 75
8.2. SURSELE CONFLICTULUI 76
8.3. TIPOLOGIA SI DINAMICA STARILOR CONFLICTUALE 77
8.4. ANALIZA SITUATIILOR CONFLICTUALE 78
8.5. MODALITATI DE SOLUTIONARE A CONFLICTELOR 79
8.6. CONFLICTELE SI NATURA STRESULUI 81
8.7. STUDIU DE CAZ: INTERVENTIA CONSULTANTILOR iN REZOLVAREA CONFLICTELOR 83
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 84
9. ANALIZA SI DESCRIEREA POSTURILOR 86
9.1. ELEMENTELE ANALIZEI POSTURILOR 86
9.2. METODE FOLOSITE iN ANALIZA POSTURILOR 86
9.3. DESCRIEREA POSTURILOR 87
9.4. STUDIU DE CAZ: ANALIZA SI DESCRIEREA POSTURILOR LA S.C. PETES S.A. 94
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 95
10. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE 96
10.1. ROLUL SI AVANTAJELE PLANIFICARII RESURSELOR UMANE 96
10.2. CONTINUTUL PLANIFICARII RESURSELOR UMANE 97
10.3. EVALUAREA SITUATIEI iN PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE 100
10.4. METODE UTILIZATE iN PLANIFICAREA NECESARULUI DE PERSONAL 102
10.5. STUDIU DE CAZ: PREVIZIUNEA NECESARULUI DE PERSONAL PRIN METODA REGRESIEI 103
10.6. STUDIU DE CAZ: ESTIMAREA NECESARULUI DE PERSONAL PE BAZA PRODUCTIVITATII MUNCII 104
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 105
11. RECRUTAREA SI SELECTIA PERSONALULUI 106
11.1. RECRUTAREA 106
11.2. SELECTIA DE PERSONAL 106
11.3. ACTIVITATEA MANAGERULUI SI PERSONALITATEA 107
11.4. IMPLICATIILE MANAGERIALE ALE TIPURILOR TEMPERAMENTALE: 108
11.5. PROFILURI PSIHOSOCIOPROFESIONALE ALE MANAGERILOR DIN DIFERITE SECTOARE DE ACTIVITATE: 110
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 119
12. MANAGEMENTUL CARIEREI 120
12.1. CARIERA SI MANAGEMENTUL CARIEREI 120
12.2. PLANIFICAREA CARIEREI 120
12.3. CONSILIEREA SI ORIENTAREA CARIEREI 121
REFERINTE BILBIOGRAFICE: 124
13. EVALUAREA PERFORMANTELOR RESURSELOR UMANE 125
13.1. REUSITA PROFESIONALA SI PIERDEREA COMPETENTEI 125
13.2. INTERVIUL 125
13.3. TESTE SI CHESTIONARE 126
13. 4. CENTRUL DE EVALUARE SAU METODE AC 130
13.5. AUTOEVALUAREA MANAGERILOR 130
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 137
14. SALARIZAREA PERSONALULUI 138
14.1. SALARIZAREA. CADRUL CONCEPTUAL 138
14.2. SISTEMUL DE SALARIZARE 139
14.3. FORMELE DE SALARIZARE 141
14.4. ADAOSURI SI SPORURI LA SALARIU 142
14.5. OPTIUNI iN SALARIZAREA PERSONALULUI 143
14.6. STUDIU DE CAZ: ELABORAREA UNUI PACHET SALARIAL 145
14.7. STUDIU DE CAZ: PROGRAME DE STIMULARE A SALARIATILOR 145
REFERINTE BIBLIOGRAFICE: 146
ANEXE 147
EVALUAREA FUNCTIEI DE PERSONAL A FIRMEI 147
EVALUAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 147

EXTRAS DIN DOCUMENT