Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul procesului investitional (S.C. XYZ S.R.L.)

Cuprins

lucrare-licenta-managementul-procesului-investitional-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-procesului-investitional-s.c.-xyz-s.r.l.-


Extras din document

Cuprins
Capitolul I: Elemente generale si specifice privind managementul procesului investitional
1.1- Conceptul de investitii;
1.2- Rolul investitiilor in dezvoltarea durabila;
1.3-Tipologia investitiilor si implicatiile ei in management;
1.4- Procesul investitional si riscul in afaceri.
Capitolul II: Documentatia pentru investitii si rolul ei in performanta managementului procesului investitional.
2.1-Studiul de oportunitate;
2.2-Studiul de prefezabilitate;
2.3-Studiul de fezabilitate;
2.4-Proiectul Tehnic si Caietele de Sarcini
2.5-Detaliile de Executie
2.6-Devizul General
Capitolul III: Eficienta investitiilor- finalitatea managementului procesului investitional
3.1-Conceptul de eficienta in investitii
3.2-Elementele de structura ale eforturilor pentru investitii si implicatiile managementului in comprimarea si optimizarea volumului si structurii acestora
3.3-Elementele de structura ale efectelor investitiei si implicatiile managementului in maximizarea volumului si structurii acestora
3.4 -Zonele generatoare de eficienta in investitii si principalii factori implicati in valorificarea acestora.
Capitolul IV: Sistemul de indicatori de performanta in managementul procesului investitional.
4.1-Necesitatea;
4.2-Tipologia;
4.3-Indicatorii dinamici practicati de Banca Mondiala si alte institutii internationale pentru cuantificarea factorului timp in managementul procesului investitional;
4.4-Evaluarea si selectia proiectelor de investitii.
Capitolul V: Finantarea investitiilor
5.1-Sursele de finantare ale investitiilor;
5.2-Imobilizarile de fonduri in investitii si implicatiile managementului in comprimarea volumului si structurii acestora.
Capitolul VI: Receptia in managementul procesului investitional:
6.1-Necesitatea;
6.2-Tipologia;
6.3-Principalele masuri si implicatii in managementul procesului investitional.
Capitolul VII: Evaluarea si finantarea unui proiect de investitii finantat de BCR
7.1 Prezentarea societatii Condor
7.1.1-Istoricul societatii;
7.1.2-Structura societatii;
7.1.3-Produse-Servicii;
7.1.4-Concurenta.
7.2 Analiza si evaluarea Hypermarketului Deva
7.2.1-Descrierea generala a conceptului de hypermarket;
7.2.2 -Premise locale si regionale pentru constructia hypermarketului de la Deva;
7.2.3-Descrierea generala a proiectului;
7.2.4-Strategia de marketing;
7.2.5-Activitatea de promovare, publicitate, reclama;
7.2.6 -Echipa de implementare;
7.2.7-Sistemul informatic;
7.2.8-Impactul asupra mediului;
7.2.9-Analiza economico-financiara a proiectului de investitii pentru hypermarketului Deva;
7.2.-10 Devizul general.
7.3 Concluzii

Alte date

?

Introducere

În situatia actuala si in perspectiva integrarii europene si a globalizarii , Romania nu are nicio sansa in competitia cu celelalte tari europene decat printr- un program si proces amplu de investitii.

Investitiile presupun o noua optica in alocarea resurselor si mai ales in eficienta cu care acestea se aloca si se utilizeaza , astfel incat, sa se produca, concomitent , un proces de economisire generala , prin care sa se asigure resursele financiare si de alta natura pentru realizarea investitiilor.

Managementul procesului investitional, in aceasta perspectiva devine un segment de importanta cardinala in managementul organizatiilor.

În acelasi timp, investitiile , managementul procesului investitional, analiza, evaluarea si selectia proiectelor de investitii, a fost si ramane o specializare care se asimileaza cu mari eforturi si in timp.

Aceasta a fost motivatia pentru care am ales aceasta lucrare de licenta, iar documentarea si realizarea ei mi- au adus satisfactia unui progres in aceasta stiinta a investitiilor si procesului investitional.

Pentru a desfasura si realiza o astfel de lucrare, am ales o structura corespunzatoare.

Astfel:

in cap.I – am tratat elementele generale si specifice ale managementului procesului investitional;

in cap.II – am prezentat documentatia necesara fundamentarii procesului investitional;

in cap.III – am analizat eficienta investitiilor si principalele zone generatoare de eficienta in investitii;

in cap IV – am realizat o scurta prezentare a sistemului de indicatori de performanta in managementul procesului investitional;

in capV- am tratat principalele surse de finantare ale investitiilor;

in cap VI- am tratat receptia in managementul procesului investitional.

Pentru sustinerea cu cazuistica practica a conceptelor metodologice privind managementul procesului investitional am realizat un studiu de caz care va fi prezentat detaliat in cap.VII.

Capitolul I: Elementele generale si specifice privind managementul investitiilor:

1.1.Conceptul de investitie

În managementul procesului investitional se abordeazacu prioritate, de regula , implicatiile financiare ale acestuia. Se au in vedere, in mod special:

? Integrarea, la nivelul cerintelor, a procesului investitional in managementul financiar al organizatiei;

? Integrarea optiunii pentru investitii, in optiunea generala a obtinerii eficientei scontate (in conditiile satisfacerii cerintelor pietei);

? Integrarea in managementul financiar a documentatiei pentru investitii, ca instrument de concepere si promovare a eficientei economice;

? Definirea, metodologic si pragmatic, a zonelor de management in care se concepe, programeaza si realizeaza eficienta in investitii;

? Evaluarea si selectia proiectelor de investitii si actualizarea indicatorilor de eficienta in investitii, tinand seama de factorul timp.

Conceptul de investitii, vizeaza pozitionarea rolului procesului investitional in angrenajul general al dezvoltarii economice si sociale.

Pentru a sintetiza si evalua rolul procesului investitional s-au conceput doi indicatori de ordin general:

? Multiplicatorul, semnificand, in esenta , plusul de venituri (si, evident, profit), pe care il genereaza investitia, ca sursa de finantare a dezvoltarii;

? Acceleratorul, reprezentand presiunea pe care o face consumul suplimentar generat de efectele investitiilor asupra procesului investitional.

Opiniilor unor specialisti sunt concludente:

? Opinia lui Pierre Mosse:”Investitiile reprezinta o renuntare la o satisfactie imediata si sigura, in schimbul unei sperante al carui spor sunt tocmai resursele investite. Pe scurt, investitia trebuie privita ca o cheltuiala certa pentru un viitor incert.”

? Opinia lui Margerin I. si Ausset G:”Notiunea de investitii implica trei elemente definitorii:durata,risc,eficienta.Pentru a avea o imagine completa trebuie studiata imaginea ei tridimensionala:contabila,economica,financiara”

Imaginea contabila, dupa opinia autorului, reduce dimensiunea investitei la caracterul ei de imobilizare, pornind de la faptul ca toate valorile care se creeaza sunt destinate sa reduca constant sub aceeasi forma.

Imaginea economica este data de faptul ca veniturile viitoare trebuie sa fie superioare cheltuielilor initiale actualizate.

Imaginea financiara provine din faptul ca investitiile genereaza venituri si economii pe termen lung.

Recapituland si sintetizand aceste opinii si completandu-le, putem formula urmatoarea definitie generala a investitiei:”Investitia este efortul financiar facut pentru un viitor mai bun, creat prin dezvoltare si modernizare, avand ca sursa de finantare renuntarea la consumuri actuale sigure, dar mici si neperformante, in favoarea unor consumuri viitoare mai mari si intr-o structura moderna, mai aproape de optiunile utilizatorilor,dar probabile”

Din definitia formulata se degaja o serie de concluzii si consecinte in plan managerial, dintre care ne marginam la sublinierea unora pe care le consideram mai semnificative:

1. investitia este un efort actual, care, ca orice efort, trebuie dimensionat, previzionat si argumentat pentru a fi sustinut de catre cei care trebuie sa-l faca;