Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul resurselor cultural-turistice din comuna XYZ

Despre lucrare

lucrare-licenta-managementul-resurselor-cultural-turistice-din-comuna-xyz
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-resurselor-cultural-turistice-din-comuna-xyz


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE 4
CUViNT iNAINTE 6
Cuvintul - baza a toate 6
CAPITOLUL I 8
Turismul - fenomen social, economic si cultural 8
1.1. Scurt istoric al turismului 8
1.2. Concepte, definitii 12
1.3. Forme de turism 13
1.4. Factorii care influienteaza evolutia turismulu 16
1.5. Circulatia turistica 18
CAPITOLUL II 20
SERVICIILE TURISTICE 20
TOUR-OPERATORII 20
II.1. Tour-operatorii 20
II.2. Sectorul Tour-operator in turismul european 21
II.2.1. Tour-operatorii francezi 23
II.2.2. Tour-operatorii britanici 23
II.2.3. Tour-operatorii germani 24
II.2.4. Tour-operatorii din Olanda, Elvetia si Tarile Scandiave 25
II.3. Sectorul tour-operator in turismul extraeuropean 25
II.3.1. STATELE UNITE SI CANADA 25
II.3.2. JAPONIA 26
CAPITOLUL III 27
Asezarea geografica a comunei Polovragi 27
3.1. Consideratii generale 27
3.2. Prezentare hidrografica 28
3.3. Cai de comunicatie 29
3.3.1. Drumuri 29
3.3.2. Telecomunicatii 30
3.4. Date administrative 30
3.5. Temperaturi, nebulozitate, precipitatii 30
3.6. Analiza reliefului 30
3.7. Vegetatia 32
3.8. Fauna 33
3.9. Solul 34
3.10. Concluzii 34
CAPITOLUL IV 35
RESURSELE NATURALE DIN CADRUL ZONEI 35
CAPITOLUL V 36
CONSIDERATII ISTORICO - ECONOMICE ASUPRA ZONEI 36
CAPITOLUL VI 44
ACTIVITATI UMANE iN CADRUL ZONEI 44
6.1. Valorificarea economica a cadrului natural 44
6.2. Activitati industriale. 45
6.2.1. Industria miniera 45
6.2.2. Industria energiei electrice 46
6.2.3. Industria constructoare de masini. 46
6.2.4. Industria forestiera 46
Vinatoarea 47
6.3. Agricultura in localitatea Polovragi 48
6.4. Cresterea animalelor 50
CAPITOLUL VII 51
TRANSPORTURILE iN ZONA 51
CAPITOLUL VIII 53
TURISMUL 53
8.1. Consideratii generale 53
8.2. Potentialul turistic natural - istoric 54
8.4. Modul de valorificare al potentialului turistic 62
8.5. Dezvoltarea in persepectiva a turismului in zona 62
CAPITOLUL IX 64
ARTA POPULARA SI TRADITII FOLCLORICE 64
CAPITOLUL X 69
Organizarea agentiei de turism Sandu Tour-Onesti 69
Resurse umane, pregatirea si perfectionarea profesionala 71
X.2.Club Mediterranie 73
A. Structura Clubului 74

EXTRAS DIN DOCUMENT

? Managementul resurselor cultural turistice

din comuna Polovragi, Gorj

?

INTRODUCERE

Studiile de management au luat o deosebita amploare in ultimele decenii, ca urmare a problematicii complexe cu care se confrunta societatea, a mutatiilor economice de amploare in prezent si in perspectiva.

Aceasta lucrare constituie o analiza complexa a tuturor factorilor fizici si economico-geografici, cu accent deosebit asupra capitolelor specifice titlului lucrarii.

Turismul se inscrie printre acele domenii in care s-au pus mari sperante in vederea lansarii economiei romanesti pe orbita prosperitatii. Într-adevar Romania dispune de conditii cu totul remarcabile pentru desfasurarea unui turism complex, multifunctional: de tratament, de agrement, pentru manifestari politice si cultural-stiintifice etc.

Considerentul ca cea ce a lipsit si lipseste inca pentru plasarea turismului romanesc printre cele mai performante din Europa, este tocmai competenta manageriala si cea vizand strategiile de marketing, este cat se poate de apropiat de realitate.

Zona studiata se caracterizeaza printr-o multitudine de elemente care prin caracterele lor istorice, geografice si economice dovedesc apartenenta organica a localitatii Polovragi la sacrul fizico-geografico-economic si spiritual al Romaniei Mari.

Lucrarea contine z capitole, intocmite in functie de greutatea specifica a fiecaruia si de scopul urmarit.

Prin metodele folosite s-a urmarit ca lucrarea sa confere obiectivitate si realism.

Prin metoda observatiei directe si indirecte au fost acumulate elemente cantitative si calitative necesare cunoasterii ulterioare a problematicii studiate.

Metoda istorica a ajutat la cunoasterea profunda a cauzelor si premizelor ce au favorizat aparitia si continuitatea asezarilor omenesti pe aceste meleaguri. Din aceasta metoda decurge necesitatea studierii legaturilor existente intre fenomenele economice si fizico-geografice si conditiile social istorice concrete care le-au generat.

Metoda statistico-matematica, detine un rol central in analiza cantitativa si calitativa a proceselor si fenomenelor geografico-economice si istorice.

Am amintit anterior sursele informative pe care s-a bazat elaborarea prezentei lucrari. Pe langa acestea de un real folos au fost si relatarile localnicilor, de factura istorica, economica si demografica .

Cu ocazia elaborarii acestei lucrari imi exprim gandurile de stima si pretuire pentru intreg colectivul didactic al Universitatii “Jiul de Sus”. Întreaga stima si pretuire pentru dascalii de azi de la care am avut posibilitatea sa-mi largesc orizontul, prin cursurile tinute in cei patru ani de studii si discutiile purtate “pe marginea multor teme economico-sociale”.

Gandurile si sentimentele cele mai alese se indreapta catre dl. lector univ. drd. Cernaianu Nicolae, conducatorul stiintific al lucrarii. Pentru sprijinul acordat pe tot parcursul elaborarii lucrarii, pentru grija cu care mi-a indrumat cercetarile, tin sa-i aduc caldele mele multumiri.