Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul resurselor de munca la (XYZ, Ploiesti)

Cuprins

lucrare-licenta-managementul-resurselor-de-munca-la-xyz-ploiesti-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-resurselor-de-munca-la-xyz-ploiesti-


Extras din document

CUPRINS
Capitolul I : Prezentarea generala a Depoului Exploatare Locomotive Marfa Ploiesti
1. Informatii privind depoul DELM Ploiesti
2. Structura organizatorica a DELM Ploiesti
3. Obiectivele generale ale compartimentului resurse umane
4. Principalii indicatori economico -financiari-caracterizare situatiei financiare a DELM Ploiesti
Capitolul II: Trasaturi definitorii ale capitalului uman
1. Necesitatea studiului capitalului uman
2. Cantitatea, structura si dinamica resurselor umane
3. Calitatea factorului umna intr-o entitate
4. Corelatia timp munca rezultate
5. Legislatia in domeniul drepturilor salariale
Capitolul III: Analiza resurselor umane la DELM Ploiesti
1. Dinamica resurselor umane
2. Analiza timpului de munca
3. Analiza calitatii resurselor umane
Capitolul IV: Analiza cheltuielilor de personal la DELM Ploiesti
1. Atributiile compartimentului financiar - contabil din cadrul DELM Ploiesti
2. Analiza corelatiei dintre dinamica cheltuielilor de personal si dinamica veniturilor
Capitolul V: Posibilitati de crestere a eficientei factorului munca la DELM Ploiesti
1. Consideratiuni privind gestionarea factorului munca la DELM Ploiesti
2. Strategii de crestere a eficientei factorului munca
3. Aplicarea politicilor de crestere a eficientei resurselor de munca
Bibliografie

Alte date

?Capitolul 1

Prezentarea Generala a Depoului Exploatare

Locomotive Marfa Ploiesti

1.1 Informatii privind Depoul Exploatare Locomotive Marfa Ploiesti

Depoul Exploatare Locomotive Marfa Ploiesti este unitate infiintata in baza Hotararii Guvernului nr.582/1998 in temeiul Regulamentului de Organizare si Functionare al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa ‘’CFR Marfa ‘’ –S.A., ca subunitate executanta de baza , ce functioneaza in cadrul Sucursalei Marfa Bucuresti , subunitate ce functioneaza fara personalitate juridica in baza Dispozitie nr.5/1999 a SNTFM-‘’CFR MARFA’’ –S.A .

Inregistrarea la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a DELM Ploiesti a fost efectuata cu nr.J40/3692/1999.

Depoul Exploatare Locomotive Marfa Ploiesti are ca obiectiv organizarea exploatarii materialului rulant pus la dispozitie pentru remorcarea in bune conditii de regularitate si siguranta circulatiei a trenurilor de marfa si efectuarea de manevra pe liniile industriale cu respectarea in totalitate a prevederilor din instructii, ordine si planului tehnic de exploatare in vigoare.

Parcul de locomotive pe care Depoul Exploatare Locomotive Marfa Ploiesti il exploateaza este pus la dispozitie de SNTFM-‘’CFR MARFA’’ –S.A si este format din :

-Locomotive electrice,

-Locomotive diesel electrice,

-Locomotive diesel hidraulic.

Relatiile de serviciu intre SNTFM-‘’CFR MARFA’’ –S.A, Sucursala Marfa Bucuresti si Depoul Exploatare Locomotive Marfa Ploiesti sunt relatii de subordonare.

Intre Sucursala Marfa Bucuresti si Depoul Exploatare Loocmotive marfa Ploiesti sunt relatii de indrumare si control .

Obiectul de activitate

Depoul Exploatare Locomotive Marfa Ploiesti are ca obiect de activitate :

? Asigurarea cu locomotive pentru efectuarea transportului de marfa in trafic intern si international ;

? Asigurarea cu locomotive in perfecta stare de functionare pentru servicii , in numar si la timp, conform programului de lucru ;

? Alimentarea si echiparea locomotivelor cu respectarea procesului tehnologic si incadrarea in normele de consum repartizate ;

? Efectuarea de procese tehnologice pentru intretinerea locomotivelor, in stare apta de functionare ;

? Instruirea personalului propriu si a personalului altor operatori feroviari privati, agenti economici autorizati de Autoritatea Feroviara Romana pentru acces pe infrastructura publica sau privata conform conventiilor incheiate ;

? Alte atributii din domeniul sau de activitate specifice exploatarii care sunt dispuse de conducerea Sucursalei Marfa Bucuresti sau care decurg din actele normative in vigoare.

Surse de finatare

Veniturile se constituie din sumele corespunzatoare pentru serviciile si prestatiile efectuate in conformitate cu statutul DELM Ploiesti si din chirii.

Patrimoniul Depoului Exploatare Marfa Ploiesti

Parcul de locomotive pe care Depoul Exploatare Locomotive Marfa Ploiesti il exploateaza este pus la dispozitie de SNTFM-‘’CFR MARFA’’ –S.A si este format din :

locomotive electrice,

locomotive diesel electrice,

locomotive diesel hidraulic.