Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul resurselor umane (Hotelul XYZ, Rm. Valcea)

Cuprins

lucrare-licenta-managementul-resurselor-umane-hotelul-xyz-rm.-valcea-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-resurselor-umane-hotelul-xyz-rm.-valcea-


Extras din document

CUPRINS:
INTRODUCERE......... 4
CAPITOLUL I: Prezentare de ansamblu a SC Alutus SA Rm. Vilcea........6
1.1. Repere istorice..........6
1.2. Hotelul Alutus Rm. Vilcea - caracterizare generala...........8
1.2.1. Forma juridica,obiectul de activitate si capitalul societatii ......8
1.2.2. Conducerea10
1.2.3. Administrarea si controlul.............11
1.3. Prezentarea pietei.....13
1.3.1. Oferta......13
1.3.2. Concurenta17
1.3.3. Sistemul de rezervari.....21
1.4. Circulatia turistica...22
CAPITOLUL II: Elemente teoretico- metodologice privind managementul
resurselor umane.........30
2.1. Evolutia si continutul managementului resurselor umane ..30
2.2. Gestiunea personalului.............33
2.2.1. Proiectarea, analiza si evaluarea posturilor ........34
2.2.2. Gestiunea previzionala a personalului ..............37
2.2.3. Angajarea personalului .38
2.2.4. Gestiunea carierei angajatilor.........40
2.2..5. Gestiunea remuneratiei 41
2.3. Cultura organizationala- premisa a managementului resurselor umane
eficient...... 46
2.4. Metodologii moderne in conducerea resurselor umane.....48
CAPITOLUL III: Managementul resurselor umane in cadrul hotelului Alutus Rm. Vilcea........51
3.1. Aspecte ale conducerii personalului in SC Alutus SA.....51
3.2. Organizarea si functionarea hotelului Alutus Rm. Vilcea..53
3.3. Gestiunea previzionala a personalului...........62
3.4. Angajarea personalului.............63
3.5. Gestiunea carierei angajatilor in cadrul hotelului Alutus Rm. Vilcea....66
3.6. Satisfactia muncii....72
CAPITOLUL IV: Propuneri de perfectionare a managementului resurselor
umane in cadrul hotelului Alutus Rm. Vilcea.....76
4.1. Aspecte pozitive si aspecte negative ale managementului resurselor umane
in cadrul hotelului Alutus Rm. Vilcea76
4.1.1. Aspecte pozitive.........76
4.1.2. Aspecte negative.........79
4.2. Propuneri de imbunatatire a managementului resurselor umane in cadrul
hotelului Alutus Rm. Vilcea............81
CONCLUZII ............86
BIBLIOGRAFIE.........89
ANEXE....91

Alte date

?I. Rolul si importanta psihologului in cadrul firmei

În societatea actuala rolul psihologului in cadrul firmei este tot mai evident. Cu cat managerii vor intelege mai repede importanta activitatii acestuia in cadrul firmei, cu atat acea firma se va mentine la cote ridicate in sfera competitivitatii.

Aria foarte vasta de preocupari a psihologilor in cadrul firmei vizeaza doua directii fundamentale: activitati specifice psihologului – practician de intreprindere si consilierea managerilor. Ele constau in urmatoarele activitati: analiza psihologica a profesiunilor in vederea elaborarii monografiilor profesionale sau a adaptarii celor existente la conditiile concrete ale societatii comerciale respective, necesare in actiunile de orientare profesionala, reorientare profesionala si redistribuirea personalului; analiza posturilor de munca pentru elaborarea fisei cerintelor postului necesar la angajari, evaluarea rezultatelor, promovari etc.; studii de optimizare a locurilor de munca din punct de vedere economic; studii privind factorii specifici ai oboselii si a accidentelor de munca; examinarea psihologica la angajari, promovari, disponibilizari, accidente de munca etc.; sondaje de opinie pe diferite probleme de munca si ale climatului de munca din intreprindere; diagnoza starilor conflictuale in vederea ameliorarii climatului psiho - social de munca; consilierat managerial etc.

În tarile cu economie de piata dezvoltata, in marea majoritate a intreprinderilor de prestigiu, seful compartimentului, departamentului sau serviciului de personal este psiholog. Acestuia ii revin ca atributii atat organizarea si conducerea compartimentului Personal, cat si consilieratul managerial pe langa Consiliul de Administratie al societatii comerciale si a managerilor aflati pe diferite trepte ierarhice.

II. Managementul resurselor umane

? Managementul resurselor umane se numara printre stiintele recent desprinse din managementul general si consta “in ansamblul activitatilor referitoare la asigurarea utilizarii optime a resurselor umane, in beneficiul organizatiei, al fiecarui individ si al comunitatii, in general.” (Zorlentan, E. Burdus, G. Caprarescu, “Managementul organizatiei”, pg. 108)

? Obiectivele desfasurarii managementului resurselor umane graviteaza in jurul aceluiasi concept economic: eficienta. Scopul folosirii personalului il constituie obtinerea performantelor maxime in conditiile resurselor disponibile, prin folosirea metodelor manageriale adecvate.

III. Asigurarea resurselor umane

Aceasta activitate presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Determinarea necesarului de personal;

2. Recrutarea si selectia personalului.

3. Încadrarea si integrarea socio – profesionala.

1. Determinarea necesarului de personal – consta in parcurgerea urmatorului algoritm:

? Identificarea profesiunilor si meseriilor care ar putea servi scopurilor organizationale si compararea cu situatia existenta;

? Defalcarea cerintelor cu disponibilitatile la nivel de compartiment;

? Determinarea varstei medii la nivel de firma si departamente;

? Analiza fluctuatiei personalului in ultima perioada, studierea cauzelor acestui fenomen si asigurarea oportunitatilor de dezvoltare a carierelor individuale astfel incat organizatia sa devina cat mai atractiva si pentru resursele umane din exteriorul sau.

Pentru a putea defini corect posturile si functiile, acestea trebuie analizate, descrise si evaluate:

? Analiza postului este rezultatul studierii complexe a acestuia din punct de vedere al factorilor determinanti, al atributiilor, al conditiilor care sa permita indeplinirea obligatiilor si asumarea responsabilitatilor, al nivelului pregatirii profesionale ceruta ocupantului sau, al cerintelor concrete impuse persoanei respective (capacitati fizice si intelectuale, program de lucru, salarizare etc.).

? Descrierea postului inseamna prezentarea informatiilor esentiale in legatura cu elementele caracteristice postului, astfel incat sa se permita realizarea atributiilor presupuse de acesta, pe de-o parte, si continuarea activitatii de stabilire a necesarului de posturi, functii, respectiv personal, pe de alta parte.

? Evaluarea postului se face in functie de specificul acestuia si urmareste stabilirea complexitatii acestuia in comparatie cu cea a altor posturi.

2. Recrutarea si selectia personalului

2.a. Recrutarea – “este un proces desfasurat in continuu, permanent si sistematic sau spontan, provocat la anumite intervale de timp, caracterizat de toate actiunile convergent spre atragerea celor mai potrivite persoane pentru ocuparea posturilor libere din cadrul structurii organizatorice.” (Catalina Bonciu – “Managementul Resurselor Umane”, pg. 21)

Acest proces are doua valente: interna si externa.

Etapele recrutarii interne:

? Afisarea tuturor posturilor scoase la concurs;

? Identificarea celor mai potrivite persoane pentru ocuparea posturilor respective – prin studierea fiselor angajatilor;

? Anuntarea salariatilor care se pot inscrie la concurs.

Recrutarea externa este un procedeu mai costisitor si desfasurat in timp intr-o perioada mai indelungata. Ea se realizeaza prin modalitatile concrete oferite de:

? Organismele, agentiile, oficiile specializate in domeniul muncii si protectiei sociale, inclusiv centrele de consultanta si de stocare a datelor in domeniu;

? Anunturile stradale sau in mass – media;

? Institutiile de invatamant, de diferite niveluri;

? Recomandarile din partea unor angajati interni sau a altor organizatii din acelasi domeniu de activitate sau din domenii diferite.

Principii esentiale in asigurarea reusitei procesului de recrutare:

? Stabilirea rationala a surselor de recrutare;

? Desfasurarea procesului prin intermediul unor persoane competente, obiective si nepartinitoare;

? Efectuarea recrutarii dupa un plan elaborat, diferentiat pe meserii, profesii, niveluri de calificare;

? Precizarea necesarului de recrutare in functie de nevoile exprimate prin descrierea posturilor;