Pagina documente » Stiinte Economice » Managementul resurselor umane implicate in turismul rural romanesc

Cuprins

lucrare-licenta-managementul-resurselor-umane-implicate-in-turismul-rural-romanesc
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-resurselor-umane-implicate-in-turismul-rural-romanesc


Extras din document

CUPRINS
Capitolul 1: INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE
1.1. Rolul si particularitatile resurselor umane in cadrul organizatiei
1.2. Conceptul de management al resurselor umane
1.3. Domeniul managementului resurselor umane
1.4. Importanta domeniului
1.5. Principalele activitati ale managementului resurselor umane
l. Planificarea 2.Asigurarea cu personal
3. Compensarea
4. Dezvoltarea angajatilor
5. Relatiile de munca
6. Managementul si controlul performantei
1.6. Sistemul managementului resurselor umane (un model Planificare
Implementare - Evaluare)
1. Planificarea
2. Implementarea
3. Evaluarea iesirilor (rezultatelor)
Capitolul 2: TURISMUL RURAL
2.1. Concept si trasaturi caracteristice
2.2. Spatiul, oamenii si produsele
2.3. Tipologia satelor turistice
Capitolul 3: VARIANTE MANAGERIALE PRIVIND ORGANIZAREA TURISMULUI
3.1. Resurse umane implicate in organizarea turismului rural in comuna
3.2. Implementarea unui sistem de management al resurselor umane in
proiectul turismului rural
3.3. Utilitatea analizei postului pentru M.R.U
I. Pregatirea
II. Managementul Carierei
Principalele obiective ale managementului carierei Managementul recompenselor
Capitolul 4. SCENARIU AL EVOLUTIEI TURISTICE
Capitolul 5. Concluzii si propuneri
ANEXE BIBLIOGRAFIE
1

Alte date

?I. Rolul si importanta psihologului in cadrul firmei

În societatea actuala rolul psihologului in cadrul firmei este tot mai evident. Cu cat managerii vor intelege mai repede importanta activitatii acestuia in cadrul firmei, cu atat acea firma se va mentine la cote ridicate in sfera competitivitatii.

Aria foarte vasta de preocupari a psihologilor in cadrul firmei vizeaza doua directii fundamentale: activitati specifice psihologului – practician de intreprindere si consilierea managerilor. Ele constau in urmatoarele activitati: analiza psihologica a profesiunilor in vederea elaborarii monografiilor profesionale sau a adaptarii celor existente la conditiile concrete ale societatii comerciale respective, necesare in actiunile de orientare profesionala, reorientare profesionala si redistribuirea personalului; analiza posturilor de munca pentru elaborarea fisei cerintelor postului necesar la angajari, evaluarea rezultatelor, promovari etc.; studii de optimizare a locurilor de munca din punct de vedere economic; studii privind factorii specifici ai oboselii si a accidentelor de munca; examinarea psihologica la angajari, promovari, disponibilizari, accidente de munca etc.; sondaje de opinie pe diferite probleme de munca si ale climatului de munca din intreprindere; diagnoza starilor conflictuale in vederea ameliorarii climatului psiho - social de munca; consilierat managerial etc.

În tarile cu economie de piata dezvoltata, in marea majoritate a intreprinderilor de prestigiu, seful compartimentului, departamentului sau serviciului de personal este psiholog. Acestuia ii revin ca atributii atat organizarea si conducerea compartimentului Personal, cat si consilieratul managerial pe langa Consiliul de Administratie al societatii comerciale si a managerilor aflati pe diferite trepte ierarhice.

II. Managementul resurselor umane

? Managementul resurselor umane se numara printre stiintele recent desprinse din managementul general si consta “in ansamblul activitatilor referitoare la asigurarea utilizarii optime a resurselor umane, in beneficiul organizatiei, al fiecarui individ si al comunitatii, in general.” (Zorlentan, E. Burdus, G. Caprarescu, “Managementul organizatiei”, pg. 108)

? Obiectivele desfasurarii managementului resurselor umane graviteaza in jurul aceluiasi concept economic: eficienta. Scopul folosirii personalului il constituie obtinerea performantelor maxime in conditiile resurselor disponibile, prin folosirea metodelor manageriale adecvate.

III. Asigurarea resurselor umane

Aceasta activitate presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Determinarea necesarului de personal;

2. Recrutarea si selectia personalului.

3. Încadrarea si integrarea socio – profesionala.

1. Determinarea necesarului de personal – consta in parcurgerea urmatorului algoritm:

? Identificarea profesiunilor si meseriilor care ar putea servi scopurilor organizationale si compararea cu situatia existenta;

? Defalcarea cerintelor cu disponibilitatile la nivel de compartiment;

? Determinarea varstei medii la nivel de firma si departamente;

? Analiza fluctuatiei personalului in ultima perioada, studierea cauzelor acestui fenomen si asigurarea oportunitatilor de dezvoltare a carierelor individuale astfel incat organizatia sa devina cat mai atractiva si pentru resursele umane din exteriorul sau.

Pentru a putea defini corect posturile si functiile, acestea trebuie analizate, descrise si evaluate:

? Analiza postului este rezultatul studierii complexe a acestuia din punct de vedere al factorilor determinanti, al atributiilor, al conditiilor care sa permita indeplinirea obligatiilor si asumarea responsabilitatilor, al nivelului pregatirii profesionale ceruta ocupantului sau, al cerintelor concrete impuse persoanei respective (capacitati fizice si intelectuale, program de lucru, salarizare etc.).

? Descrierea postului inseamna prezentarea informatiilor esentiale in legatura cu elementele caracteristice postului, astfel incat sa se permita realizarea atributiilor presupuse de acesta, pe de-o parte, si continuarea activitatii de stabilire a necesarului de posturi, functii, respectiv personal, pe de alta parte.

? Evaluarea postului se face in functie de specificul acestuia si urmareste stabilirea complexitatii acestuia in comparatie cu cea a altor posturi.

2. Recrutarea si selectia personalului

2.a. Recrutarea – “este un proces desfasurat in continuu, permanent si sistematic sau spontan, provocat la anumite intervale de timp, caracterizat de toate actiunile convergent spre atragerea celor mai potrivite persoane pentru ocuparea posturilor libere din cadrul structurii organizatorice.” (Catalina Bonciu – “Managementul Resurselor Umane”, pg. 21)

Acest proces are doua valente: interna si externa.

Etapele recrutarii interne:

? Afisarea tuturor posturilor scoase la concurs;

? Identificarea celor mai potrivite persoane pentru ocuparea posturilor respective – prin studierea fiselor angajatilor;

? Anuntarea salariatilor care se pot inscrie la concurs.

Recrutarea externa este un procedeu mai costisitor si desfasurat in timp intr-o perioada mai indelungata. Ea se realizeaza prin modalitatile concrete oferite de:

? Organismele, agentiile, oficiile specializate in domeniul muncii si protectiei sociale, inclusiv centrele de consultanta si de stocare a datelor in domeniu;

? Anunturile stradale sau in mass – media;

? Institutiile de invatamant, de diferite niveluri;

? Recomandarile din partea unor angajati interni sau a altor organizatii din acelasi domeniu de activitate sau din domenii diferite.

Principii esentiale in asigurarea reusitei procesului de recrutare:

? Stabilirea rationala a surselor de recrutare;

? Desfasurarea procesului prin intermediul unor persoane competente, obiective si nepartinitoare;

? Efectuarea recrutarii dupa un plan elaborat, diferentiat pe meserii, profesii, niveluri de calificare;

? Precizarea necesarului de recrutare in functie de nevoile exprimate prin descrierea posturilor;