Pagina documente » Stiinte Economice » Managemetul departamentului de agroturism din cadrul agentiei de turism XYZ

Despre lucrare

lucrare-licenta-managemetul-departamentului-de-agroturism-din-cadrul-agentiei-de-turism-xyz
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managemetul-departamentului-de-agroturism-din-cadrul-agentiei-de-turism-xyz


Cuprins

Cuprins
Introducere
Capitolul I : Agroturismul - o provocare pentru mileniul III
1.1 Referinte teoretice
1.1.1 Conceptul de management
1.1.2 Conceptul de turism rural si agroturism
1.1.3 Factori si motivatii ce influenteaza dezvoltarea agroturismului
1.1.4 Impactul socio-economic al agroturismului asupra comunitatii locale
1.2 Agroturismul in Rominia
1.2.1 Cadrul legislativ
1.2.2 Strategiile dezvoltarii turismului rural la nivel teritorial. Structuri teritoriale. Zonele cu vocatie din Rominia
1.2.3 Gospodaria taraneasca agroturistica, rezultat al strategiei de dezvoltare a agroturismului.
1.2.4 Strategia dezvoltarii agroturismului rominesc pe termen mediu
1.2.5 Structuri organizatorice in sustinerea si promovarea agroturismului
1.3 Agroturismul in tarile europene
1.3.1 Evolutia si organizarea pe plan mondial a activitatilor de agroturism
1.3.2 Politica de dezvoltare si protejare a agroturismului in tarile U.E.
1.3.3 Tendinte in agroturismul european
Capitolul II : Managementul Agentiei de turism
2.1 Organizarea si conducerea unei agentii de turism
2.1.1 Concepte si tipologia agentiilor de turism
2.1.3 Documentatia specifica unei agentii de turism
2.1.4 Principalele activitati si produse turistice ale unei agentii de turism
2.1.5 Tour-operatorii pe piata produselor turistice
2.1.6 Tendinte in evolutia ofertelor de servicii turistice
2.2 Situatia agentiilor de turism din Rominia
2.2.1. Legislatia in turism
2.2.3 Organizatiile profesionale in turism
2.2.4 Rezultate si performante ale agentiilor de turism din Rominia
Capitolul III : Managementul Agentiei de Turism Magest Trade & Travel Bucuresti
3.1 Organizarea si conducerea Agentiei de Turism Magest Trade & Travel
3.1.1 Mediul de afaceri al Agentiei de turism Magest Travel
3.1.1.1 Micromediul
3.1.1.2 Macromediul
3.1.2 Structura organizatorica
3.1.3 Produsele si serviciile oferite - pe departamente
3.1.4 Conditii de comercializare a produselor turistice
3.1.5 Preturile practicate de agentia Magest Travel
3.1.6 Modalitati de promovare a produselor turistice
3.2 Analiza rezultatelor economico-financiare pe baza Bilantului si a Contului Profit si Pierderi, pe perioada 2001-2004
3.2.1 Analiza evolutiei Activelor Patrimoniale pe perioada 2001-2004
3.2.2 Analiza evolutiei Pasivelor Patrimoniale pe perioada 2001-2004
3.2.3 Ratele de structura ale Activului pe perioada 2001-2004
3.2.4 Ratele de structura ale Pasivului pe perioada 2001-2004
3.2.5 Analiza Solvabilitatii pe perioada 2001-2004
3.2.6 Analiza Ratelor de Rentabilitate pe perioada 2001-2004
3.2.7 Analiza Riscului de faliment pe perioada 2001-2004
3.2.8 Analiza Ratelor de Gestiune pe perioada 2001-2004
3.2.9 Analiza Lichiditatii pe perioada 2001-2004
3.2.10 Analiza Echilibrului Financiar pe perioada 2001-2004
3.2.11 Concluzii
Capitolul IV : Managementul Departamentului de Agroturism din cadrul Agentiei de Turism Magest Trade & Travel
4.1 Organizarea si conducerea Departamentului de Agroturism din cadrul Agentiei de Turism Magest Trade & Travel
4.1.1 Structura organizatorica
4.1.2 Produsele si serviciile oferite
4.1.3 Conditii de comercializare a produselor turistice
4.1.4 Preturile practicate de agentia Magest Travel
4.1.5 Modalitati de promovare a produselor turistice
4.2 Analiza evolutiei activitatii Departamentului de Agroturism, pe perioada 2003-2004
4.2.1 Analiza evolutiei cazarilor pe perioada 2003 - 2004
4.2.2 Analiza rezultatelor economico - financiare pe perioada 2003 - 2004
4.2.3 Concluzii
Capitolul V : Concluzii. Propuneri
5.1 Concluzii
5.2 Propuneri

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Introducere

Orice activitate in cadrul unei societ?ti comerciale nu poate fi demarat?, derulat? si controlat? decat plecand de la informatie. Modalitatea de gestionare a acesteia cu mijloace informative reprezint? o conditie esential? a unui management modern si eficient.

În conditiile economiei de piat?, sistemul informational financiar – contabil cap?t? o informatie sporit?, influent?nd substantial m?rimea valorii nou create de intreprindere.

Este firesc ca intre diferitii parteneri (antreprenori, manageri, bancheri, etc.) ai vietii economice s? existe conflicte de interese si de informatii. Teoriile recente caut? s? g?seasca solutii la aceste conflicte, prin negocierea contractelor intre parteneri, de o manier? prin care s? se acopere, in cea mai mare parte, incertitudinea si riscurile aferente.

In acest context, preocuparea conducerii este ca, prin informatie, s? reduc? incertitudinea si riscurile. Sub aceast? nou? perspectiv? sunt analizate atat sursele traditionale de informatii cat si cele moderne; este vorba de evidenta contabil? (cu accent pe principiul prudentei), auditul juridic si financiar – contabil, rating-ul sau analiza performantei prin metoda scorurilor, analiza grafic?, etc. În baza acestor informatii micro si macroeconomice se elibereaz? previziuni asupra rentabilit?tii agentilor economici, precum si analize ale diferitelor categorii de risc.

Din punct de vedere al procesului de decizie, problema oric?rui agent economic const? in a da transform?rii resurselor directia, orientarea, care permite cel mai bine atingerea obiectivelor. În cadrul unei firme se pot defini trei categorii de decizii: strategice, administrative si operationale, fiecare tip fiind legat de un aspect diferit al transform?rii resurselor, care caracterizeaz? activitatea agentului economic.

Teoria financiara identific? drept obiective generale ale agentului economic profitul, cresterea economic?, flexibilitatea. Criteriile de m?surare a atingerii acestor scopuri si obiective sunt fie m?rimi absolute, precum fondul de rulment, trezoreria net?, cifra de afaceri, capacitatea de autofinantare, marja asupra cheltuielilor variabile, fie m?rimi relative, precum rata indator?rii (levierul), rata rentabilit?tii, etc.

Punctul de plecare in revizuirea periodic? a obiectivelor din politica general? este analiza st?rii economico-financiare a societ?tii respective la anumite momente.

Realizarea pentru o societate comercial? a unui SIAD axat pe analiza activit?tii financiar – contabile ar putea acorda asistent? la nivel managerial pentru:

- diagnosticarea pozitiei societ?tii vizavi de concurent?, cat si vizavi de tertii cu care societatea intr? in contact;

- analizarea si prognozarea evolutiei diferitilor indicatori economico – financiari, cu prec?dere a indicatorilor de lichiditate, de risc, de gestiune, de profitabilitate precum si a indicatorilor privind rezultatul per actiune.

Pe baza informatiilor contabile se pot obtine numeroase informatii financiare.

Printre cele mai incisive (care pot genera obiective noi de politic? a firmei) se remarc?:

- indicatorul lichidit?tii curente (indicatorul capitalului circulant);

- indicatorul lichidit?tii imediate (indicatorul test acid);

- indicatorul gradului de indatorare;

- indicatorul privind acoperirea dobanzilor;

- viteza de rotatie a activului circulant (stocurilor);

- viteza de rotatie a debitelor – clienti si a creditelor-furnizor;

- rentabilitatea capitalului angajat;

- rezultatul pe actiune;

- raportul dintre pietul de piat? al actiunii si rezultatul pe actiune.

Bilantul contabil prezint?, in rezumat, situatia financiar? a unei firme, respectiv starea activului si pasivului corespunz?toare operatiunilor deja realizate. Dar anumite operatii nerealizate inc? pot avea o mare important? pentru aprecierea exactit?tii situatiei financiare, de aceea este necesar ca acestea s? fie cunoscute prin analiza contului de profit si pierdere care regrupeaz? fluxurile reale, financiare si extraordinare ale unei societ?ti si pune in evident? urm?toarele nivele:

Nivelul

Cheltuieli

Venituri

1

Exploatare

Cheltuieli de exploatare

Venituri din exploatare

2

Financiar

Cheltuieli financiare

Venituri financiare

3

Extraordinar

Cheltuieli extraordinare

Venituri extraordinare

4

Global

Impozit pe profit