Pagina documente » Stiinte Economice » Managmentul Investitiilor

Cuprins

lucrare-licenta-managmentul-investitiilor
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managmentul-investitiilor


Extras din document

Cuprins
Capitolul I: Elemente generale si specifice privind managementul procesului investitional
1.1- Conceptul de investitii;
1.2- Rolul investitiilor in dezvoltarea durabila;
1.3-Tipologia investitiilor si implicatiile ei in management;
1.4- Procesul investitional si riscul in afaceri.
Capitolul II: Documentatia pentru investitii si rolul ei in performanta managementului procesului investitional.
2.1-Studiul de oportunitate;
2.2-Studiul de prefezabilitate;
2.3-Studiul de fezabilitate;
2.4-Proiectul Tehnic si Caietele de Sarcini
2.5-Detaliile de Executie
2.6-Devizul General
Capitolul III: Eficienta investitiilor- finalitatea managementului procesului investitional
3.1-Conceptul de eficienta in investitii
3.2-Elementele de structura ale eforturilor pentru investitii si implicatiile managementului in comprimarea si optimizarea volumului si structurii acestora
3.3-Elementele de structura ale efectelor investitiei si implicatiile managementului in maximizarea volumului si structurii acestora
3.4 -Zonele generatoare de eficienta in investitii si principalii factori implicati in valorificarea acestora.
Capitolul IV: Sistemul de indicatori de performanta in managementul procesului investitional.
4.1-Necesitatea;
4.2-Tipologia;
4.3-Indicatorii dinamici practicati de Banca Mondiala si alte institutii internationale pentru cuantificarea factorului timp in managementul procesului investitional;
4.4-Evaluarea si selectia proiectelor de investitii.
Capitolul V: Finantarea investitiilor
5.1-Sursele de finantare ale investitiilor;
5.2-Imobilizarile de fonduri in investitii si implicatiile managementului in comprimarea volumului si structurii acestora.
Capitolul VI: Receptia in managementul procesului investitional:
6.1-Necesitatea;
6.2-Tipologia;
6.3-Principalele masuri si implicatii in managementul procesului investitional.
Capitolul VII: Evaluarea si finantarea unui proiect de investitii finantat de BCR
7.1 Prezentarea societatii Condor
7.1.1-Istoricul societatii;
7.1.2-Structura societatii;
7.1.3-Produse-Servicii;
7.1.4-Concurenta.
7.2 Analiza si evaluarea Hypermarketului Deva
7.2.1-Descrierea generala a conceptului de hypermarket;
7.2.2 -Premise locale si regionale pentru constructia hypermarketului de la Deva;
7.2.3-Descrierea generala a proiectului;
7.2.4-Strategia de marketing;
7.2.5-Activitatea de promovare, publicitate, reclama;
7.2.6 -Echipa de implementare;
7.2.7-Sistemul informatic;
7.2.8-Impactul asupra mediului;
7.2.9-Analiza economico-financiara a proiectului de investitii pentru hypermarketului Deva;
7.2.-10 Devizul general.
7.3 Concluzii

Alte date

?

Introducere

În situatia actuala si in perspectiva integrarii europene si a globalizarii , Romania nu are nicio sansa in competitia cu celelalte tari europene decat printr- un program si proces amplu de investitii.

Investitiile presupun o noua optica in alocarea resurselor si mai ales in eficienta cu care acestea se aloca si se utilizeaza , astfel incat, sa se produca, concomitent , un proces de economisire generala , prin care sa se asigure resursele financiare si de alta natura pentru realizarea investitiilor.

Managementul procesului investitional, in aceasta perspectiva devine un segment de importanta cardinala in managementul organizatiilor.

În acelasi timp, investitiile , managementul procesului investitional, analiza, evaluarea si selectia proiectelor de investitii, a fost si ramane o specializare care se asimileaza cu mari eforturi si in timp.

Aceasta a fost motivatia pentru care am ales aceasta lucrare de licenta, iar documentarea si realizarea ei mi- au adus satisfactia unui progres in aceasta stiinta a investitiilor si procesului investitional.

Pentru a desfasura si realiza o astfel de lucrare, am ales o structura corespunzatoare.

Astfel:

in cap.I – am tratat elementele generale si specifice ale managementului procesului investitional;

in cap.II – am prezentat documentatia necesara fundamentarii procesului investitional;

in cap.III – am analizat eficienta investitiilor si principalele zone generatoare de eficienta in investitii;

in cap IV – am realizat o scurta prezentare a sistemului de indicatori de performanta in managementul procesului investitional;

in capV- am tratat principalele surse de finantare ale investitiilor;

in cap VI- am tratat receptia in managementul procesului investitional.

Pentru sustinerea cu cazuistica practica a conceptelor metodologice privind managementul procesului investitional am realizat un studiu de caz care va fi prezentat detaliat in cap.VII.