Pagina documente » Stiinte Economice » Managmentul riscului bancar

Despre lucrare

lucrare-licenta-managmentul-riscului-bancar
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managmentul-riscului-bancar


Cuprins

CUPRINS:
CAPITOLUL I - ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCUL BANCAR ..........6
1.1 Obiectivele managementului bancar ...........6
1.2 Definirea riscului bancar ..............7
1.3 Categorii de riscuri cu care se confrunta bancile rominesti ....10
CAPITOLUL II - CREDITUL BANCAR ..17
2.1 Notiunea de credit bancar...........17
2.2 Principii si reguli generale privind activitatea de creditare pentru clientii corporate si
retail ............18
2.2.1 Principii si reguli de creditare pentru segmentul corporate ...........19
2.2.2 Principii si reguli de creditare pentru segmentul retail ...19
2.3 Definirea si gestionarea creditelor problema ...........21
2.3.1 Criterii de constituire a portofoliului creditelor problema .............21
2.3.2 Monitorizarea creditelor problema ....23
2.3.3 Atributii pe linia monitorizarii si urmaririi creditelor problema ....23
2.3.4 Rescadentarea, reesalonarea, reactivarea, prelungirea acordarii creditelor ..25
2.3.5 Alte modalitati de recuperare pe cale amiabila a creantelor banci .26
2.4 Probleme specifice creditelor retail ...........29
2.4.1 Criterii de stabilire a creditelor problema .........29
2.4.2 Monitorizarea creditelor problema ....29
2.4.3 Atributii privind monitorizarea creditelor problema .......30
2.5 Tipuri de credite acordate segmentului corporate ....31
2.5.1 Credite de exploatare ..........31
2.5.1.1 Credite de exploatare care finanteaza global activul circulant 31
2.5.1.2 Credite adaptate la anumite active circulante ...........34
2.5.1.3 Finantarea postului clienti ...........36
2.5.1.4 Angajamente prin semnatura ......38
2.5.1.5 Finantarea comertului international ...........39
2.5.2 Credite pentru investitii ......42
2.5.2.1 Credite pe termen mediu .............42
2.5.2.2 Credite pe termen lung .43
2.5.2.3 Creditul locatie .............43
2.6 Tipuri de credite acordate segmentului retail ............45
CAPITOLUL III - RISCUL DE CREDITARE ............53
3.1 Managementul riscului de creditare ...........53
3.2 Notiunea de risc de credit ............56
3.3 Aspecte generale referitoare la Acordul Basel II in domeniul riscurilor bancare, in special in
domeniul riscului de credit ..........57
3.4 Politica B.C.R. privind administrarea riscului de credit ..........63
3.4.1 Principii generale .63
3.4.2 Politici specifice privind administrarea riscurilor ............65
3.5 Limitele de risc pe client/debitor unic ........69
3.5.1 Identificarea, inregistrarea si monitorizarea debitorilor unici .........69
3.5.1.1 Identificarea debitorilor unici ......69
3.5.1.2 inregistrarea debitorilor unici ......71
3.5.1.3 intretinerea nomenclatorului debitorilor unici ...........72
3.5.1.4 Monitorizarea expunerii 74
3.5.2 Reguli generale privind limitele de risc .............76
3.5.3 Stabilirea (alocarea)/revizuirea anuala a limitelor de risc .78
3.5.4 Modificarea limitelor de risc 79
3.5.5 Monitorizarea limitelor de risc ............80
3.6 Indicatori de masurarea a riscului de credit .80
3.7 Instrumente si tehnici de management utilizate pentru analiza riscului de creditare .............82
3.7.1 Analiza calitatii portofoliului de credite si determinarea gradului de risc. Cerinte generale
ale analizei calitatii creditului ..............82
3.7.2 Principiile analizei riscului de creditare .............86
3.7.3 Surse de informatii utilizate in derularea analizei riscului de creditare ..........87
3.7.4 Analiza financiara a clientilor .............87
3.7.4.1 Analiza ciclului capitalului circulant ...........88
3.7.4.2 Analiza indicatorilor de performanta ...........90
3.7.4.3 Analiza structurii capitalului, a gradului de indatorare ..............92
3.7.4.4 Analiza lichiditatii ..........93
3.7.5 Analiza nefinanciara ..............94
3.7.6 Analiza factorilor care pot conduce la deteriorarea activitatii si faliment ........95
3.7.7 Utilizarea ratingului de credit ca instrument de evaluare a riscului de credit in cadrul
B.C.R. ......102
CAPITOLUL IV - STUDIU DE CAZ 105
4.1 Creditul ipotecar .............105
4.2 Acordarea unui credit ipotecar pentru persoane fizice 106
4.3 Concluzii .........107
ANEXE .....108

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCUL BANCAR

1.1 OBIECTIVELE MANGEMENTULUI BANCAR

Managementul bancar cuprinde toate aspectele privind modul in care sunt organizate si utilizate resursele bancii, in scopul maximizarii profitului pe termen scurt, mediu si lung, cu diminuarea corespunzatoare si permanenta a riscului specific, generand initiative eficiente, subordonate satisfacerii cerintelor clientilor, angajatilor , actionarilor, realizarii obiectivelor bancii in ansamblul lor.

Managementul bancar are in vedere atragerea unor resurse banesti de pe pietele financiare, firme si persoane fizice si plasarea lor in conditii de risc si incertitudine.

Sistemul bancar este guvernat de legitati specifice, dar se supune aceluiasi obiectiv comun fiecarui domeniu de activitate: organizarea resurselor astfel incat actiunile proprii sa se finalizeze cu profit. Acest obiectiv este un atribut al managementului bancar.

Activitatea bancara comporta un risc, ceea ce confera o anumita specificitate procesului de management. Adoptarea deciziilor privind relatia rezultat-risc constituie un obiectiv central al managementului, care se considera rezolvat in masura in care s-a atins un anumit grad de profitabilitate care poate permite dezvoltarea si consolidarea bancii.

Ca in orice afacere, intr-o banca, managementul riscului este in primul responsabilitatea consiliului de administratie si, implicit, a comitetului de directie, care reprezinta managementul executiv. Obiectivul fundamental al consiliului de administratie vizeaza tratarea riscurilor intr-o maniera care sa intareasca veniturile actionarilor, concomitent cu minimizarea potentialelor daune, avand in vedere in acelasi timp protejarea intereselor clientilor si personalului propriu.

Riscul bancar este o componenta importanta atat a managementului cat si a strategiei unei bancii. Banca Comerciala Romana a acordat o importanta cuvenita riscului bancar, acesta constituind un capitol distinct in strategia proprie. În conformitate cu strategia adoptata, obiectivul financiar major al bancii este obtinerea de profituri la un nivel scontat, actiune a carei realizare presupune existenta unor conditii de incertitudine, respectiv asumarea unui risc. În aceste conditii banca urmareste maximizarea profitului sau odata cu mentinerea riscului la un nivel acceptabil.

1.2 DEFINIREA RISCULUI BANCAR

Oamenii, institutiile, societatile au fost intotdeauna confruntate cu probleme de risc si incertitudine. Progresul societatii contemporane a fost posibil datorita asumarii unor riscuri. De aceea, economiile libere contemporane realizeaza intr-o masura mai mare modele cu conditii de risc si incertitudini decat economiile centralizate.

Astfel, din cele mai vechi timpuri, problematica riscurilor si incertitudinii a preocupat atat lumea specialistilor, cat si lumea practicienilor si a oamenilor de rand.

Riscurile sunt inerente in toate tranzactiile, dar sunt rare cazurile in care acestea sunt complet eliminate. De aceea este important, pe cat posibil , ca riscurile sa fie intelese si evaluate intr-o maniera logica si explicita.

Pentru notiunea de risc nu exista o definitie unica. În schimb el poate fi prezentat prin trei caracteristici generale:

- Cauzele riscului provin din instabilitate

- Punctul critic de manifestare a riscului este determinat de obiectivele intreprinzatorului

- Riscul reprezinta posibilitatea ca obiectivele stabilite sa nu fie realizate.

Potrivit Dictionarului explicativ al limbii romane, prin notiunea de risc se intelege pericol, inconvenient posibil, posibilitatea de producere a unui eveniment cu consecinte nedorite pentru subiect

În anumite acceptiuni prin risc se intelege manifestarea unei instabilitati ce rezulta din alegerea unui obiectiv gresit. Astfel riscul apare in dependenta de un obiectiv ales (de exemplu riscul lichiditatii ) precum si in legatura cu cauzele concrete ale obiectivului gresit ales (de exemplu riscul valutar). Riscul poate fi privit si sub aspectul pericolului /pierderii pe care il / o genereaza o decizie gresita in opozitie cu o alta decizie ce ar fi fost mai buna.

Într-o alta acceptiune riscul poate fi privit si doar sub aspectul posibilitatii aparitiei unei pierderi. Riscul trebuie abordat in opozitie cu posibilitatea aparitiei unui castig. În urma unei decizii financiare rezultatul poate fi sau castig sau pierdere, in primul caz fiind vorba de “sansa” iar in al doilea caz este vorba de “risc”.

Conditiile aparitiei si manifestarii riscului:

Legenda :

SANS?

RISC