Pagina documente » Stiinte Economice » Managmentul riscului operational

Despre lucrare

lucrare-licenta-managmentul-riscului-operational
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managmentul-riscului-operational


Cuprins

Cuprins
CAPITOLUL I - RISCUL OPERATIONAL - NOTIUNI CONCEPTUALE........4
1.1. Definirea riscului operational si semnificatia sa...........4
1.2. Categorii de riscuri operationale....7
1.2.1. Riscul de decontare si semnificatia sa............7
1.2.2. Riscul sistemului informatic si semnificatia sa.8
1.2.3. Riscul sistemic si semnificatia sa.....8
1.2.4. Riscul de frauda si semnificatia sa...9
1.2.5. Riscul de dezastru si semnificatia sa9
1.2.6. Riscul personalului angajat............10
1.2.7. Riscul de conformitate...10
1.3. Importanta alocata riscului operational de Acordul Basel II.....11
Capitolul II - Prevenirea efectelor negative ale riscului operational la societatile bancare16
2.1. Cauze generatoare de riscuri operationale ...16
2.2. Organizarea muncii operative si de contabilitate in banci ca modalitate de prevenire a riscului operational. Rolul contabilitatii manageriale .............18
2.3. Prevenirea categoriilor de riscuri operationale.............22
2.3.1. Prevenirea riscului de decontare..22
2.3.2. Prevenirea riscului sistemului informatic.......23
2.3.3. Prevenirea riscului sistemic...........24
2.3.4. Prevenirea riscului de frauda........24
2.3.5. Prevenirea riscului de dezastru.....25
2.3.6. Prevenirea riscului personalului angajat.......25
2.3.7. Prevenirea riscului de conformitate..............25
2.4. Factori de influenta a deciziei de asigurare impotriva riscurilor operationale.............26
2.5. Adecvarea capitalului sub impactul asigurarilor ........28
CAPITOLUL III - MANAGEMENTUL RISCURILOR OPERATIONALE....33
3.1. Necesitatea managementuluii riscurilor operationale..33
3.2. Managementul categoriilor de riscuri operationale.....34
3.2.1. Managementul riscului de decontare............34
3.2.2. Managementul riscului sistemului informatic35
3.2.3. Managementul riscului sistemic....36
3.2.4. Managementul riscului de frauda..41
3.2.5. Managementul riscului personalului angajat.42
3.2.6. Managementul riscului de conformitate.......42
3.3. Asigurarea riscurilor operationale..43
3.3.1. Importanta asigurarii ca instrument de protectie impotriva riscului operational..45
3.3.2. Rolul managerului de asigurari in cadrul unei banci......46
3.3.3. Produse de asigurare impotriva riscurilor operationale.46
3.3.4. Atitudinea bancilor fata de solutia asigurarii.48
3.3.5. Avantajele ale asigurarilor pentreu riscuri operationale49
3.4. Managementul riscului la nivelul activitatii bancare in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana............51
Capitolul IV - Studiu de caz - privind riscurile operationale.............61
4.1. Pierdere generata de riscul operational realizata prin spalarea banilor........61
4.2. Concluziile studiului privind riscul operational..............70
Concluzii..73
Bibliografie...

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Capitolul I

Riscul operational – notiuni conceptuale

1.1. Definirea riscului operational si semnificatia sa

Literatura de specialitate nu a ajuns inca la un consens in ceea ce priveste aceasta terminologie. Unele lucrari folosesc termenul de risc operational pentru a acoperi o serie de riscuri diferite de cele de pe piata sau credit. În sens larg, aceste riscuri sunt mai greu de cuantificat.

O incercare de definire deja uzitata, a fost oferit de Basel Committee on Banking Supervision: in care riscul operational este “riscul pierderii directe sau indirecte, datorate esecului sau inadecvarii proceselor interne, personalului sau sistemului, sau datorate unor factori externi”.

Riscul operational sau numit si risc de operare a fost definit de mai multi autori dupa cum urmeaza:

“Riscul operational, definit ca riscul pierderilor directe sau indirecte, care rezulta din procese interne adecvate sau esuate, persoane sau evenimente externe.”

“Riscul de operare: este un risc semnificativ pe piata produsului, el neputand fi ignorat de nici o institutie financiara, si consta in riscul ca sistemele de calcul sa nu functioneze corect.” [1 Ion Nitu – Managementul riscului bancar – Editura Expert, Bucuresti, 2000, pagina 60]

“Riscul operational este un risc potential care consta in posibilitatea ca in cursul derularii afacerii sa asigure sincope datorate unei management necorespunzator unor erori umane ale personalului angajat sau unor fraude, sau unor probleme informatice.” [2 Cecilia Iliescu – Managementul Riscului – Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, pagina 35]

“Riscurile operationale desemneaza posibilele pierderi datorate deficientelor semnificative, in ceea ce priveste fiabilitatea si integritatea sistemelor. În aceaste sisteme de plata electronice, exista riscuri cauzate in primul rand de fragilitatea acestora care practic nu se regasesc in reteaua interbancara. În masura in care aceste sisteme electronice de plata influenteaza platile en-detail, consumatorii isi pierd increderea in acest sisteme de plata, putand genera astfel chiar un risc sistemic.”

“Riscurile operationale rezulta si din asocierea competentelor bancare cu cele nonbancare (serverele de informatii, expertii in codificarea datelor, furnizorii de soft specializat, furnizorii de servicii de telecomunicatii) pentru a face functionala reteaua de moneda electronica. Deoarece utilizarea retelei deschise de riscurile bancilor depind practic de capacitatea furnizorilor de servicii privind instalarea tehnicilor de criptare mai avansate, de competente in inlocuirea problemelor din retea rezultate din accidente sau atacuri externe.” [3 Susana Iosof – Gestiunea Riscului, note de curs- Editura Dimitrie Cantemir, Targu-Mures, 2005, pagina 102]

“Riscul din tratamentul operatiunilor, denumit risc operational, administrativ sau risc de “back-office”, corespunde riscului legat de tratamentul administrativ si contabil al operatiunilor. Faptele generatoare ale acestui risc sunt o supraveghere incorecta a operatiilor, o procedura de control ineficienta si erori neconstatate la timp, situatii care necesita timp de corectare a anomaliilor, precum si o deteriorare a imaginii bancii. Gestionarea riscului poate fi realizata prin proceduri eficiente, o separare a functiilor (autorizare, realizare, control de prim rang), un cod de acces informatic confidential si utilizarea de tablouri de bord ale activitatii.” [4 Nicolae Dardac, Teodora Barbu – Moneda, banci si politici monetare – Editura Didactica, Bucuresti, 2005, pagina 279]

“Riscul operational reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau nerealizarii profiturilor estimate, determinat de factori interni (derularea neadecvata a unor activitati interne, existenta unei personal sau a unor sisteme necorespunzatoare etc.) sau de factori externi (conditii economice, schimbari in mediul bancar, progrese tehnologice, etc.).

Riscul juridic, componenta a riscului operational, apare ca urmare a neaplicarii sau aplicarii defectuoase a dispozitiilor legale sau contractuale, care afecteaza negativ operatiunile sau situatia institutiilor de credit.” [5 Ilie Mihai – Operatiuni de incasari si plati–instrumente, modalitati, tehnici – Editura Fundatiei Romane De Maine, Bucuresti, 2004, pagina 222]

În concluzie, riscul operational este riscul producerii unor evenimente ce implica imposibilitatea exercitarii de catre banca a activitatii sale operationale. Pentru evitarea unui asemenea gen de situatii banca a efectuat un sir larg de masuri in scopul asigurarii functionarii continue a sistemului automatizat bancar, si anume:

- existenta bateriei pentru alimentarea neantrerupta cu energie (UPS), a generatoarelor de avariere (atat in sediul central al bancii, cat si in filiale);

- instalarea unui server performant de rezerva;

- delimitarea accesului la mijloacele tehnice ale sistemului informational;

- delimitarea accesului la informatia din baza de date;

- limitarea accesului la informatie atat la nivel tehnic, cat si la nivel de program;

- dublarea bazei de date in scopul asigurarii integritatii informatiei stocate;

- utilizarea mijloacelor tehnice si programate pentru asigurarea confidentialitatii informatiei si protejarii ei de factorii exteriori;

- examinarea standardelor, regulamentelor, procedurilor si sistemelor informationale cu scopul ca riscul operational sa fie supus procedurilor adecvate de evaluare;

- aplicarea in cadrul sistemului “Client-Banca” a semnaturii electronice, certificate de standardul international;

- formarea unei baze de date despre evenimente legate de riscul operational;

- utilizarea mijloacelor de program licentiate antivirus;

- renovarea continua a mijloacelor tehnice si perfectionarea serviciilor programate;

Securitatea bancii este asigurata prin mai multe niveluri de protectie (inclusiv serviciul inarmat de paza, sistemul video de supraveghere, sistemul de semnalizare, sistemul de permise pentru intrarea in sediul bancii etc.).

1.2. Categorii de riscuri operationale

În categoria riscului operational includem: [6 Cecilia Iliescu – Managementul Riscului – Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, pagina 96]

? Riscul de decontare;

? Riscul informatic;

? Riscul sistemic;

? Riscul personal angajat;

? Riscul de frauda;

Dupa alti autori riscurile operationale cuprind:

? Riscul prefaceri;

? Riscul procesului;

? Riscul platii si achitarii;

? Riscul managementului informational;

? Riscul resursei umane.

1.2.1. Riscul de decontare si semnificatia sa

Riscurile de decontare porneste de la micro sistemul de decontare si evaluare a riscului de plati si incasari intre conturile bancare ale clientilor, sau de la certificarea cecurilor, sau de la avalizarea biletelor la ordin, sau de la declaratiile la sistemele nationale de decontare, inclusiv specimene de semnaturi bancare, apoi se propaga la nivelul macro al sistemului institutional de decontare.

Alaturi de riscul de decontare partenerii de tranzactie au de facut fata riscului de lichiditate, ori de cate ori nu primeste fondurile in momentul corespunzator si riscului de credit, atunci cand executarea celor doua elemente ale tranzactiei nu sunt simultane.