Pagina documente » Stiinte Economice » Marketingul financiar bancar. Organizarea activitatii de marketing (XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-marketingul-financiar-bancar.-organizarea-activitatii-de-marketing-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-marketingul-financiar-bancar.-organizarea-activitatii-de-marketing-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
Prefata3
Capitolul 1: Organizarea activitatii de marketing - componenta centrala
a organizarii firmei..........5
1.1. Organizarea firmei in sistemul de management.............6
1.2. Coordonatele organizarii activitatii de marketing..........16
1.3. Locul activitatii de marketing in structura organizatorica.17
1.4. Atributiile si relatiile compartimentului de marketing cu celelalte
compartimente......21
1.5. Structura interna a compartimentului de marketing.........24
1.6. Marketingul financiar bancar.....27
Capitolul 2: Produse si servicii bancare; particularitatile acestora...31
2.1. Locul, rolul si functiile bancilor in economie.31
2.2. Continutul pietei intreprinderilor financiare..35
2.3. Gama de produse si servicii bancare oferite de banci.......39
Capitolul 3: Analiza actualei organizari a MINDBANK S.A........57
3.1. MINDBANK obiect de activitate..............57
3.2Prezentarea cadrului organizatoric al MINDBANK S.A....61
3.3. Prezentarea actualei organizari a MINDBANK S.A........72
Capitolul 4: Previziuni privind organizarea activitatii de marketing a MINDBANK S.A86
4.1.Strategii si politici de viitor ale MINDBANK.............86
4.2.Necesitatea dezvoltarii activitatii de marketing a MINDBANK ...,... 88
4.3.Consemnarea modificarilor in documentele de formalizare a structurii organizatorice.....89
Concluzii si propuneri............1......100 Anexe
Bibliografie

Alte date

?

PREFAT?

In prezent, firmele au nevoie de noi concepte referitoare la modul in care trebuie sa-si organizeze activitatea, in general, si cea de marketing in special pentru a se putea adapta la schimbarile semnificative care au avut loc in ultimii ani in mediul de afaceri.

Premisa realizarii unei conduceri eficiente a unei intreprinderi o reprezinta organizarea acesteia, astfel incat sa se asigure o cat mai buna functionare a conditiilor de mediu in care actioneaza.

În perioada actuala marcata de trecerea efectiva la economia de piata, in economia romanesca au sporit preocuparile tuturor intreprinderilor in directia adoptarii conceptiei de marketing.

Dinamismul economico-social manifestat puternic in domeniul productiei materiale a fost resimtit si in domeniul bancar.

Marketingul a patruns in domeniul bancar nu sub forma “conceptului de marketing”, ci sub forma “conceptului de reclama si promovare”.

Concurenta pentru atragerea economiilor populatiei a crescut, determinand bancile sa se lanseze in activitati de reclama si promovare.

Putem afirma faptul ca activitatea de marketing in BANCA PENTRU MICA INDUSTRIE SI LIBERA INITIATIV? este relativ noua, ea a inceput odata cu banca ( 1 octombrie 1990), in formele sale traditionale, dar adoptarea unei structuri specifice sub forma Directiei de marketing s-a realizat in anul 1994.

Prin acesta lucrare am incercat sa arat rolul organizarii de marketing la nivelul MINDBANK si sa recomand un compartiment de marketing in cadrul acestei banci.

Intreprinderile au nevoie de noi concepte referitoare la modul in care trebuie sa-si organizeze activitatea in general, si cea de marketing in special, pentru a se putea adapta cu succes la schimbarile semnificative care au loc in mediul de afaceri.

Este evident ca explorarea viitorului este o sarcina a prezentului. Studiul viitorului implica recunoasterea faptului ca solutionarea in perspectiva a marilor probleme, presupune aderarea la o idee.

ORGANIZAREA ACTIVIT?TII DE MARKETING

In literatura de specialitate, definitiile organizarii pot fi partajate in principal in doua categorii ce exprima conceptii sensibil diferite.

O prima conceptie, care isi are originea in lucrarile specialistilor rusi din perioada antebelica, trateaza organizarea ca fiind un mijloc de rationalizare a activitatilor unitatilor economice formata in principal din 3 domenii: organizarea conducerii, organizarea productiei si organizarea muncii. Aceasta abordare este inca predominanta in fostele tari comuniste.

O a doua conceptie, ce predomina in tarile occidentale si ale carei filiatiuni cu teoria lui Fayol sunt evidente, reduce de fapt organizarea de ansamblu a intreprinderii.

Pentru celelalte elemente ale organizarii - in special cele care in Romania sunt desemnate prin organizarea productiei si a muncii – in tarile occidentale, se foloseste mai putin termenul de organizare. În cazul lor accentul se pune asupra metodelor cu care sunt abordate si, ca atare, numeroase probleme organizatorice sunt tratate in stransa legatura cu metodele si tehnicile cercetarii operationale, ingineriei, metodelor sociologice etc.

Organizarea firmei consta in stabilirea si delimitarea proceselor de munca fizica si intelectuala, a componentelor acestora ( miscari, timpi, operatii, lucrari etc ) precum si gruparea lor pe posturi, formatii de munca, compartimente etc. corespunzator anumitor criterii manageriale, economice, tehnice si sociale, in vederea realizarii in cele mai bune conditii a obiectivelor [1 Ovidiu Nicolescu – Management, Editura Economica, Bucuresti 1998].

Organizarea structurala reprezinta cea de-a doua componenta de baza a organizarii formale a firmei. Principala expresie a organizarii structurale o reprezinta structura organizatorica.

Structura organizatorica a firmei o reprezinta ansamblul persoanelor si subdiviziunilor organizatorice astfel constituite incat sa asigure premisele organizatorice in vederea stabilirii si realizari obiectivelor previzionate.

În cadrul structurii organizatorice a firmei deosebim doua componente principale: structura manageriala si structura de productie.

Structura manageriala poate fi definita ca ansamblul managerilor de nivel superior si al subdiviziunilor organizatorice prin ale caror decizii si actiuni se asigura conditiile manageriale, economice, tehnice si de personal necesare desfasurarii compartimentelor de productie.

Structura de productie este alcatuita in principal din organismele de management participativ, managerul general si adjunctii sai, compartimentele functionale si de conceptie constructiva si tehnologica.

Structura organizatorica a firmei este o expresie atat a resurselor umane, materiale, financiare si informationale incorporate, cat si a caracteristicilor mediului in care acestea isi desfasoara activitatea.

1.1. ORGANIZAREA FIRMEI IN SISTEMUL DE MANAGEMENT

1.1.1. Componentele Structurii Organizatorice

Structura organizatorica concretizeaza sarcinile specifice fiecarei categorii de personal, relatiile pe care acestea le presupun si schematizeaza raporturile ce se stabilesc intre diferitele componente ale intreprinderii.

Definite de la simplu la complex, aceste componente sunt: postul, functia, compartimentul, relatiile organizatorice, ponderea ierarhica si nivelul ierarhic.

POSTUL este alcatuit din ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor desemnate pe anumite perioade fiecarei persoane din organizatie. Deoarece reprezinta elementul de baza al structurii organizatorice in functie de care constructia acesteia este mai mult sau mai putin rationala, in cele ce urmeaza prezint detaliat continutul sau.

Obiectivele postului, regasite in sistemul piramidal al obiectivelor organizatiei ca obiective individuale, asigura prin realizarea si agregarea lor succesiva si ascendenta, realizarea scopului organizatiei. Exprimand rolul ce revine titularului de post in realizarea obiectivelor de ansamblu ale unitatii ele justifica crearea si functionarea postului in structura pe o anumita perioada…

Pentru realizarea obiectivelor, titularului de post ii sunt conferite anumite sarcini. Adaptarea organizatiei la exigentele mediului ambiant presupune o ridicata flexibilitate a sistemului de obiective generale si derivate. Modificarile ce intervin, importanta si amploarea acestora trebuie sa se reflecte direct in obiectivele si sarcinile cuprinse in posturi.

Competenta sau autoritatea formala este o alta componenta a postului care exprima limitele in cadrul carora titularii de posturi au dreptul de a actiona in vederea realizarii obiectivelor individuale si a sarcinilor atribuite. Se acorda titularului de post, fiind oficializate prin reglementari, norme, acte interne ale organizatiei etc.

În functie de domeniul in care se exercita autoritatea poate fi: