Pagina documente » Stiinte Economice » Metode de determinare a rezervei matematice in asigurarile de viata

Despre lucrare

lucrare-licenta-metode-de-determinare-a-rezervei-matematice-in-asigurarile-de-viata
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-metode-de-determinare-a-rezervei-matematice-in-asigurarile-de-viata


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1. GENERALITATI PRIVIND ASIGURARILE
DE VIATA: DEFINIRE, CARACTERISTICI............. 5
CAPITOLUL 2. PIATA ASIGURARILOR iN ROMiNIA SI LOCUL
OCUPAT iN CADRUL ACESTEIA DE SOCIETATEA
DE ASIGURARE ROMiNO-GERMANA UNITA S.A. 9
2.1. Conditii actuale pe piata asigurarilor de viata in Rominia .............. 10
2.2. Asigurari de viata practicate de Societatea de Asigurare Romino-Germana
UNITA S.A. ........ 13
CAPITOLUL 3. METODE DE DETERMINARE A REZERVEI MATEMATICE ...... 17
3.1. Elemente constitutive ale bazelor tehnice ale asigurarilor .. 17
3.1.1. Modelul matematic al mortalitatii ...... 17
3.1.2. Probabilitatea de viata si de moarte .... 18
3.1.3. Functia de supravietuire ... 19
3.1.4. Tabele de mortalitate ....... 20
3.1.5. Valori comutative ........... 22
3.2. Modalitati de determinare a tarifelor de prime in asigurarile de viata .... 22
3.2.1. Prima neta unica in asigurarile de supravietuire ...... 23
3.2.2. Prima neta unica in asigurarile individuale de supravietuire
cu plati anuale viagere ...... 24
3.2.2.1. Anuitati viagere imediate anticipate .......... 25
3.2.2.2. Anuitati viagere imediate posticipate ......... 25
3.2.2.3. Anuitati viagere anticipate imediate limitate 26
3.2.2.4. Anuitati viagere posticipate imediate .........26
3.2.2.5. Anuitati viagere anticipate aminate .......... 27
3.2.2.6. Anuitati viagere posticipate aminate ......... 27
3.2.2.7. Anuitati viagere anticipate aminate si limitate ............. 28
3.2.2.8. Anuitati viagere posticipate aminate si limitate .......... 28
3.2.3. Prima neta unica in asigurarile de deces ............. 29
3.2.3.1. Asigurarea nelimitata sau pe viata ........... 29
3.2.3.2. Asigurarea limitata sau temporara ........... 30
3.2.3.3. Asigurarea aminata si limitata 30
3.2.4. Prima neta unica in asigurarile mixte .. 30
3.2.5. Prima neta anuala fractionata la asigurarile de viata 31
3.2.5.1. Prima neta anuala la asigurarea de supravietuire ......... 31
3.2.5.2. Prima neta anuala la asigurarea de deces ... 32
3.2.5.3. Prima neta anuala la asigurarea mixta ....... 33
3.2.6. Calculul primelor brute in asigurarile de viata ...... 33
3.3. Rezerva matematica . 35
3.3.1. Definirea rezervei matematice ............ 35
3.3.2. Metode de determinare a rezervei matematice ......... 36
3.3.2.1. Metoda prospectiva . 36
3.3.2.2. Metoda retrospectiva .............. 38
3.3.2.3. Metoda de recurenta (a lui Fouret) ............. 39
3.3.2.4. Metoda valorilor auxiliare (Altenburger) ...... 41
3.3.3. Expresii ale rezervei matematice pentru asigurarile de viata uzuale ............. 42
3.3.4. Rezerva matematica in cazul primelor brute .......... 45
CAPITOLUL 4. CALCULUL REZERVEI MATEMATICE iN PRACTICA
ASIGURARILOR DE VIATA. SIMULARI ...... 47
4.1. Asigurarea mixta de viata cu acumulare de capital ........... 47
4.2. Asigurarea de deces temporara ... 50
CONCLUZII

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

1. GENERALIT?TI PRIVIND ASIGUR?RILE DE VIAT?: DEFINIRE, CARACTERISTICI

Asigurarile de persoane reprezinta acele tipuri de asigurari prin intermediul carora se urmareste atat protectia individuala a oamenilor cat si crearea unor mijloace suplimentare de prevedere si economisire.

Asigurarile de persoane constituie un caz particular de asigurari, avand scopul de a garanta plata unei sume de bani de catre asigurator, in cazul producerii unui eveniment privind persoana fizica a asiguratului( vatamare corporala, imbolnavire, deces sau supravietuire ).

Asigurarile de persoane completeaza asigurarile sociale si alte forme de protectie sociala, oferind indivizilor posibilitati suplimentare de ridicare a standardului material de viata la batranete sau in caz de pierdere prematura totala sau partiala a capacitatii de munca.

În functie de riscul asigurat in asigurarea de baza(produsul principal), asigurarile de persoane pot fi impartite in doua categorii:

1)asigurari de viata, care acopera riscul de deces;

2)asigurari de persoane, altele decat cele de viata, care acopera in asigurarea principala integritatea corporala sau sanatatea persoanei. Din aceasta ultima categorie fac parte asigurarea de accidente, asigurarea medicala, asigurarea de calatorie, etc.

Asigurarile de viata reprezinta atat o forma de prevedere cat si una de economisire pe termen lung, pentru ca daca pe timpul derularii contractului nu se produce evenimentul asigurat, la expirarea acestuia asiguratul are dreptul sa incaseze suma asigurata.

Asigurarile de accidente reprezinta doar o masura de prevedere, fapt pentru care ele fac parte din categoria asigurarilor de risc. Astfel, daca in cadrul perioadei de valabilitate a asigurarii nu s-a produs riscul asigurat, la expirarea perioadei, asiguratul nu mai are dreptul sa incaseze nici o suma de la asigurator.

La ambele tipuri de asigurari se pot adauga clauze aditionale care extind acoperirea acordata prin produsul principal, in schimbul unei prime suplimentare de asigurare.

Între cele doua forme de asigurari de persoane, in planul de gestionare a fondurilor societatilor de asigurare, exista o distinctie neta si anume:

? asigurarile contra accidentelor presupun in exclusivitate operatii prin care se realizeaza o repartitie a riscului in baza principiului mutualitatii;

? asigurarile de viata sunt mai complexe, ele fiind pe de o parte operatii de asigurari prin care se cauta oferirea protectiei in cazul producerii evenimentului asigurat, iar pe de alta parte sunt operatii de economisire.

Asigurarile de viata si cele de accidente prezinta cateva trasaturi comune:

? asiguratorul nu plateste suma asigurata daca evenimentul asigurat a fost produs prin comiterea sau incercarea de comitere de catre asigurat sau beneficiar, cu intentie, a unor fapte penale de o deosebita gravitate sau in caz de actiuni de razboi, acestea constituind un risc deosebit de mare, imposibil de cuprins in asigurare;

? suma asigurata se datoreaza independent de sumele cuvenite asiguratului din alte asigurari;

? creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca suma asigurata cuvenita beneficiarului;

? asigurarea se incheie numai in conditiile in care persoana in cauza indeplineste o serie de conditii privind varsta si sanatatea. Pentru primirea in asigurare, persoana trebuie sa semneze o declaratie in care specifica toate datele solicitate de asigurator. Daca se constata ca la incheierea contractului asiguratul a facut declaratii inexacte sau incomplete cu privire la varsta ori starea de invaliditate permanenta, societatea de asigurare restituie primele incasate mai putin cheltuielile suportate;

? printr-un contract de asigurare, in principiu, se asigura o singura persoana. În Romania nu se practica asigurari de grup, cu exceptia cazurilor cand, potrivit regulamentelor de asigurare, se pot asigura si mai multe persoane( de exemplu, membrii unei familii).

În afara de accidente, bolile, batranetea constituie la randul lor, evenimente care pot provoca pierderea vietii sau capacitatii de munca a persoanelor. Dupa cum supravietuirea, peste limita varstei vietii active, pune probleme referitoare la asigurarea unor venituri complementare celor derivate din sistemul asigurarilor sociale, pentru acoperirea costurilor unei existente personale decente ori pentru sustinerea familiei.

Asigurarea de viata constituie un act individual de prevedere, un contract de securitate personala sau familiala care intervine intre o persoana fizica si societatea de asigurari, avand ca scop: crearea conditiilor de existenta a unei familii pentru cazul in care sustinatorul material al acestei familii ar disparea; crearea unor conditii normale de existenta pentru viitor, unui membru de familie infirm; asigurarea unui spor de venituri in perioada incetarii activitatii profesionale; etc.

Asigurarea de viata reprezinta, din punctul de vedere al societatii de asigurari, o modalitate de transfer al riscului financiar legat de pierderea vietii sau sanatatii unui individ asupra unui grup de indivizi, expusi aceluiasi risc. Transferul riscului se face de la individ spre grup, si fiecare membru al grupului participa la constituirea fondului din care se vor lua sumele asigurate printr-o cota de participare care nu este altceva decat prima de asigurare.

Din perspectiva individului, asigurarea de viata poate fi definita ca o intelegere prin care asiguratul plateste o anumita suma de bani – prima de asigurare – in schimbul careia asiguratorul va plati o anumita suma de bani – suma asigurata – in caz de deces sau supravietuire.

Asadar, asigurarea de viata poate fi definita ca fiind contractul in virtutea caruia societatea de asigurari se angajeaza in schimbul primelor de asigurare incasate de la o persoana fizica – asigurat, sa plateasca subscriitorului insusi sau unui tert – beneficiar de asigurare, o suma determinata, in cazul decesului asiguratului ori al supravietuirii lui peste varsta precizata prin contract.

Riscul in asigurarea de viata este riscul de deces. Decesul este un eveniment sigur, cert; incertitudinea rezulta din momentul in care el se produce.

Se stie ca in cazul asigurarilor de bunuri asiguratorul are obligatia de a despagubi pe asigurat pentru pagubele produse asupra bunurilor asigurate, dar suma pe care asiguratorul o va plati nu poate depasi dauna suferita si nici suma asigurata.

Altfel stau lucrurile in asigurarile de viata deoarece nici viata, nici sanatatea sau integritatea corporala nu pot fi evaluate in bani. În functie de nivelul de protectie de care are nevoie si de puterea sa financiara, fiecare asigurat isi fixeaza suma asigurabila. El poate sa incheie chiar mai multe contracte de asigurare impotriva aceluiasi eveniment si la producerea acestuia, asiguratul sau beneficiarul asigurarii are dreptul sa incaseze sumele cuvenite de la toti asiguratorii; acest lucru nu este impiedicat de lege, fiind insa interzis in cazul asigurarilor de bunuri.

Asigurarile de viata au un grad ridicat de complexitate atat prin natura riscurilor cat si prin formele si tehnica realizarii lor. Ele au, dupa caz, o functie de protectie impotriva riscurilor sau o functie de economisire, dar pot imbina aceste functii in cadrul asigurarilor mixte.

Elementele generale ale mecanismului asigurarilor de viata pot fi prezentate sintetic astfel:

? asigurarile de viata au caracter facultativ, se incheie cu persoane cuprinse intre anumite limite de varsta pe durate de asigurare variate, egale sau nu, cu durata plati primelor de asigurare, exprimate in ani intregi. Asigurarea se poate incheia la cererea persoanei astfel incat la expirarea asigurarii asiguratul sa nu depaseasca limita de varsta stabilita ca plafon maxim de catre societatea de asigurari. Contractele de asigurare se bazeaza pe declaratia de asigurare si se incheie pentru sume exprimate in mii lei sau unitati valuta la cererea asiguratilor, in acord cu societatea de asigurare sau potrivit unor conditii speciale. La sume asigurate de peste un anumit plafon valoric politele de asigurare se incheie numai cu avizul favorabil al medicului desemnat;

? perioada de asigurare si perioada de plata a primelor de asigurare se afla in corelatie cu suma asigurata care are un plafon minim la perioadele de asigurare de peste 10 ani;

? persoanele cu o invaliditate permanenta de peste 50% nu sunt primite in asigurare;

? printr-un contract de asigurare(polita) se asigura o singura persoana, dar exista si exceptii(ca de pilda in asigurarea familiala unde se asigura si membrii de familie in conditiile precizate de societatea de asigurare);

? tariful de prime este diferit pe forme si variante ale asigurarii. Primele de asigurare sunt crescatoare in functie de grupele de varsta ale asiguratilor si descrescatoare in raport cu cresterea duratei contractului si a duratei platii primelor. La stabilirea sistemului tarifar se tine seama de durata asigurarii si de varsta asiguratului, la incheierea contractului de asigurare. Astfel, daca durata asigurarii este mare, cotele de pima sunt mai reduse; daca varsta asiguratului este avansata nivelul cotelor tarifare de prime creste. Cu alte cuvinte, cu cat perioada asigurarii este mai mare, cu atat mai mult societatea poate dispune de fonduri mai mari si poate practica prime de asigurare mai reduse. Pe de alta parte luarea in considerare a vastei asiguratului la data incheierii asigurarii este determinata de marimea riscului. Cotele tarifare sunt stabilite in functie de varsta asiguratului la data incheierii contractului, prima de asigurare stabilita ramane neschimbata pe toata perioada asigurarii, desi persoana asigurata inainteaza in varsta an de an. Prin urmare in tehnica asigurarilor din tara noastra intre sistemul primei naturale si sistemul primei constante sau nivelate s-a adoptat cel de-al doilea sistem pentru ca se asigura un echilibru intre fluxurile banesti pozitive din prima parte a perioadei si cele negative din partea a doua;

? la toate variantele de asigurari de viata la care plata sumei asigurate se face si la expirarea contractului de asigurare sau exclusiv la expirarea perioadei de asigurare se impune cu necesitate constituirea rezervei matematice. Prin urmare prima neta are in structura sa:

- prima de risc, pentru acoperirea sumei asigurate in caz de invaliditate permanenta sau deces in cursul perioadei de asigurare;

- rezerva matematica, utilizata in scopurile prezentate anterior, ca expresie a unui act de economie.

Datorita acestui specific al asigurarilor de viata prima de asigurare platita in cursul asigurarii ajunge la nivelul sumei asigurate sau intrece acest nivel, ceea ce nu se intampla in asigurarile de accidente, unde opereaza doar prima de risc, expresie a principiului mutualitatii. Nivelul ridicat al primelor de asigurare in asigurarile de viata a impus plata anticipata in rate anuale si subanuale, chiar lunare.

Constituirea rezervei matematice determina efecte specifice in tehnica asigurarilor de viata si anume: reactivarea contractului, continuarea asigurarii pe baza unei sume reduse, rascumpararea, acordarea unor imprumuturi asiguratilor.

Rezerva matematica constituita ramane un drept intangibil al asiguratului, ea materializeaza un act de economie fiind imprescriptibila.

Existenta rezervei matematice permite reluarea raporturilor de asigurare dupa un anumit timp de la intreruperea platii, adica reactivarea contractului de asigurare. Reactivarea se poate face in termen limitat (prevazut in conditiile de asigurare) de la sistarea platii primelor, prin plata la zi a ratelor de prima restante ori prin prelungirea duratei asigurarii, dar fara a depasi limita maxima de varsta pentru cuprinderea in asigurare a persoanei.