Pagina documente » Stiinte Economice » Metode si tehnici de stimulare a creativitatii personalului

Despre lucrare

lucrare-licenta-metode-si-tehnici-de-stimulare-a-creativitatii-personalului
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-metode-si-tehnici-de-stimulare-a-creativitatii-personalului


Cuprins

CUPRINS
Introducere............4
Capitolul I. Notiuni generale privind metodele si tehnicile de stimulare a creativitatii personalului..............7
1.1. Concept.Definitii.Trasaturi definitorii..............7
1.2. Caile de stimulare a creativitatii personalului............12
1.3. Caracterizarea principalelor metode si tehnici de stimulare a creativitatii personalului ...16
Capitolul II. Analiza activitatii economico-financiare a S.A. Moldelectromontaj.........32
2.1. Caracteristica generala a S.A.Moldelectromontaj.........32
2.2. Analiza structurii organizatorice a S.A.Moldelectromontaj..............34
2.3. Analiza activitatii economico-financiare a intreprinderii.....37
2.3.1. Analiza rezultatelor financiare si rentabilitatii intreprinderii............37
2.3.2. Analiza indicatorilor de lichiditate.......44
2.3.3. Analiza indicatorilor care exprima gradul de solvabilitate - indatorare........46
Capitolul III. Aplicarea metodelor si tehnicilor de stimulare a creativitatii personalului in cadrul S.A. Moldelectromontaj...50
3.1. Analiza asigurarii S.A. Moldelectromontaj cu resurse umane si a eficientei utilizarii acestora.....50
3.2. Impactul organizarii muncii asupra stimularii creativitatii personalului in cadrul S.A. Moldelectromontaj............53
3.3. Aplicarea metodelor si tehnicilor de stimulare a creativitatii personalului in cadrul S.A. Moldelectromontaj............56
Capitolul IV. Prezentarea propunerilor privind optimizarea metodelor si tehnicilor de stimulare a creativitatii in cadrul S.A.Moldelectromontaj.....59
4.1. Sisteme de stimulare la nivel de companie.......59
4.2. Modalitati de implementare a schimbarilor prin utilizarea unui management creativ in cadrul S.A. Moldelectromontaj.61
4.3. Prezentarea aplicarii eficiente a metodelor si tehnicilor de stimulare a creativitatii personalului in cadrul S.A.Moldelectromontaj......... 64
incheiere
CUPRINS
Introducere............4
Capitolul I. Notiuni generale privind metodele si tehnicile de stimulare a creativitatii personalului..............7
1.1. Concept.Definitii.Trasaturi definitorii..............7
1.2. Caile de stimulare a creativitatii personalului............12
1.3. Caracterizarea principalelor metode si tehnici de stimulare a creativitatii personalului ...16
Capitolul II. Analiza activitatii economico-financiare a S.A. Moldelectromontaj.........32
2.1. Caracteristica generala a S.A.Moldelectromontaj.........32
2.2. Analiza structurii organizatorice a S.A.Moldelectromontaj..............34
2.3. Analiza activitatii economico-financiare a intreprinderii.....37
2.3.1. Analiza rezultatelor financiare si rentabilitatii intreprinderii............37
2.3.2. Analiza indicatorilor de lichiditate.......44
2.3.3. Analiza indicatorilor care exprima gradul de solvabilitate - indatorare........46
Capitolul III. Aplicarea metodelor si tehnicilor de stimulare a creativitatii personalului in cadrul S.A. Moldelectromontaj...50
3.1. Analiza asigurarii S.A. Moldelectromontaj cu resurse umane si a eficientei utilizarii acestora.....50
3.2. Impactul organizarii muncii asupra stimularii creativitatii personalului in cadrul S.A. Moldelectromontaj............53
3.3. Aplicarea metodelor si tehnicilor de stimulare a creativitatii personalului in cadrul S.A. Moldelectromontaj............56
Capitolul IV. Prezentarea propunerilor privind optimizarea metodelor si tehnicilor de stimulare a creativitatii in cadrul S.A.Moldelectromontaj.....59
4.1. Sisteme de stimulare la nivel de companie.......59
4.2. Modalitati de implementare a schimbarilor prin utilizarea unui management creativ in cadrul S.A. Moldelectromontaj.61
4.3. Prezentarea aplicarii eficiente a metodelor si tehnicilor de stimulare a creativitatii personalului in cadrul S.A.Moldelectromontaj......... 64
incheiere

EXTRAS DIN DOCUMENT

?{p}

{p}

?

Introducere

In cadrul studiului disciplinei Management General si ulterior Managementul firmei ne-a trezit interesul tema “Metode si tehnici de stimulare a creativitatii” prin perspectivele de viitor pe care le ofera unitatilor economice autohtone si cadrului lor de dezvoltare.

Scopul primordial al elaborarii tezei este elucidarea diverselor opinii teoretice cu privire la nivelul de dezvoltare a metodelor si tehnicilor de stimulare a creativitatii atit de necesare personalului, precum si scoaterea in evidenta a avantajelor aplicarii acestora in cadrul desfasurarii activitatii de producere a bunurilor si prestare a serviciilor de catre agentii economici autohtoni si straini, dar care isi desfasoara activitatea economica la nivelul economiei nationale, precum si demonstrarea nivelului concret de aplicabilitate a acestora in cadrul SA”Moldelectromontaj”.

Actualmente in firmele contemporane moldovenesti, in vederea solutionarii problemelor ce privesc rationalizarea si optimizarea proceselor de management, se recurge la utilizarea, in special, a metodelor economice si administrativ-organizatorice, care si-au demonstrat eficienta in aplicare. Insa societatea actuala, precum si mediul extern de afaceri in continua schimbare, concurenta, de altfel si progresul din diferite domenii (economie, management, politica) solicita ca factorii de decizie sa-si consolideze o gindire moderna, sa promoveze activ renuntarea la mentalitati si metode depasite de conducere si organizare, sa accentueze asupra pregatirii si gestionarii resurselor umane, sa valorifice si sa stimuleze caracteristicile personalitatii individuale si creativitatea. Consideram ca doar astfel intreprinderea va putea sa obtina avantaje concurentiale. Dar aceste avantaje vor putea fi atinse numai prin intermediul materializarii permanente a potentialului creativ al salariatilor firmei, reiesind din faptul ca personalul este principala sursa a intreprinderii, iar fiecare salariat in parte este purtatorul elementului de creativitate si inovatie.

Ideea nu este de a aplica in exclusivitate metodele si tehnicile de stimulare a creativitatii in detrimentul celorlalte metode manageriale, dar de a le combina si de a le aplica eficient si la nivelul optim, astfel asigurind premisele necesare pentru a desfasura activitatea economica in progres.

In cadrul culegerii informatiilor necesare pentru elaborarea tezei am utilizat mai multe metode de investigare. Metoda de importanta majora s-a dovedit a fi analiza si sinteza pe care am utilizat-o in cadrul intregii tezei, dar cu precadere in I capitol (in legatura cu existenta multiplelor opinii vizavi de tema cercetata). Metoda prelucrarii informatiei in dinamica si-a dovedit o larga aplicare in capitolul II, aici avind loc prin intermediul analizei comparative a indicatorilor economici evidentiati, de asemenea prin exprimarea informatiei prin metoda grafica (diagrame) si tabelara. Metoda abstractizarii s-a impus prin faptul ca in cadrul efectuarii calculelor economice s-au eliminate toti indicatorii care n-au o importanta vadita pentru intreprindere.

Teza se compune din patru capitole:

Capitolul I - Notiuni generale privind metodele si tehnicile de stimulare a creativitatii

Contine 3 subcapitole.In primul (“Concept.Definitii.Trasaturi definitorii”) se prezinta intr-un mod clar si detaliat conceptul de creativitate precum si rolul ei crescator in antreprenoriatul contemporan, definitiile creativitatii, metodelor si tehnicilor manageriale si in special ale celor de stimulare a creativitatii si proliferarea trasaturilor definitorii ale acestora. Al doilea subcapitol delimiteaza caile de stimulare a crativitatii personalului.Al treilea subcapitol releva principalele metode si tehnici de stimulare a creativitatii cuprinzind o descriere minutioasa a acestora si a variantelor lor, accentuindu-se regulile si modalitatile de desfasurare, etapele principale, avantajele si dezavantajele.

Capitolul II -Analiza situatiei economico-financiare a SA”Moldelectromontaj”

Cuprinde caracteristica generala a intreprinderii analizate : scopuri si genuri principale de activitate, componentele capitalului statutar, structura patrimoniului, descrierea organelor de conducere si de control etc.

Capitolul scoate in evidenta structura organizatorica a intreprinderii de referinta si analiza organigramei cu toate elementele sale.De asemenea se evidentiaza pricipalele caracteristici ale organigramei functionale, avantajele si dezavantajele ce o caracterizeaza.Se accentueaza subordonarea functiilor, posturilor si compartimentelor. Se descriu atributiile si sarcinile managerilor care se subordoneaza direct managerului general.

Intr-a treia parte a capitolului se analizeaza activitatea economico-financiara a intreprinderii in baza documentelor din perioadele de gestiune 2002, 2003, 2004, 2005 si 2006. In aceasta ordine de idei se face analiza rezultatelor financiare si a rentabilitatii intreprinderii, a indicatorilor de lichiditate si a indicatorilor ce exprima gradul de solvabilitate – indatorare.

Capitolul III- Aplicarea metodelor si tehnicilor de stimulare a creativitatii in cadrul

S.A. “Moldelectromontaj”

Capitolul este destinat analizei asigurarii intreprinderii cu resurse umane si a eficientei utilizarii acestora, reflectind aprecierea asigurarii cu personal pe categorii si in dinamica, ponderea salariatilor pe tipuri de activitati pe categorii in dinamica, miscarea personalului si locurilor de munca existente in dinamica. A doua parte a capitolului scaote in evidenta impactul organizarii muncii asupra stimularii creativitatii personalului in cadrul S.A. “Moldelectromontaj”.

In continuare se elucideaza nivelul de aplicare a metodelor si tehnicilor in cadrul SA”Moldelectromontaj” si problemele cu care se confruntat firma in procesul de realizare a acestora.

Capitolul IV- Prezentarea proiectului privind perfectarea metodelor si tehnicilor de

stimulare a creativitatii in cadrul SA”Moldelectromontaj”

Contine trei subcapitole.Primul descrie sistemele de stimulare a personalului la nivel de companie. Merga vorba despre doua planuri: plan de „cota-productie” si Planul are la baza raportul intre costurile muncii si valoarea adaugata.

Al doilea contine o analiza ampla in ceea ce priveste modalitatile de implementare a shimbarilor prin utilizarea unui management creativ in cadrul SA “Moldelec-tromontaj”. Aici se include anumite propuneri care ar face posibila implementarea metodelor in cauza, referinte asupra procesului de optimizare a situatiei in cadrul intreprinderii si adaptarii ei la cerintele impuse de mediul extern.

In partea a treia a capitolului prezentam exemple de aplicare eficienta a metodelor de stimulare a creativitatii si solutionarii reusite a potentialelor probleme ale intreprinderii.