Pagina documente » Stiinte Economice » Metode si tehnici decizionale

Despre lucrare

lucrare-licenta-metode-si-tehnici-decizionale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-metode-si-tehnici-decizionale


Cuprins

CUPRINS :
Pag.
Cap.I Decizia : concept, definitie ............3
I.1 Necesitatea deciziei.........3
I.2 Conditii de luare a deciziei3
I.3 Fazele deciziei si procesul decizional...4
I.4 Formularea generala a problemelor decizionale......7
I.5 Principiile logicii decizionale............8
I.6 Concepte de valoare,preferinta, utilitate9
Cap.II Investitiile si eficienta acestora......14
1. Investitiile......14
1.1 Investitiile - factor al cresterii economice.........14
1.2 Conceptul de investitie.Clasificarea investitiilor..17
1.3 Sursele de finantare a investitiilor...21
2. Eficienta investitiilor........26
2.1 Conceptul de eficienta economica...26
2.2 Eficienta economica a investitiilor...27
2.3 Sistemul de indicatori ai eficientei economice a investitiilor....29
Cap.III Metode de decizie in sectorul public33
III.1 Dezvoltarea sectorului public.Servicii publice.........33
III.2 Proiecte de investitie in sectorul public.37
III.3 Finantarea investitiilor in sectorul public..............39
III.4 Metode si tehnici de luare a deciziei de investitii....44
Cap.IV Aplicatie.50
1.Decizii de investitii in regiunea nord-est a tarii.........50
BIBLIOGRAFIE.....71

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAP. I. DECIZIA : CONCEPT, DEFINITIE

I.1. NECESITATEA DECIZIEI

A decide inseamn? a lua o pozitie in favoarea unui punct de vedere cu privire la un subiect sau o problem? si a alege pe cel mai bun, optim momentului , din mai multe posibilit?ti analizate, pentru atingerea unui scop, sau realizarea unor probleme.

Decizia este subordonat? scopului sau obiectivului propus.

Indiferent cum este luat? decizia, ea este o necesitate obiectiv? a vietii in cadrul mediului.Transpus? la nivel managerial ea este rezultatul procesului de gandire al managerului care a trasat-o.

Decizia este sarcina comun? tuturor functiilor manageriale si se dezvolt? in sistem piramidal pe nivele de management si functiile acestuia.Aceasta inseamn? :

? Decizia luat? la nivel superior este urmat? de decizii la celelalte nivele pentru realizarea ei, cu alte cuvinte o decizie luat? devine scop sau obiect pentru altele care o urmeaz?;

? Decizia luat? la nivelul functiei de previziune se realizeaz? printr-o seam? de decizii luate la nivelul realiz?rii-coordon?rii, etc.Se poate spune c? o decizie implic? un volum decizional ulterior si o sum? de actiuni pentru materializarea ei, astfel spus inseamn? o sum? de actiuni, eforturi mentale si fizice care se realizeaz? cu consum energetic.

I.2. CONDITII DE LUARE A DECIZIILOR

Indiferent de nivelul sau de tipul deciziei, se poate afirma c? aceasta se poate lua in trei situatii :

- certitudine;

- incertitudine;

- risc;

Decizii certe , sau in corelatie de certitudine, avem atunci cand variabilele implicate in rezolvarea problemelor sunt :

- controlabile si bune;

- cunoscute ca evolutie in timp;

- posibilitatea realiz?rii lor cu un grad de probabilitate;

Aceste decizii implic? atingerea maxim? a obiectivelor si realizarea lor.In principiu se recomand? ca actiunea s? fie urmarea unor decizii certe.

Decizii incerte sau in conditii de incertitudine sunt acelea in care :

- variabilele sunt putin cunoscute si putin controlabile;

- evolutia in timp nu se poate aproxima (intr-o m?sur? mai mare sau mai mic?);

- nu avem informatii privind realizarea st?rilor naturii;

- probabilitatea producerii alternativelor nu se cunoaste, cu alte cuvinte rezult? c? se cunosc datele posibile in urma deciziei, sau se cunosc reactiile la decizia dat?, dar nu se cunosc datele initiale;

In modelarea deciziei in conditii de incertitudine s-au realizat criterii de adaptare, dar toate nu dovedesc decat caracterul puternic subiectiv al acestora.

Decizii de risc sau decizii luate in conditii de risc, adic? :

- variabilele din problema ce se rezolv? sunt controlabile;

- evolutia variabilelor este greu de anticipat;

- probabilitatea realiz?rii obiectivelor este dificil?;

- mai multe din st?rile naturii au probabilitatea de realizare subunitar?;

Cu alte cuvinte, nu se cunosc efectele alternativelor dar se pot anticipa rezultatele si distributia acestora dup? expresia “dac?-atunci”.Preg?tirea de multe variante de risc momentane conduce la decizii rapide in viitor.

I.3. FAZELE DECIZIEI SI PROCESUL DECIZIONAL

A. De multe ori, decizii foarte bune se pierd datorit? aplic?rii de c?tre resurse umane necalificate sau cu deficiente socio-morale.Aceast? realitate, mai ales in cadrul firmelor mici si mijlocii trebuie avut? in vedere la luarea deciziilor, ca ele s? fie adaptate celor care le execut?.Pentru aceasta, decizia, pe masur? ce se apropie de nivelul de executie trebuie s? fie simpl?, clar? (s? nu contrazic? altele precedente), complet? si mai ales pe intelesul executantului si cu acordarea timpului de intelegere a ei de c?tre cei care o indeplinesc.

Procesul decizional cuprinde cateva etape sau faze logice, fiecare dezvoltat? mai mult sau mai putin in functie de nivelul deciziei si de firma in care se ia decizia.Aceste faze ale deciziei sunt :

1. Definirea problemei, a obiectivului deciziei.La stabilirea obiectivului deciziei se pot aminti cateva dificultati ce apar in viata managerial? ca :

- greutatea in deosebirea obiectivelor de mijloacele de realizare a lor;

- varietatea mare a fenomenelor si proceselor economice care conduc la aparitia de false obiective (cand nu se cunosc exact fenomenele), lipsa preg?tirii economice;

- tendinta uman?, spre obiective neomogene, neclare in viitor;

2. Culegerea de informatii interne si externe, prognoze cu privire la obiectivul stabilit.Se precizeaz? elementele componente ale obiectivului, se stabilesc scopul si mijloacele folosite in directia de realizare a deciziei, folosind experienta altora din cazuri similare.Este faza care il pune pe decident fat? in fat? cu “ piata intern? si extern?, cu lumea , unde experienta lui socio-profesional? spune cuvantul.În aceast? etap? se fac particulariz?ri si generaliz?ri, se stocheaz? si interpreteaz? informatiile mai vechi sau mai noi, folosindu-se pe cat este posibil si eficient pentru firm? notiunile de cibernetic? si statistic? economic? si informatia real? sau de marketing.Este etapa pentru crearea bazei de date a firmei.

3. Construirea de variante posibile pentru rezolvarea problemei si atingerea obiectivului sau imaginarea de diferite posibilitati,procedee de rezolvare optim?.Este etapa in care mintea lucreaz? intensiv, in care se pierd ore si zile, iar timpul conteaz?.Dac? etapa a doua este permanent?, adic? informatiile se stocheaz? pe m?sura colect?rii lor, aceast? etap? apare odat? cu stabilirea obiectivului; dac? la etapa a doua putem spune c? importanta este cantitatea, la etapa a treia este calitatea celui care creaz? variantele, “ a factorului uman”.Este etapa coordon?rii ideilor, proiectelor etc.