Pagina documente » Recente » Metode si tehnici folosite in managementul logistic

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1: METODE ?I TEHNICI UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL LOGISTICII 7
1.1. Continutul si componentele logisticii 7
1.1.1. Conceptul de logistica – istoric si evolutie 7
1.1.2. Caracteristicile si obiectivele logisticii 12
1.2. Managementul logisticii 15
1.3. Metode si tehnici utilizate in managementul logisticii 17
1.3.1. Managementul prin obiective 18
1.3.2. Managementul prin proiecte 22
1.3.3. Managementul prin exceptii 24
1.3.4. Managementul de produs 25
CAPITOLUL 2: PREZENTAREA GENERAL? A SOCIET??II S.C. MITTAL STEEL S.A. GALA?I 27
2.1. Scurt istoric 27
2.1.1. Scurta descriere a produselor si proceselor tehnologice de productie 28
2.2. Obiect de activitate 30
2.3. Structura organizatorica 31
2.4. Analiza mediului intern 32
2.5. Analiza mediului extern 34
2.6. Analiza SWOT in domeniul salarizarii resursei umane 35
Analiza SWOT in domeniul motiva?iei personalului 36
Analiza SWOT si strategii de resurse umane in ansamblu 38
2.7. Analiza economico-financiara 40
CAPITOLUL 3: STUDIU DE CAZ: METODE ?I TEHNICI FOLOSITE ÎN MANAGEMENTUL LOGISTICII LA S.C. MITTAL STEEL S.A. GALA?I 44
3.1. Strategia S.C. MITTAL STEEL S.A. GALA?I 44
3.1.1.Stabilirea obiectivelor strategice 44
3.1.2.Optiuni strategice 45
3.1.3. Dimensionarea resurselor alocate 45
3.1.4. Stabilirea avantajului concurential 46
3.1.5.Implementarea strategiei 46
3.2. Reproiectarea sistemului de management al firmei 47
3.2.1. Reproiectarea subsistemului metodologic 47
3.2.2. Reproiectarea subsistemului decizional 49
3.2.3. Reproiectarea sistemului informational 50
3.2.4. Reproiectarea subsistemului organizatoric 51
3.3.Canale de distribu?ie, analiza transportului 52
3.4. Manipularea si depozitarea materiei prime 53
3.5. Evaluarea activita?ii de aprovizionare tehnico-materiala 54
3.6.Programarea, pregatirea, lansarea si urmarirea fabricatiei 57
3.7. Ambalarea produselor tubulare 58
3.7.1. Formarea si ambalarea pachetelor 59
3.7.2..Încarcarea conductelor 60
CONCLUZII SI PROPUNERI 62
BIBLIOGRAFIE 65

EXTRAS DIN DOCUMENT

Absolvent:

Bra?ov

-2013-

CUPRINS

INTRODUCERE {p}

CAPITOLUL 1: METODE SI TEHNICI UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL LOGISTICII {p}

1.1. Continutul si componentele logisticii {p}

1.1.1. Conceptul de logistica – istoric si evolutie {p}

1.1.2. Caracteristicile si obiectivele logisticii {p}

1.2. Managementul logisticii {p}

1.3. Metode si tehnici utilizate in managementul logisticii {p}

1.3.1. Managementul prin obiective {p}

1.3.2. Managementul prin proiecte {p}

1.3.3. Managementul prin exceptii {p}

1.3.4. Managementul de produs {p}

CAPITOLUL 2: PREZENTAREA GENERAL? A SOCIET??II S.C. MITTAL STEEL S.A. GALA?I {p}

2.1. Scurt istoric {p}

2.1.1. Scurta descriere a produselor si proceselor tehnologice de productie {p}

2.2. Obiect de activitate {p}

2.3. Structura organizatorica {p}

2.4. Analiza mediului intern {p}

2.5. Analiza mediului extern {p}

2.6. Analiza SWOT in domeniul salarizarii resursei umane {p}

Analiza SWOT in domeniul motiva?iei personalului {p}

Analiza SWOT si strategii de resurse umane in ansamblu {p}

2.7. Analiza economico-financiara {p}

CAPITOLUL 3: STUDIU DE CAZ: METODE ?I TEHNICI FOLOSITE ÎN MANAGEMENTUL LOGISTICII LA S.C. MITTAL STEEL S.A. GALA?I {p}

3.1. Strategia S.C. MITTAL STEEL S.A. GALA?I {p}

3.1.1.Stabilirea obiectivelor strategice {p}

3.1.2.Optiuni strategice {p}

3.1.3. Dimensionarea resurselor alocate {p}

3.1.4. Stabilirea avantajului concurential {p}

3.1.5.Implementarea strategiei {p}

3.2. Reproiectarea sistemului de management al firmei {p}

3.2.1. Reproiectarea subsistemului metodologic {p}

3.2.2. Reproiectarea subsistemului decizional {p}

3.2.3. Reproiectarea sistemului informational {p}

3.2.4. Reproiectarea subsistemului organizatoric {p}

3.3.Canale de distribu?ie, analiza transportului {p}

3.4. Manipularea si depozitarea materiei prime {p}

3.5. Evaluarea activita?ii de aprovizionare tehnico-materiala {p}

3.6.Programarea, pregatirea, lansarea si urmarirea fabricatiei {p}

3.7. Ambalarea produselor tubulare {p}

3.7.1. Formarea si ambalarea pachetelor {p}

3.7.2..Încarcarea conductelor {p}

CONCLUZII SI PROPUNERI {p}

BIBLIOGRAFIE {p}