Pagina documente » Stiinte Economice » Metodele, procedura si actele controlului financiar

Despre lucrare

lucrare-licenta-metodele-procedura-si-actele-controlului-financiar
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-metodele-procedura-si-actele-controlului-financiar


Cuprins

CUPRINS:
INTORDUCERE... 4
CAPITULUL I
NOTIUNEA SI APARITIA CONTROLULUI FINANCIAR ...6
SECTIUNEA 1
NOTIUNEA........6
SECTIUNEA 1.1
ROLUL CONTROLULUI FINANCIAR......11
SECTIUNEA 1.2
FUNCTIILE CONTROLULUI FINANCIAR..............14
SECTIUNEA 2.
APARITIA SI EVOLUTIA CONTROLULUI FINANCIAR.............17
CAPITOLUL II
PRINCIPALELE FORME ALE CONTROLULUI FINANCIAR ORGANIZATE iN TARA NOASTRA 22
SECTIUNEA 1
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV .....22
SECTIUNEA 1.1
ORGANIZAREA CONTORLULUI FINANCIAR PREVENTIV ..............28
SECTIUNEA 1.2
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU..............32
SECTIUNEA 1.3
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV DELEGAT ............35
SECTIUNEA 1.3.1
ATRIBUTELE CONTROLULUI DELEGAT ........40
SECTIUNEA 2
CONTROLUL INTERN SI AUDITUL INTERN .............42
SECTIUNEA 2.1
OBIECTIVELE GENERALE ALE CONTROLULUI INTERN ..43
SECTIUNEA 2.2
CERINTELE GENERALE SI SPECIFICE ALE CONTROLULUI INTERN ...44
SECTIUNEA 2.3
AUDITUL INTERN AL INSTITUTIILOR PUBLICE. ORGANIZEAREA AUDITULUI INTERN. OBIECTUL SI ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN. .........46
SECTIUNEA 3
CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE .49
SECTIUNEA 3.1
OBIECTIVELE CONTROLULU FINANCIAR DE GESTIUNE ..............52
SECTIUNEA 3.2
ORGANIZAREA SI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE 55
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR AL STATULUI. CONTROLUL EXERCITAT DE MINISTERUL FINATELOR. ..............58
SECTIUNEA 1
NOTIUNEA SI CONSTITUIREA MINISTERELOR PUBLICE.....58
SECTIUNEA 1.1
ATRIBUTIILE MINISTERULUI FINANTELOR ........60
SECTIUNEA 2
ORGANELE DE CONTROL ALE MINISTERULUI FINATELOR. .............63
SECTIUNEA 2.1
ORGANIZAREA CONTROLULUI FINACIAR EXERCITAT DE DIRECTIA GENERALA A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT .....63
SECTIUNEA 2.1.1
ATRBUTIILE DIRECTIEI GENERALE A CONTROLULUI DE STAT ..............66
SECTIUNEA 2.2
CONTROLUL EXERCITAT DE GARDA FINACIARA ..........68
SECTIUNEA 2.2.1
ORGANIZAREA SI FUNCIONAREA GARZII FINANCIARE ...........68
SECTIUNEA 2.2.2
ORGANIZAREA SI RAPOARTELE GARZII FIANCIARE 70
SECTIUNEA 2.3
CURTEA DE CONTURI ...........72
SECTIUNEA 2.3.1
SCURTA PRIVIRE ASUPRA ISTORICULUI CURTII DE CONTURI .72
SECTIUNEA 2.3.2
NORMELE JURIDICE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA PREZENTA A CURTII DE CONTURI .74
SECTIUNEA 2.3.3
ORGANIZAREA CURTII DE CONTURI ............75
CAPITOLUL IV
METODELE, PROCEDURA SI ACTELE CONTROLULUI FINANCIAR 79
SECTIUNEA 1
METODELE CONTROLULUI FINANCIAR ..79
SECTIUNEA 2
PROCEDURA EXECUTARII CONTROLULUI FINANCIAR .......84
SECTIUNEA 3
ACTELE CONTROLULUI FINANCIAR.........86
SECTIUNEA 3.1
CONDITIILE ACTELOR CA UN ACT SA FIE VALABIL.......86
SECTIUNEA 3.2
CLASIFICAREA ACTELOR DE CONTROL .........89
BIBLIOGRAFIE....91

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Viata economico - sociala, in desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos in relief, imposibilitatea individului de a atinge perfectiunea in actiunile pe care acesta le-a intreprins pentru transformarea naturii in conformitate cu scopurile si obiectivele sale.

Alaturand acestui neajuns, caracterul limitat al resurselor de care dispune omenirea, a aparut ca o necesitate instituirea unei „stari de veghe" permanente uneori, temporare alte ori, asupra activitatii indivizilor.

Prin aceasta „stare", se face comparatie intre ceea ce ar trebui sa fie si ceea ce este in realitate, intre ideal si concretul existent. A aparut astfel Controlul ca un sistem de reglare a comportamentului omului, in actiunea sa de transformare a naturii, dupa necesitatile curente si obiectivele propuse. Exercitat in forme mai mult sau mai putin nuantate, controlul se poate considera tot atat de vechi ca si economia, ca si relatiile economice intre indivizi, clase sociale etc.

O abordare de pe o pozitie stiintifica a controlului, putem afirma ca a facut-o pentru prima data cu succes Henry Fayol, in lucrarea sa „Administration industriale et generale" in care pune alaturi de principalele patru functii ale managementului - prevederea, organizarea, comanda si coordonarea pe cea de-a cincia - controlul.

Privit in acest context, controlul este atat la nivel microeconomic cat si macroeconomic, o functie eficienta si necesara a managementului, capabila sa armonizeze interese uneori contradictorii, alteori in deplina concordanta. Aceasta deoarece nu totdeauna interesele indivizilor concorda cu cele ale colectivitatilor sau ale acestora luate individual sau in ansamblu cu cele ale societatii.

Controlul economico - financiar, ca forma distincta a controlului, prin sfera sa de cuprindere, metodele si tehnicile de executare se inscrie ca una dintre cele mai complexe functii ale managementului, in actiunea de transformare a societatii romanesti contemporane. Economiei de tranzitie, pe care Romania o parcurge in etapa actuala, ii este necesar mai mult ca oricand o activitate intensa si bine organizata de control economico - financiar, ca o cerinta a respectarii cu rigurozitate a legitatilor liberei initiative.

CAPITOLUL I

NOTIUNEA SI APARITIA CONTROLULUI FINANCIAR

SECTIUNEA 1

NOTIUNEA

Notiunea de control provine din expresia „contra rolus” care inseamna verificarea actului original dupa duplicatul care se incredinteaza in acest scop unei alte persoane. Controlul este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale care se efectueaza anticipat executarii acestora, concomitent sau la scurt interval de la desfasurarea actiunilor.

Atat teoria cat si practica dovedesc si demonstreaza existenta pe de o parte a bazei economice iar pe de alta parte a suprastructurii generate de baza economica care explica ca indiferent de vointa oamenilor acestia intra in relatii de productie si totodata in relatii de schimb intr-un sistem de concurenta. În concluzie exista necesitatea conditiilor economice si financiare, in raport cu cerintele si legitatile pietei in care se deruleaza activitatea agentilor economici. Cunoasterea situatiei patrimoniului, a capacitatii acestuia de a genera profit, a solventei comerciale ori de faliment in care se poate afla un agent economic, la un moment dat, este asigurata cu ajutorul controlului financiar, organizat si exercitat competent. [1 Dan Drosu Saguna – Tratat de drept financiar si fiscal, Ed. ALL Beck SA. 2001, pag. 329]

Controlul financiar este determinat de functia de control a finantelor care, asa cum prevede Legea finantelor, este indeplinita prin „controlul general si permanent asupra desfasurarii procesului productiei sociale in vederea obtinerii unei eficiente economice si sociale cat mai ridicate in toate domeniile de activitate si gospodarii cat mai judicioase a mijloacelor materiale si banesti de care dispune societatea”. [2 Art. 2 alin.1 din Legea finantelor – modificata si completata prin Legea nr.2/1979.] În cadrul controlului general al productiei si intregii activitati economico-sociale, controlul financiar se concentreaza asupra „gospodaririi cat mai judicioase a mijloacelor materiale si banesti de care dispune societatea , si prin aceasta urmareste cresterea continua a eficientei activitatii economico-sociale, sporirea venitului national ca temelie a progresului general economic si social al tarii noastre. În exercitarea sau indeplinirea functiei de control a finantelor din statul nostru, se evidentiaza urmarirea evolutiei indicatorilor financiari, care fiind expresia baneasca a indicatorilor economici, ofera posibilitatea si constituie un mijloc de control a intregii activitati economico-sociale.

În acelasi timp, controlul financiar se exercita in virtutea functiei economico – organizatorice a statului nostru. În acest sens controlul financiar este acea forma de activitate desfasurata de catre organele statului care are ca scop constatarea modului in care, in intreaga activitate economico-sociala desfasurata de catre institutiile, intreprinderile si organizatiile sociale se realizeaza politica financiara a statului si se respecta legalitatea in formarea si utilizarea fondurilor banesti ale societatii. [3 Ioan Gliga, Gheorghe Giliscu, Paul Olcescu – Drept Financiar, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti , pag. 334]

Disciplina financiara inseamna respectarea stricta a tuturor normelor juridice financiare si de evidenta contabila, de catre toate subiectele de drept vizate de aceste norme. Potrivit acestei caracterizari generale, disciplina financiara implica respectarea atat a normelor care alcatuiesc legislatia administrativ-financiara, cat si a normelor juridice financiar-contractuale, carora li se adauga normele juridice privind organizarea si desfasurarea evidentei contabile.

În timp ce respectarea normelor juridice administrativ - financiar si financiar – contractuale se integreaza in notiunea disciplinei financiare in virtutea reglementarii, prin toate aceste norme juridice, a unor relatii financiare sau de domeniul finantelor, respectarea normelor privind evidenta contabila este cuprinsa in disciplina financiara datorita faptului ca reglementarea sanctionala contraventiilor la disciplina financiara prevede expres ca incalcarea unora dintre normele privind evidenta contabila constituie incalcari ale acestei discipline. Astfel H.C.M. nr. 34/1959 prin care s-a aprobat instructiunile pentru sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale privind disciplina financiara prevede ca si la mentinerea corecta si la zi a evidentei contabile, nerespectarea termenilor de depunere a darilor de seama contabile si alte abateri de la normele privind evidenta contabila constituie incalcari ale disciplinei financiare. [4 Ioan Gliga – Drept Financiar, Ed. Didactica si Pedagogica , Bucuresti 1970, pag. 313.]

Controlul resurselor financiare ale statului, ale colectivitatilor locale si ale institutiilor publice reprezinta una dintre dimensiunile finantelor publice.

Si finantele publice, componenta de baza a activitatii social-statale trebuie sa realizeze anumite valori politice, iar pentru a se asigura conformitatea cu acestea este necesara instituirea unui vast si complex control asupra lor. [5 Emil Balan – Drept Financiar, Ed. ALL Beck SA 1999, pag. 194.]

Referindu-ne la necesitatea controlului activitatii financiare nu trebuie sa limitam rolul acestuia la constatarea unor eventuale erori sau abuzuri, controlul manifestandu-se si ca un instrument important pentru a indruma, orienta si corecta actiunea diverselor structuri in vederea asigurarii legalitatii acestora.

Controlul financiar nu trebuie limitat numai la cel care sa realizat din afara institutiilor supuse acestuia, ci trebuie inteles si ca o activitate interna, instrument de autoreglare a actiunilor proprii. [6 Emil Balan – Drept Financiar, Ed. ALL Beck S.A.1999, pag. 194.]

Disciplina financiara este urmarita in primul rand prin indrumarea tuturor organelor si serviciilor financiare si de contabilitate sa aplice corect normele financiare si cele referitoare la intocmirea evidentei contabile. Concomitent, cetatenii sunt indrumati si educati sa-si indeplineasca intocmai obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare etc.

Îndrumarea si educarea respectata normelor juridice financiare si de evidenta contabila dezvolta priceperea desfasurarii corecte a activitatii financiare, stimuleaza efectuarea corecta a tuturor operatiunilor tehnico-financiare si de evidenta contabila. Dar aceasta indrumare si educare nu garanteaza intru-totul disciplina financiara, implinirea completa a tuturor cerintelor disciplinei financiare. De aceea indrumarea si educarea sunt imbinate cu acordul respectarii cerintelor disciplinei financiare, adica cu controlul financiar. [7 Ioan Gliga – Drept Financiar , Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti 1970, pag. 315.]

Constituind unul din componentele controlului general si permanent economico-social, controlul financiar este deosebit de important deoarece permite cunoasterea pentru moment a realizarilor economiei nationale, a resurselor materiale si financiare de care dispune societatea, a modului de utilizare a acestor resurse, in vederea continuei dezvoltari economico-sociale, in conditiile mentinerii echilibrului financiar, monetar si valutar al economiei nationale. De asemenea controlul financiar urmareste prevenirea incalcarii legalitatii, precum si stabilirea raspunderii celor vinovati de incalcarea legilor si inlaturarea deficientelor constatate. [8 Ioan Gliga, Gheorghe Giliscu, Paul Olcescu - Drept Financiar Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti 1981 pag. 335]

Controlul financiar ca o componenta a controlului economic, are ca obiectiv cunoasterea de catre stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale si financiare de catre societatile comerciale publice, modul de realizare si cheltuire a banului public, asigurarea echilibrului financiar, realizarea eficientei economico – financiare, dezvoltarea economiei nationale, infaptuirea progresului social.

Controlul financiar reprezinta un mijloc de prevenire a faptelor ilegale de identificare a deficientelor si de stabilire a masurilor necesare pentru stabilirea legalitatii.

Tinand cont de cele aratate mai sus statul joaca un rol destul de important in conducerea societatii, in rezolvarea problemelor pe care le ridica constructia socio–economica a tarii, mai ales in etapa actuala de tranzactie spre economia de piata. Prezenta statului democratic in ansamblul desfasurari activitatilor socio–economice reprezinta o necesitate obiectiva.

Elaborarea programului de dezvoltare economico–sociala de catre stat presupune cel putin trei elemente esentiale:

- cunoasterea legitatilor sociale, universal valabile;

- actiunea legilor propriu economiei de piata;

- aplicarea justa la conditiile tarii noastre si la fiecare etapa de edificare a economiei de piata, a legitatilor universal valabile si a legilor economice propriei economii de piata.

Acestea demonstreaza ca actiunea de control este determinata de cauze obiective precum caracterul constient al procesului de transformari revolutionare a societatii si de particularitatile legilor economiei de piata. Controlul consta in a examina daca totul se efectueaza sau este efectuat in acord cu programul fixat, dupa ordinele date si principiile stabilite. [9 Dan Drosu Saguna – Tratat de drept financiar si fiscal, Ed. ALL Beck SA. 2001, pag. 329-330]

SECTIUNEA 1.1

ROLUL CONTROLULUI FINANCIAR

Literatura de specialitate acorda un rol deosebit controlului din interiorul unitatii, pornind de la urmatoarele considerente:

- raspunderea pentru bunul mers al activitatii ca si pentru modul de utilizare si integritatea patrimoniului revine in primul rand administratorilor si personalului salariat al unitatilor patrimoniale;

- eficacitatea controlului este cu atat mai mare cu cat este mai aproape de activitatea social-economica pe care o urmareste. [10 R.Ciuriteanu – Controlul Financiar in R.S.R. Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti 1980, pag. 50]

În acelasi timp, controlul din afara unitatii isi are obiectivele sale bine definite, urmarind infaptuirea politicii economice, financiare si sociale ale statului , modul de constituire si gospodarire a fondurilor, asigurand unitate in organizarea si exercitarea controlului propriu al unitatilor patrimoniale.

Astfel cele doua canale de exercitare a contului propriu al unitatilor patrimoniale nu se exclud reciproc, ci se imbina armonios, eficienta controlului constand in optimizarea raportului dintre acestea. [11 Ion Peres, Dumitru Popovici, Ovidiu Bunget, Cristian Peres – Controlul economic financiar Timisoara 2000, pag. 97.]

Indiferent de specificul activitatii si de marimea unitatii patrimoniale controlul agentului economic are urmatoarele roluri:

- asigurarea unei activitati cat mai eficiente;

- evitarea oricaror forme de risipa si pagube, care ar putea diminua profitul;

- dezvoltarea si diversificarea activitatii in perioada urmatoare;

- respectarea riguroasa a legislatiei economico-financiare si fiscale;

- cointeresarea la maxim a salariatilor la rezultatele activitatii;

- asigurarea, in intreaga activitate, a unui climat de ordine si disciplina in munca al salariatilor;

- asigurarea integritatii patrimoniale a unitatii;