Pagina documente » Stiinte Economice » Mixul de marketing in servicii. Prezentarea directiei generale de asistenta

Despre lucrare

lucrare-licenta-mixul-de-marketing-in-servicii.-prezentarea-directiei-generale-de-asistenta
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-mixul-de-marketing-in-servicii.-prezentarea-directiei-generale-de-asistenta


Cuprins

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

C U P R I N S

CAP. I MARKETINGUL SERVICIILOR ............................................................................... 3

1.1 Dezvoltarea si diversificarea serviciilor.................................................................................................... 6

1.2 Sistematizarea serviciilor ..........................................................................................................................7

1.3 Continutul si caracteristicile serviciilor .................................................................................................. 11

1.3.1 Componentele serviciilor .................................................................................................. 11

1.3.2 Caracteristicile serviciilor ................................................................................................. 12

1.3.3 Perfectionarea serviciilor .................................................................................................. 15

1.3.4 Factorii determinanti in calitatea serviciilor ..................................................................... 17

1.4 Specializarea marketingului in servicii .................................................................................................. 19

1.4.1 Extinderea marketingului in domeniul serviciilor ............................................................ 19

1.4.2 Componentele marketingului serviciilor .......................................................................... 20

1.5 Managementul marketingului serviciilor ............................................................................................... 22

1.5.1 Natura serviciilor .............................................................................................................. 22

1.5.2 Rolul personalului in oferta si consumul serviciilor ........................................................ 22

1.5.3 Rolul clientului in servicii ................................................................................................ 23

1.5.4 Abordari manageriale in marketingul serviciilor ............................................................. 25

1.6 Mediul extern in marketingul serviciilor ............................................................................................... 27

1.6.1 Rolul mediului extern in marketingul serviciilor ............................................................. 27

1.6.2 Componentele micromediului extern in relatie cu marketingul serviciilor ...................... 28

1.6.3 Componentele macromediului extern in relatie cu marketingul serviciilor ..................... 30

1.7 Piata-cadru de afirmare a marketingului serviciilor ............................................................................... 32

1.8 Planul de cercetare a pietei .................................................................................................................... 35

1.8.1 Stabilirae datelor primare si secundare necesare a fi culese ............................................. 35

1.8.2 Identificarea surselor de informare pentru culegerea dtelor necesare .............................. 36

1.8.3 Stabilirea metodelor de culegere a datelor ....................................................................... 36

1.8.4 Procedeele de culegere a datelor ...................................................................................... 38

1.8.5 Chestionarea ......................................................................................................................38

CAP. II MIXUL DE MARKETING ÎN SERVICII ............................................................... 42

2.1 Componentele mixului marketingului serviciilor ................................................................................... 43

2.2 Strategii si tehnici de marketing in servicii ............................................................................................ .48

CAP. III PREZENTAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENT?

SI PROTECTIA COPILULUI ARAD ..................................................................... 52

3.1 Profilul activitatii si atributii generale .................................................................................................... .54

3.2 Structura organizatorica .......................................................................................................................... .56

3.3 Strategia Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad ....................................... 59

3.3.1 Analiza datelor .......................................................................................................................... 59

3.3.2 Strategia D.G.A.S.P.C in domeniul protectiei copilului si familiei- realizari

pana in prezent. ..................................................................................................................... 62

3.3.2.1 Protectia copilului prin masuri de tip familial. .......................................................... 62

3.3.2.2.Protectia copilului prin masuri de tip rezidential. ..................................................... 63

3.3.2.3 Protectia copilului prin prevenirea situatiilor ce pun in pericol

securitatea/dezvoltarea lui. ..................................................................................... 66

3.3.2.4 Protectia copilului in regim de urgenta ..................................................................... 71

3.3.3 Dificultati intalnite si modul in cre au fost depasite ............................................................. 73

3.3.4 Obstacole ce pot impiedica realizarea strategiei .................................................................... 74