Pagina documente » Stiinte Economice » Modalitate de crestere a performantelor economice in cadrul (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-modalitate-de-crestere-a-performantelor-economice-in-cadrul-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-modalitate-de-crestere-a-performantelor-economice-in-cadrul-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

EXTRAS DIN DOCUMENT

? ?

PREZENTAREA FIRMEI

ANTICOROSIV SA

1.1 Scurt istoric

1.2 Principalele date

1.3 Obiect de activitate

1.4 Structura organizatoric?

1.5 Produsele comercializate

1.6 Capacitatea de productie

1.7 Piata de desfacere

1.8 Principalii clienti

1.9 Principalii furnizori

1.10 Principalii concurenti

1.11 Principalii indicatori economico-financiari

PREZENTAREA FIRMEI ANTICOROSIV SA

1.1 Scurt istoric

SC ANTICOROSIV SA provine din Intreprinderea de Protectii Anticorosive si Utilaje Speciale Bucuresti.

Înfiintarea societ?tii a fost f?cut? cu sprijinul Ministerului Chimiei, prin HCM nr. 2408 si dateaz? de la 1 decembrie 1955 sub numele de “Fabrica ANTICOROSIVUL”, intreprindere creat? in scopul rezolv?rii problemelor de coroziune din industria romaneasc?, in special cele din industria chimic? si petrochimic? si cre?rii de noi materiale de protectie anticoroziv?. În perioada ce a urmat pan? in anul 1990 au fost organizate si dezvolate ateliere distincte, cu fluxuri tehnologice pentru productii de serie (pompe-arm?turi, cauciucare-bachelitare, chituri si adezivi, plasticuri, buretoase etc).

Ulterior prin HG 730/26.06.1990, intrerinderea s-a organizat ca unitate industrial? complet?, cu personaliate juridic? distinct?, preluand si activitatea de cercetare pentru protectii anticorosive (activitate desprins? cu prilejul reorganiz?rii cercet?rii la nivelul economiei nationale in anul 1974). De remarcat este ca intreaga activitate ce s-a desf?surat in perioada dinainte de revolutie, s-a bazat pe investitii proprii, pe autodotare si presonal propriu de cercetare.

În anul 1996 a avut loc procesul de privatizare in mas? (PPM) desf?surat conform Legii 55/1995. Prin PPM s-a subscris si alocat persoanelor fizice un pachet de 302.389 actiuni (284.961 actiuni SIF si 17.408 actiuni FPS) ceea ce a reprezentat un procent de subsriere de 31,84% din total capital social.

A doua etap? de privatizare a fost realizat? in trimestrul I al anului 1999, prin scoaterea pachetului FPS la vanzare. Cump?r?torul care a adjudecat si incheiat contractul de vanzare-cump?rare a fost BROADHURST INVESTMENTS Limited pentru 374.396 actiuni, ceea ce a reprezentat 39,42% din total capital social.

1.2 Principalele date

Denumirea societ?tii comerciale este SC ANTICOROSIV SA. Societatea are sediul social in Bucuresti, b-dul Theodor Pallady, nr. 57, sector 3.

Societatea este inregistrat? la Oficiul Registrul Comertului cu num?rul J 40/35/11.01.1991. Are codul fiscal R 326865.

Din punct de vedere al formei juridice Anticorosiv SA este o societate pe actiuni, num?rul actiunilor fiind de 949.871, la valoarea total? de 23.746.775.000 lei. Valoarea nominal? a unei actiuni este de 25.000 lei. Principalii actionari sunt: BROADHURST INVESTMENTS Ltd.(44,919%), SIF Muntenia (35,424%), Persoane fizice (13,654%), LINDRELL ENTRERPRISES LTD (6,003%). Anticorosiv SA este cotat? la Bursa de valori, piata organizat? pe care se tranzactioneaz? valori mobiliare fiind de tip RASDAQ.

Fig.1: Situatia actionariatului la 31 decembrie 2003

1.3 Obiect de activitate

Principalul obiect de activitate al societ?tii este cercetarea, proiectarea si comercializarea de produse chimice auxiliare, materiale anticorosive, utilaje si subansamble speciale. În scopul satisfacerii cat mai bine a clientilor, Anticorosiv SA ofer? asistent?, consultant? tehnic? si service. Societatea este unul din liderii nationali in realizarea protectiei suprafetelor din metal si beton si ofer? solutii moderne pentru combaterea coroziunii, prelungind viata instalatiilor si constructiilor, contribuind la reducerea costurilor in timp si la protejarea mediului inconjurator.

1.4 Structura organizatoric?

O firma, indiferent de forma de organizare, nu poate functiona in afara unei organizari structurale a acesteia, in cadrul careia personalul trebuie sa-si cunoasca obiectivele, sarcinile, competentele si responsabilitatiile ce ii revin.

În cadrul societatii ANTICOROSV S.A., in ceea ce priveste organizarea procesuala, nu se disting foarte clar cele cinci functiuni de baza ale intreprinderii – cercetare-dezvoltare, productie, comerciala, personal si financiar-contabila – dar se disting majoritatea activitatiilor ce le compun.

SC ANTICOROSIV SA este structurata pe 6 directii (compartimente) care la randul lor contin alte compartimente functionale (servicii) dupa cum urmeaza: