Pagina documente » Stiinte Economice » Modalitati de plata utilizate in tranzactiile comerciale internationale

Cuprins

lucrare-licenta-modalitati-de-plata-utilizate-in-tranzactiile-comerciale-internationale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-modalitati-de-plata-utilizate-in-tranzactiile-comerciale-internationale


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL 1

CONTRACTUL DE VANZARE INTERNATIONALA DE MARFURI
4
1.1 Conditii de validitate privind fondul contractului
4
1.2 Conditii de validitate privind forma contractului
6
1.3 Clauzele contractuale
6
1.4 Subiectele contractelor
7
1.5 Obiectul contractului
8


CAPITOLUL 2
ACREDITIVUL DOCUMENTAR
12
2.1 Elemente esentiale privind derularea acreditivului documentar
12
2.1.1 Parti implicate
12
2.1.2 Mecanismul platii prin acreditiv documentar
14
2.2 Forme si tipuri de acreditiv documentar
16
2.2.1 Forma acreditivelor documentare
17
2.2.2 Modul de utilizare a acreditivului documentar
22
2.2.3 Clauze speciale in acreditivul documentar
23
2.2.4 Folosirea combinata a acreditivelor documentare
25
2.3 Deschidera acreditivului documentar
25
2.3.1 Optiunea importatorului pentru plata prin acreditiv documentar
25
2.3.2 Ordinul de deschidere a acreditivului documentar.Cerinte.Precizari
27
2.4 Documente
50


CAPITOLUL 3
INCASSOUL DOCUMENTAR
52
3.1 Definire. Mecanismul derularii
52
3.2 Partile implicate. Obligatii
55
3.3 Documente
62
3.4 Incassoul simplu
64


CAPITOLUL 4
TRANSFERUL BANCAR
66
4.1 Depozitele bancare-forma a monedei scripturale
66
4.1.1 Semnificatia conceptuala a depozitelor bancare
66
4.1.2 Depozitele la vedere-forma a disponibilitatilor lichide
68
4.2 Viramentul-fundament al transferului bancar
69
4.2.1 Viramentul-procedeu tehnic bancar
69
4.2.2 Viramentul-instrument de plata
71
4.2.3 Viramentul-determinant al unor relatii specifice de cooperare interbancara
4.3 Ordinul de plata

72
75
4.3.1 Definire si elemente specifice
75
4.3.2 Obligatiile partilor implicate in circuitul ordinului de plata
77
4.4 Functionalitatile transferului de credit
80
4.5 Transferul de debit.Debitul direct
83
4.6 Relatii internationale reciproce intre banci
87
4.6.1 Relatiile reciproce in cadrul bancilor corespondente
87
4.6.2. Relatiile reciproce in cazul parteneriatului intre banci
88
4.6.3 Mesajul de plata in relatiile internationale
89
4.7 Sistemul SWIFT
91
4.8 Sistemul Europay International
94
4.9 Asociatia pentru servicii internationale (VISA)
96


STUDII DE CAZ
99
Studiu de caz privind acreditivul documentar
99
Studiu de caz privind transferal bancar
110
Concluzii
117
Bibliografie
118

Alte date

?CAPITOLUL 1

CONTRACTUL DE VANZARE INTERNATIONALA DE MARFURI

Contractul de vanzare internationala de marfuri reprezinta realizarea acordului de vointa a partilor asupra clauzelor contractuale.

Conditia determinanta pentru contractul de vanzare internationala de marfuri ca sa produca efectele avute in vedere de catre parti, este ca acesta sa indeplineasca conditiile esentiale de validitate cerute de lege.

1.1 CONDITII DE VALIDITATE PRIVIND FONDUL CONTRACTULUI

Conform legislatiei civile in vigoare la noi in tara, conditiile esentiale pentru validitatea acordului de vointa privesc:

- capacitatea partilor;

- consimtamantul partilor;

- obiectul contractului;

- cauza contractului.

Capacitatea partilor. Codul civil prin art. 948 prevede, printre

conditiile esentiale pentru validitatea unui contract, capacitatea de a contracta. Capacitatea de a incheia contracte reprezinta regula, incapacitatea fiind exceptia. Astfel, conform prevederilor art. 950 din Codul Civil, nu pot incheia contracte: „minorii; interzisii; in general toti cei carora le-a prohibit oarecare contracte".

De asemenea, trebuie avuta in vedere capacitatea juridica a persoanei care reprezinta firma in contract, si anume functia decizionala sau functia de executie imputernicita prin mandat. De exemplu, pot angaja juridic firma persoanele fizice care au functie de decizie sau procuristii, celelalte functii putand angaja firma numai din mandat, fapt care trebuie verificat in timpul negocierii contractului.

In ceea ce priveste capacitatea juridica a firmei ca parte contrac­tanta, trebuie verificat daca aceasta este abilitata sa faca acte de comert, bonitatea acesteia, credibilitatea acesteia in cercurile de afaceri, precum si la autoritatile tarii in care este inregistrata si isi desfasoara activitatea.

Consimtamantul partilor. Este manifestarea hotararii acestora de a incheia un act juridic. Pentru ca acest comsimtamant sa fie valabil exprimat, el trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie:

- sa emane de la o persoana cu discernamant. Sunt considerati ca lipsiti de discernamant minorii sub 14 ani; interzisii judecatoresti (debilii si alienatii mintali, precum si cei carora prin sentinte judecatoresti li s-a interzis exercitarea unor drepturi pe diferite perioade), cat si cei care sa afla sub raul unor tulburari mintale vremelnice (trecatoare). Deci, contractele incheiate de asemenea persoane vor fi lipsite de validitate si se va putea cere anularea lor in fata instantelor judecatoresti.

Consimtamantul poate sa fie viciat prin eroare, violenta sau inselaciune (dol), care conduc la lovirea de nulitate a contractului.

- Eroarea este o falsa reprezentare a realitatii in momentul incheierii contractului. Eroarea produce nulitate la momentul incheierii contractului (de exemplu, am crezut ca voi cumpara otel dar in realitate este vorba de fonta).

- Violenta este amenintarea unei persoane cu un rau de natura sa-i provoace o temere, care o determina sa incheie un contract, pe care altfel nu 1-ar fi incheiat.

- Dolul este inducerea in eroare a unei persoane prin mijloace viclene, in scopul de a o face se incheie un contract. Astfel, prezentarea unei mostre care nu corespunde calitativ marfii pe care o avem, in scopul ca partenerul nostru se incheie contractul, reprezinta un dol.

Obiectul contractului. In general, prin obiect al contractului vom intelege prestatiile la care se obliga partile prin contract.

Contractele de comert exterior fiind contracte sinalagmatice vor avea obiecte duble, fiecare parte fiind indatorata sa efectueze o anumita

prestatie ( livrarea marfii si plata pretului).

Pentru ca contractul sa fie valabil incheiat, obiectul acestuia trebuie sa indeplineasca anumite conditii de valabilitate cerute imperativ de lege.

Obiectul contractului trebuie sa existe. Nu este imperativ necesar ca obiectul sa existe la momentul incheierii contractului, el putand fi constituit si in viitor. Un exemplu des intalnit de contracte care au obiect viitor, este acela al contractelor de furnizare.

Obiectul trebuie sa fie determinat sau determinabil. Obiectul este determinat atunci cand partile stabilesc in contract cantitatea, fara insa a determina in mod obligatoriu calitatea. Obiectul este determinabil atunci cand prin contract se stabilesc criteriile cu ajutorul carora, la scadenta, se poate determina obiectul.

Obiectul contractului trebuie sa fie posibil. Obiectul poate fi imposibil material ( atunci cand nu poate fi realizat de catre nimeni) sau imposibil juridic ( obligatia de a ceda un drept care nu-ti apartine).

De asemenea, obiectul contractului trebuie sa fie in concordanta cu dispozitiile legale in vigoare atat in tarile partenerilor, cat si pe plan international, precum si cu morala sociala.

Cauza contractului - prin care se intelege scopul urmarit de parti la incheierea contractului. Pentru a fi valabila, ca si obiectul contractului, cauza trebuie sa existe, sa fie reala, sa fie licita si sa fie morala.

1.2 CONDITII DE VALIDITATE PRIVIND FORMA CONTRACTULUI

Prin forma contractelor se intelege modalitatea prin care se exteriorizeaza vointa partilor de a da nastere unui raport juridic intre ele.

Forma actelor juridice poate fi ceruta de lege, atat ca o conditie de validitate a acestora ( forma ceruta,”ad validitatem") cat si ca o conditie de proba ( forma ceruta „ad probationem").

In ceea ce priveste contractele de comert exterior, acestea se incheie in mod obligatoriu in forma scrisa, aceasta fiind obligatorie atat pentru validitatea contractelor, cat si pentru proba lor.

1.3 CLAUZELE CONTRACTUALE