Pagina documente » Recente » Modalitatile si impactul accesarii Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala in Romania.

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 1
C?PITOLUL 1. FONDUL SOCI?L EUROPE?N 3
1.1.?p?riti? fondului soci?l europe?n 3
1.2. Dezvolt?re? Fondului Soci?l Europe?n 5
1.3.Perspective si prioritati 7
1.4.Gestion?re? Fondului Soci?l Europe?n 9
1.5.Domeniile de fin?nt?re ?le Fondului Soci?l Europe?n 10
1.6. Pi?t? unica si glob?liz?re? 11
CAPITOLUL 2 13
PREZENTAREA ?I REPARTIZAREA FONDURILE FEADR CU MASURILE INCLUSE 13
2.1. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 13
2.2. Prezentarea si repartizarea fondurilor 13
2.2.1.Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole 16
2.3.Masura 313 - Încurajarea activitatilor turistice 18
2.3.1.Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 20
2.3.2.Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile 21
2.4.Masura 112: Instalarea tinerilor fermieri 24
2.4.1. Descrierea masurii 24
2.4.2. Beneficiarii masurii 112 24
2.5. Criterii de eligibilitate ale proiectului 26
2.6. Valoarea sprijinului nerambursabil 30
2.6.1. Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finantare 30
2.7. Verificarea pe teren a cererilor de finantare 32
2.7.1. Selectia proiectelor 32
CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ - PROIECT DE FINAN?ARE PRIN PROGRAMUL SAPARD 35
3.1.Proiectul de finantare 35
3.2.Proiect de Euroferma Zootehnica 37
3.3. Propuneri de dezvoltare rurala 47
CONCLUZII 49
BIBLIOGRAFIE 51

EXTRAS DIN DOCUMENT

Oferta anului

Reducere 2020