Pagina documente » Stiinte Economice » Modele privind contul de profit si pierdere. Analiza rezultatelor (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-modele-privind-contul-de-profit-si-pierdere.-analiza-rezultatelor-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-modele-privind-contul-de-profit-si-pierdere.-analiza-rezultatelor-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
Capitolul 1 NORMELE CONTABILE INTERNATIONALE PRIVIND
BENEFICIUL SAU PIERDEREA NETA 1
1.1 Elemente introductive 1
1.2. Rezultatul net al exercitiului (Net Profit or Loss for the
Period) 3
1.3. Rezultatul activitatilor ordinare (Profit or Loss from
Ordinary Activities) 4
1.4. Elementele extraordinare (Extraordinary Items ) 5
1.5. Schimbarile de estimari contabile (Changes in Accouting
Estimas) 6
1.6. Erorile fundamentale 7
1.7. Schimbarile de metode contabile (Changes in accounting policies) 7
1.8. Comparatia cu alte texte si practicile europene 8
Capitolul 2 MODELE PRIVIND CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
2.1.Modul de prezentare a contului de profit si pierdere 9
2.1.1. Optiunea S.U.A. privind contul de profit si pierdere 14
2.1.2. Optiunea Frantei privind contul de profit si pierdere 17
2.1.3. Optiunea Marii Britanii si a Irlandei de Nord
privind contul de profit si pierdere 21
2.1.4. Optiunea Germaniei privind contul de profit si
pierdere 27
2.2. Modelul contului de profit si pierdere in Rominia 30
2.3. Armonizarea contabila 42
2.3.1. Perspectivele normalizarii rominesti 48
2.4. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune 57
Capitolul 3 CONTABILITATEA FINANCIARA A CHELTUIELILOR SI VENITURILOR 63
3.1. Delimitari si structuri privind contabilitatea cheltuielilor si
veniturilor 63
3.2. Contabilitatea financiara a cheltuielilor 66
3.2.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare 66
3.2.1.1. Cheltuieli privind consumurile stocate si nestocate 66
3.2.1.2. Cheltuieli cu lucrarile si serviciile
executate de terti 70
3.2.1.3. Cheltuieli cu personalul 71
3.2.1.4. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate 73
3.2.1.5. Alte cheltuieli de exploatare 74
3.2.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare 75
3.2.2.1. Cheltuieli din dobinzi 75
3.2.2.2. Cheltuieli privind titlurile de plasament
cedate 76
3.2.2.3. Cheltuieli privind sconturile acordate 77
3.2.2.4. Cheltuieli privind diferentele de curs
valutar 78
3.2.3. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale 80
3.2.3.1. Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune 80
3.2.3.2. Cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital 81
3.2.4. Contabilitatea cheltuielilor privind amortizarile si provizioanele 82
3.3. Contabilitatea financiara a veniturilor 83
3.3.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare 83
3.3.2. Contabilitatea veniturilor financiare 87
3.3.2.1. Venituri din dividende 87
3.3.2.2. Venituri din dobinzi 88
3.3.2.3. Venituri privind sconturile primite 89
3.3.2.4. Venituri privind titlurile de plasament
cedate 90
3.3.2.5. Venituri privind diferentele de curs valutar 91
3.3.3. Contabilitatea veniturilor exceptionale 91
3.3.3.1. Venituri exceptionale privind operatiile de gestiune 91
3.3.3.2. Venituri exceptionale privind amortizarile si provizioanele 92
3.3.4. Contabilitatea veniturilor privind amortizarile si provizioanele 93
Capitolul 4 REZULTAT CONTABIL - REZULTAT FISCAL 95
4.1. Determinarea si contabilizarea rezultatului contabil 95
4.2. Rezultatul fiscal - baza a impozitarii 99
4.3. Distribuirea rezultatului exercitiului 108
Capitolul 5 ANALIZA SI VALORIFICAREA REZULTATELOR
S.C. TERRA CONSTRUCT S.A 111
5.1. Prezentarea S.C. TERRA CONSTRUCT S.A 111
5.1.1. Clientii S.C. TERRA CONSTRUCT S.A 112
5.1.2. Concurentii S.C. TERRA CONSTRUCT S.A 113
5.1.3. Furnizorii S.C. TERRA CONSTRUCT S.A 114
5.1.4. Perspectivele pietei de desfacere a societatii 115
5.1.5. Organigrama conducerea si personalul S.C. TERRA
CONSTRUCT S.A 115
5.1.6. Informatii financiare 117
5.2. Situatia generala pe baza contului de profit si pierdere 119
5.3. Analiza factoriala a rezultatului exploatari 120
5.4. Analiza pe baza ratelor de rentabilitate 121
5.5. Aprecierea rentabilitatii activitatii S.C. TERRA
CONSTRUCT S.A. pe baza marjelor de acumulare 125
5.6. Capacitatea de autofinantare a S.C. TERRA CONSTRUCT
S.A. 127
Capitolul 6 CALCULUL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI AL
SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE CU
AJUTORUL CALCULATORULUI 129
Capitolul 7 CONCLUZII 135
BIBLIOGRAFIE 137

Alte date

?{p}

?

Capitolul 1

NORMELE CONTABILE INTERNATIONALE PRIVIND BENEFICIUL SAU PIERDEREA NET?

Litera si spiritul normei IAS 8 ,,beneficiul sau pierderea net(a) al/a perioadei , erorile fundamentale si schimbarile de metode contabile (net profit or loss for the period, fundamental errors and changes in accounting policies)

1.1. Elemente introductive

Aplicata pentru prima data in 1980, sub o alta denumire si un continut destul de diferit fata de cel de astazi, Norma IAS 8 este revizuita in 1993.

Elaborarea , aprobarea si punerea in aplicare a noii norme IAS 35 ,,Abandonul de activitati ,, (Discontinuing Operations) ( incepand cu 1 ianuarie 1999) au adus cateva modificari in continutul normei IAS 8 , in sensul ca fostele paragrafe 4, 19-22 si 6 (in acest ultim paragraf , numai definitia opririlor de activitati) nu mai fac obiectul acesteia(normei IAS 8).

Dincolo de aceste modificari , IAS 8 revizuita a fost aplicata pentru situatiile financiare aferente exercitiilor deschise, incepand cu 1 ianuarie 1995.

* Obiectivul normei (Objective)

Obiectivul normei IAS 8 este de a prescrie clasificarea, informatiile de furnizat si prelucrarea unor elemente in contul de profit si pierdere, astfel incat ansamblul intreprinderilor sa intocmeasca si sa prezinte un atare cont, pe o baza coerenta si permanenta. Prin aplicarea ei se dezvolta comparabilitatea , atat cu situatiile financiare ale intreprinderii, relative la exercitiile precedente, cat si cu situatiile financiare ale altor intreprinderi. Ca atare , norma IAS 8 impune clasificarea si precizarea elementelor extraordinare , cat si precizari asupra unor elemente ale rezultatului, ce provin din activitatile ordinare. De asemenea , ea face precizari asupra prelucrarii contabile aplicabile schimbarilor de estimari contabile, schimbarilor de metode contabile si corectarii erorilor fundamentale.

* Campul de aplicare (Scope)

Norma IAS 8 trebuie sa fie aplicata pentru prezentarea in contul de profit si pierdere a rezultatului activitatilor ordinare si al elementelor extraordinare, cat si pentru contabilizarea schimbarilor de estimari contabile, erorilor fundamentale si schimbarilor de metode contabile.

Influenta fiscala a elementelor extraordinare , a erorilor fundamentale si a schimbarilor de metode contabile este contabilizata si precizata in conformitate cu norma IAS 12 ,,Impozitele asupra rezultatului ,,. Acolo unde norma IAS 12 face referire la elementele neobisnuite , se va conveni ca sa intelegem aceasta expresie in sensul elementelor extraordinare, asa cum sunt ele definite in prezenta norma.

* Definitii (Definitions)

În norma IAS 12 , sunt regasiti urmatorii termeni, cu semnificatia prezentata in cele ce urmeaza:

Elementele extraordinare(Extraordinary items) sunt venituri si cheltuieli ce rezulta din evenimente sau tranzactii in mod clar distincte de activitatile ordinare ale intreprinderii si pentru care nu se asteapta repetarea in timp, de o maniera frecventa sau regulata.

Activtatile ordinare(Ordinary activites) se refera la orice activitate angajata de catre o intreprindere in cadrul afacerilor sale, cat si la activitatile legate cu titlul accesoriu de sau in prelungirea sau care rezulta din aceste activitati.

Erorile fundamentale (Fundamental errors) sunt erorile descoperite in timpul exercitiului , care au o asemenea importanta incat situatiile financiare ale unuia sau mau multor exercitii anterioare nu pot sa mai fie considerate fiabile, la data publicarii lor .

Metodele contabile (Accounting policies ) sunt principii (principles), baze (bases), conventii (conventions), reguli (rules) si practici (practices) specifice , aplicate de intreprindere , pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

1.2. Rezultatul net al exercitiului (Net Profit or Loss for the Period)

Toate veniturile si cheltuielile constante in numele exercitiului trebuie sa fie incluse in determinarea rezultatului net al acestui exercitiu, exceptand situatia in care o norma contabila internationala nu dispune altfel sau nu autorizeaza o alta prelucrare.

În mod normal, toate elementele de venituri si cheltuieli constatate pe parcursul unei perioade sunt incluse in calculul profitului sau pierderii net/e al/a acelei perioade . În cadrul acestor elemente sunt incluse si elementele extraordinare si efectele schimbarilor in estimarile contabile. Totusi, pot exista circumstante in care unele elemente pot sa fie excluse din rezultatul net al perioadei curente. Norma IAS 8 abordeaza doua din aceste circumstante :

Corectarea erorilor fundamentale si efectul schimbarilor de metode contabile.

Printre elementele susceptibile sa satisfaca definitiile veniturilor si cheltuielilor, asa cum sunt ele prezente in cadrul conceptual al IASC, dar care sunt excluse , totusi, din calculul rezultatului net, figureaza cu predilectie:

* diferentele din reevaluare (revaluation surpluses) ( a se vedea , in acest sens , norma IAS 16 ,,Imobilizari corporale’’ (Property, Plant and Equipment));

* castigurile si pierderile ce rezulta din conversiunea situatiilor financiare ale unei intreprinderi straine(gains and losess arising on the translation of the financial statements of a foreign entity )(a se vedea , in acest sens , norma IAS 21 ;; Efectele variatiilor privind cursurile monedelor straine (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates))’’

Rezultatul net cuprinde doua categorii de elemente:

* rezultatul activitatilor ordinare(profit or loss from ordinary activities);

* elementele extraordinare (extraordinary items).

Fiecare dintre aceste categorii trebuie sa faca obiectul unei prezentari separate in contul de profit si pierdere.

1.3. Rezultatul activitatilor ordinare (Profit or Loss from Ordinary Activities)

Cvasitotalitatea operatiilor si evenimentelor realizate sau suportate de intreprindere constituie activitati ordinare ce nu necesita o informare speciala.

Totusi , atunci cand anumite venituri sau anumite cheltuieli prezinta o valoare (size), o natura (nature) sau o incidenta (incidence), astfel incat mentionarea lor este utila pentru exprimarea performantelor intreprinderii in cursul exercitiului, natura si marimea (amount) acestor elemente trebuie sa fie mentionate separat.

Desi aceste elemente de venituri si cheltuieli nu sunt extraordinare, natura si marimea lor pot fi semnificative pentru utilizatorii de situatii financiare, in intelegerea pozitiei financiare si performantei unei intreprinderi si in proiectarea acestor aspecte, pentru perioadele viitoare. Prezentarea si publicarea acestor informatii se fac, de obicei, in notele (anexa) la situatiile financiare.