Pagina documente » Stiinte Economice » Obligatiile fiscale ale unei firme (S.C. XYZ S.A., Caras-Severin)

Despre lucrare

lucrare-licenta-obligatiile-fiscale-ale-unei-firme-s.c.-xyz-s.a.-caras-severin-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-obligatiile-fiscale-ale-unei-firme-s.c.-xyz-s.a.-caras-severin-


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND OBLIGATIILE
FISCALE 4
1.1. Elementele tehnice ale impozitelor 5
CAPITOLUL 2. OBLIGATIILE FISCALE DIRECTE 7
2.1. Impozite cuvenite Bugetului Administratiei Centrale de Stat 7
2.1.1. Impozitul pe profit 7
2.1.2. Impozitul pe salarii 12
2.1.3. Impozitul pe dividende 14
2.2. Impozite si taxe cuvenite bugetelor locale 17
2.2.1 Impozitul pe cladiri 17
2.2.2. Impozitul pe terenuri 18
2.2.3 Taxa asupra mijloacelor de transport 21
2.2.4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama 23
CAPITOLUL 3. OBLIGATII FISCALE INDIRECTE 24
3.1.Taxa pe valoarea adaugata 24
3.2. Accizele 28
STUDIU DE CAZ 30
CONCLUZII 57
BIBLIOGRAFIE 59

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

În lucrarea de fata mi-am propus sa prezint obligatiile fiscale ale societatii comerciale XENIA S.A. in prima parte vorbind despre materialul teoretic, iar la sfarsitul acestuia aplicarea in practica a acestor obligatii.

Dupa evenimentele din decembrie 1989, revigorarea activitatii comerciale a impus trecerea la o economie de piata libera, bazata in principal pe legea cererii si ofertei. Aceasta s-a putut efectua numai, pe de o parte, printr-o reforma energica a structurilor economice (bazata pe privatizare, liberalizare si proliferare a agentiilor economici, iar pe de alta parte a fost renovat cadrul legislativ si au fost reconsiderate drepturile subiective (civile).

Au fost adoptate astfel, o serie de noi acte normative care au spart monopolul statului in lan comercial. Între acestea cu titlul exemplificativ putem enumera: Decret-lege nr.54/06.februarie 1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiativei; Decret-lege nr.139/12 mai 1990 privind camerele de comert si industrie din Romania; Lege nr.15/8 august 1990 privind reorganizarea unitatiilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale; Legea nr.26/7 noiembrie 1990 privind registrul comertului; Legea nr.11/30 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale; Legea nr.33/3 aprilie 1991 privind activitatea bancara; Legea nr.47/19 iulie 1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor etc.

Cele mai importante acte normative adoptate in plan comercial au fost, insa,

Legea nr. 31/17 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, modificate prin Legea nr.41/4.05 1991 si Legea nr.35/10 aprilie 1991 privind regimul investitiilor straine, republicata in 2 august 1993 si 1996.

Aceste acte normative au fost complectate cu reglementari subsidiare intre care amintim: Codul Comercial, Codul Civil, reglementari valutare, fiscale, financiare, precum si prevederi ale unor conventii internationale la care Romania este parte contractanta, ele reprezentand reglementarea generala in ceea ce priveste societatile comerciale.

Odata adoptate, aceste acte normative au descatusat libera initiativa oferind cadrul legal necesar pentru desfasurarea unor activitati comerciale cerute de economia de piata.

Societatile comerciale obtin venituri din activitatea desfasurata, efectueaza cheltuieli ocazionate de aceasta, inregistrand castig ori pierderi, dupa caz. Rezultatul este supus impozitarii.

La nivelul societatilor comerciale se formeaza, asadar, fluxuri banesti specifice (reflectate in bugetul de venituri si cheltuieli), care se pun in corelatie cu fluxurile financiare din economie.

Societatile comerciale preleva la bugetul administratiei de stat sau la cel local, dupa caz, impozit pe profit, impozit pe salarii, taxa pe valoarea adaugata, taxa asupra terenurilor, accize, taxe vamale, precum si varsaminte reprezentand dividende si impozit pe dividende cu venit statului, in cazuri specifice varsa sume provenite din concesionarea si inchirierea de intreprinderi publice.

CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND OBLIGATIILE FISCALE

Între prelevarile obligatorii, importanta si rol covarsitor revin impozitelor si taxelor, care sunt denumite resurse fiscale, denumire derivata din aceea a institutiei care este insarcinata cu calculul si perceperea contributiilor catre stat, respectiv administratia fisc.

Cea mai veche resursa financiara este impozitul avand originile in perioada de statornicire a organizatiei statale. Initial, s-a recurs la prelevari asupra bunurilor private, odata cu introducerea monedei se practica impozite in bani. Definitiile date acestuia fiind diverse, certificand pozitia autorilor respectivi in legatura cu criticile dimensionarii sarcinilor fiscale, ca de exemplu: “impozitul este o prelevare silita, fara contraprestatie si nerambursabila a unei parti din venitul sau averea persoanelor fizice sau juridice in favoarea bugetului statului”1 sau“impozitele reprezinta pretul serviciilor prestate de stat”2 si “impozitul este in statele moderne, o prestatie pecuniara pretinsa cetatenilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general”2 “sau impozitele sunt pretinse de stat in virtutea suveranitatii sale si sunt destinate sa acopere cheltuielile generale ale statului”3

Taxele reprezinta “suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula pentru serviciile prestate acestuia de catre o unitate economica ori o institutie publica”1.

Taxele intrunesc majoritatea trasaturilor specifice impozitelor, privind caracterul obligatoriu, plata cu titlu nerambursabil si urmarirea in caz de neplata. Spre deosebire de impozit taxele dau dreptul platitorului sa beneficieze, direct si imediat, de anumite servicii, servicii la care, insa, nivelul acestora este superior costului serviciilor prestate de institutiile publice.

Rolul impozitelor se manifesta pe plan financiar, economic si social, cu diferentieri de la o etapa de dezvoltare a economiei la alta, si de la o tara la alta.

Preponderent rolul impozitelor se evidentiaza pe plan financiar, deoarece ele reprezinta calea principala de procurare a resurselor financiare necesare realizarii sarcinilor si functiilor statului contemporan.

În plan economic, impozitul are atat rolul alimentarii cu fonduri a bugetului statului, cat si pe acela al unui factor de echilibru in economie.

În plan social, rolul impozitelor si taxelor se materializeaza prin faptul ca, prin ele statul contemporan asigura redistribuirea unei parti semnificative din produsul intern net intre diferitele categorii de persoane fizice si juridice.

1Ghe. Bistriceanu si altii. Lexicon de finante – credit, contabilitate si informatica financiar-contabila, vol.I, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1981, pag.376 si respectiv pag.681.

2 Gaston Jéze “ Cours de science des finances et législation financière français, VI-éme”, Editura Paris 1922, pag.324 si respectiv pag.326

3 Adolph Wagner “Traité de la sceince dés finances”, Paris 1909, pag.351

1.1. Elementele tehnice ale impozitelor