Pagina documente » Stiinte Economice » Obligatiunile. Titluri de valoare pe piata financiara

Despre lucrare

lucrare-licenta-obligatiunile.-titluri-de-valoare-pe-piata-financiara
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-obligatiunile.-titluri-de-valoare-pe-piata-financiara


Cuprins

CUPRINS:
INRODUCERE..3
CAPITOLUL.I - PIATA FINANCIARA........4
1.1. Oferta si cerera pe piata financiara.5
1.2.Structura pietei financiare.7
1.2.1 Piata financiara primara............7
1.2.2 Piata financiara secundara.......8
1.3. Operatiuni si titluri financiare.........9
1.3.1 Operatiuni pe piata financiara..9
1.3.2 Titluri de valoare pe piata financiara......9
1.3.2.1 Titluri de valoare pe piata financiara............9
1.3.2.2 Titluri financiare cu venit variabil..............10
1.3.2.3 Titluri financiare mixte si dezmembrate.....10
CAPITOLUL.II - PIATA OBLIGATIUNILOR...........11
2.1. Oferta de capital financiar pe piata obligatiunilor.....11
2.2. Cerea de capital financiar pe piata obligatiunilor......11
2.3. Intermediari pe piata obligatiunilor............12
2.4. Titluri financiare - obligatiuni....12
2.4.1 Obligatiuni dupa natura lor..12
2.4.1.1 Obligatiuni clasice.......12
2.4.1.2 Obligatiuni rambursabile in actiuni...........15
2.4.1.3 Obligatiuni convertibile..............15
2.4.1.4 Obligatiuni schimbabile.............15
2.4.1.5 Obligatiuni cu bonuri pentru subscriptia in actiuni..16
2.4.1.6 Obligatiuni cu bonuri pentru subscriptia in obligatiuni...........16
2.4.1.7 Bonurile de tezaur........16
2.4.1.8 Obligatiunile reinnoibile ale tezaurului.....16
.2.4.2 Obligatiuni dupa tipul de recompensare............16
2.4.2.1 Obligatiuni cu rata dobinzii fixa16
2.4.2.2 Obligatiuni cu rata dobinzii variabila si revizuibila.......17
2.4.2.3 Obligatiuni indexate si participante.........18
CAPITOLUL III - ANALIZA SI EVALUAREA OBLIGATIUNILOR...19
3.1. Rentabilitatea si riscul obligatiunilor.........19
3.1.1. Rentabilitatea obligatiunilor.....19
3.1.2. Riscul asociat unei obligatiuni.20
3.1.2.1. Riscul ratei profitului20
3.1.2.2. Riscul reinvestirii......21
3.1.2.3. Riscul retragerii obligatiunilor de pe piata.............21
3.1.2.4. Riscul intirzierii platii si riscul de neplata.............21
3.1.2.5. Riscul cresterii inflatiei............22
3.1.2.6. Riscul cursului de schimb........22
3.1.2.7. Riscul de lichiditate..22
3.1.2.8. Riscul de volatilitate al obligatiunii........22
3.1.2.9. Riscul aparitiei unui alt risc.....23
3.2. Comportamentul bursier al obligatiunilor..24
3.2.1. Valoarea actualizata a unei obligatiuni.... 24
3.2.2. Cursul bursier si volatalitatea unei obligatiuni.........26
3.2.3.Volatilitatea obligatiunilor fara cupon si maturitate cunoscuta.............28
3.3. Analiza obligatiunilor..31
3.3.1. Analiza fundamentala..31
3.3.2. Analiza grafica.............32
3.3.3. Amortizarea titlurilor obligatare.36
3.4.Informatia bursiera.............39
CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ ASUPRA EVOLUTIEI UNEI OBLIGATIUNI EMISE DE O COMPANIE INTERNATIONALA.40
4.1. Etapele procesului de modelare...40
CONCLUZII.....51
BIBLIOGRAFIE..............53
ANEXE.....54 - 57.

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Lucrarea de fata isi propune sa analizeze titlurile financiare – obligatiunile in principal si operatiunile la care acesestea participa in cadrul pietei de capital . Obligatiunile apar astfel in centrul analizei , stiut fiind faptul ca prin intermediul lor se realizeaza cea mai mare parte a operatiunilor de pe piata financiara ( desi in Romania nici o companie privata nu a emis obligatiuni , singurele opratiuni fiind realizate cu obligatiuni municipale si titluri de trezorerie ).

Astfel , lucrarea este structurata in doua parti : - o prima parte (partea teoretica) alcatuita din trei capitole , fiecare capitol fiind format din subcapitole , paragrafe si o a doua parte – studiu de caz.

În primul capitol este analizata piata financiara in ansamlul sau , din punct de vedere al structurii , operatiunilor si titlurilor financiare , fiind definit astfel cadrul de organizare in care se efectueaza operatiunile cu obligatiuni.

În capitolul al doilea “PIATA OBLIGATIUNILOR” sunt prezentate amanuntit fiecare tip de obligatiune , cerea si oferta de capital , intermediarii pe aceasta piata

Capitolul al treilea este conceput sub forma unei analize a obligatiunilor ,prin prezentarea rentabilitatii si a riscurilor , obligatiunile fiind analizate atat fundamental – analitic cat si grafic

În partea a doua – partea practica este prezentat un studiu de caz asupra evolutiei cursului unei obligatiuni emisa de o companie internationala – este analizata cotelatia dintre curs dobanda si rata obligatiunii prin utilizarea unui model economico – matematic liniar , obtinut pe baza analizelor cantitative privind dinamica variabilelor de stare, urmand ca prin schimbarea valorii parametrilor de stimulare sa se identifice comportamentul sau reactiile cursului obligatiunii ca si cum acesta ar fi supusa actiunii parametrilor respectivi.

Finalul lucrarii este destinat prezentarii concluziilor ce reies din aceasta lucrare despre piata financiara din Romania si anumitor propuneri astfel incat sa-si realizeze rolul sau cel mai important – de barometru fin al starii economice.

CAPITOLUL 1

PIATA FINANCIAR?

Actualitatea teoriei si practicii economice se confrunta cu o serie de probleme ce rezida din realitatile economice ale pietelor internationale si sunt legate in special de unele fenomene economice, cum ar fi inflatia si deflatia, precum si riturile de crestere si de utilizare, de ponderile schimburilor externe, mergand pana la fenomene mai nou aparute precum migrati sau transferurile de capitaluri la nivel national si international.

Solutii la astfel de probleme s-au cautat si se cauta inca in perspectiva unei evolutii din ce in ce mai dinamica, remarcandu-se totusi rezultate pozitive gratie experientei scolilor europene, americane si mai nou ceea ce se numeste experienta tigrilor asiatici.

Un prim pas in rezolvarea problemelor de ordin teoretic si practic este realizat prin abordarea procesului de economisire care se manifesta la nivelul agentilor economici, atat la nivel national cat si international. Exista insa mai multe interpretari atat de natura economica cat si de natura psihologica si chiar sociologica.

Notiunea de economisire este definita de un excedent de venit sau acea parte din venit care nu este afectata consumului. Din punct de vedere financiar acest excedent poate fi considerat capital banesc acumulat. În acest sens intreprinderile, administratiile publice, gospodariile etc. pot fi participanti activi la procesul de economisire si respectiv de investitii in economie. Scopul tuturor acestor activitati desfasurate de agentii economici este de a oferi bunuri si servicii economice si de a realiza profit. Parti din profitul ce s-a realizat revin actionarilor (dividende), statului (impozite) si acoperiri unei parti mai mult sau mai putin importante din cheltuieli destinate realizarii investitiilor prin autofinantare (diminuandu-se datoriile contractate la organismele bancare si financiare).

Autofinantarea apare astfel ca o economie fortata a unei parti a veniturilor care nu mai sunt destinate actionarilor. Acestia pot percepe autofinantarea ca o penalizare a veniturilor care li se cuvin, dar tot economisiri fortate apar si atunci cand conducerea unitatii se opune ca, cresterea productivitatii sa fie absorbita de cresterea salariilor si atunci cand, datorita monopolului detinut pe piata sau sub influenta inflatiei, reuseste sa impuna preturile sale consumatorilor. Dar, in acelasi timp, prin veniturile salariale platite angajatilor, unitatile economice contribuie la realizarea surselor de formare a economisirii la nivelul sectorului gospodarii.

Rezulta ca, la nivelul agentilor economici, economia este un factor de stabilitate, caci ea este reflectata in structurile sale financiare pentru administratii este un factor de socializare iar in ceea ce priveste sectorul gospodarii, economisirea este un factor de mobil caci acest sector are tendinta de a o distribui catre intreprinderi.

Atunci cand la nivelul unei tari apare un excedent al economisirii fata de cheltuieli de investitii si stocuri, atunci acesta poate deveni un exportator de venituri economisite. Acumularea de creante permite exportul de capitaluri, iar pe de cealalta parte acumularea de datorii determina importul de capital. Aceste creante si obligatii pot fi consemnate si sub forma monetara in banci.

Datorita faptului ca, corelarea permanenta a veniturilor cu cheltuielile de catre subiectii economici nu apartine realitatii vietii economico-sociale, apare problema plasarii veniturilor economisite in anumite perioade de timp cat si a utilizarii plasamentelor in perioadele anterioare, atunci cand apare si necesitatea recurgerii la sumele economisite.

Forma juridica si continutul economic al plasamentelor sunt deosebit de diverse : plasamente lichide, titluri financiare, contracte (asigurari de viata, rente viagere, operatii cu bunuri de echipament si de materii prime, plasamente imobiliare si funciare).Aceasta asigura detinatorului si utilizatorului unui plasament anumite avantaje urmarite de fiecare.

Colectarea tuturor acestor venituri economisite, in scopul utilizarii acestora de catre agentii are loc in cadrul unor circuite de finantare, al caror rol in economie este deosebit de important deoarece permite mobilizarea veniturilor individuale economisite prin intermediul emisiunii si vinderii de titluri financiare (actiuni, obligatiuni ) in schimbul titlurilor emise.

Întreg acest ansamblu de circuite financiare pe termen lung constituie ceea ce se numeste piata financiara, aparuta in conditiile dezvoltarii capitalului financiar.

Piata financiara constituie acel loc de intalnire a ofertei de resurse banesti disponibile in ansamblul economiei, cu cererea de capital pe termen lung emisa de sectoarele din economie si de catre stat. Acesta are rolul de a facilita, intr-un cadru organizat, apropierea resurselor economisite aflate la diversi detinatori din economie de nevoile de resurse ale utilizatorilor economici.

Trebuie insa facuta o distinctie intre piata financiara si celelalte piete de capital; acest lucru are la baza faptul ca, pe piata financiara se deruleaza operatiuni pe termen lung al caror suport material il constituie titlurile financiare. Pe de alta parte, pe piata mondiala si pe pietele de credit au loc operatiuni pe termen scurt, mediu si lung prin intermediul carora are loc plasarea activelor monetare excedente de catre detinatorii de fonduri care doresc sa ramana intr-o forma mai lichida, si distribuirea activelor mobilizate sub forma de credite catre solicitatorii acestora, precum si transformarea activelor pe termen scurt in unele pe termen mai mare, prin intermediul depozitelor bancare la termen si la vedere, cecuri, certificate de depozit, cambie si bilete la ordin.

Piata financiara, pe langa autofinantare si apelarea la organismele bancare specializate, constituie o posibilitate de asigurare a mijloacelor financiare necesare agentilor economici si chiar statului, prin emisiunea de catre acestia de titluri financiare.

În concluzie, se poate spune ca pe piata financiara se realizeaza colectarea tuturor veniturilor economisite de la detinatorii de fonduri banesti si mobilizarea economiilor colectate catre utilizatorii prin intermediul plasamentelor in valori mobiliare.

Valorile mobiliare constituie niste modalitati de plasare a veniturilor economisite de agentii economici, specifice unei piete financiare, alaturi de alte forme de plasament ale economiilor existente in economie (de ex. depozite bancare, aur, valori imobiliare).Fiecare dintre aceste titluri financiare, din momentul din care au fost plasate confera detinatorilor acestora drepturi si obligatii care difera in functie de natura plasamentului detinut si de situatia detinatorului, in sensul numarului de titluri pe care le poseda acesta.

1.1. OFERTA SI CEREREA PE PIATA FINANCIAR?