Pagina documente » Stiinte Economice » Operatiile de fuziune la societatile comerciale (S.C. XYZ S.R.L.)

Cuprins

lucrare-licenta-operatiile-de-fuziune-la-societatile-comerciale-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-operatiile-de-fuziune-la-societatile-comerciale-s.c.-xyz-s.r.l.-


Extras din document

CUPRINS
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1. FUZIUNEA . ELEMENTE GENERALE 5
1.1. Cadrul juridic 5
1.2. Proiectul de fuziune sau divizare a societatilor comerciale 10
1.3. Repere privind strategiile fuziunii si divizarii 13
CAPITOLUL 2. OPERATII DE FUZIUNE 18
2.1. Fuziunea - absorbtie 18
2.2. Fuziunea - reuniune 28
2.3. Etapele fuziunii 37
CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ 38
3.1. Prezentare SC KNOXCRIS SERV SRL 38
3.2. Prezentare SC BIOEF SRL 45
3.3. Situatia activelor , datoriilor , si capitalurilor proprii
al societatii KnoxCris Serv in urma evaluarii 51
3.4. Situatia activelor , datoriilor , si capitalurilor proprii
al societatii Bioef in urma evaluarii 55
3.5. Situatia activelor , datoriilor , si capitalurilor proprii
al societatii KnoxCris Serv in urma fuziunii 64
CONCLUZII 68
BIBLIOGRAFIE 71

Alte date

?

INTRODUCERE

Fuziunea este operatia prin care o societate este absorbita de o alta societate care subzista singura , ori doua sau mai multe societati se dizolva pentru a constitui o noua societate , asa cum se precizeaza in legea 31/1990 .

Fuziunea este una dintre modalitatile juridice care permit gruparea intreprinderilor . În ceea ce priveste gruparea , aceasta se realizeaza fie intre intreprinderi cu acelasi domeniu de activitate in scopul de a se accentua specializarea , fie intre intreprinderi care desfasoara activitati complementare si care recurg la aceasta metoda pentru a-si diversifica activitatea .

Dupa parerea lui Eric de LA VILLEGUERIN “ a fuziona nu inseamna a aduna mijloacele pe care le aduce fiecare dintre intreprinderi , ci a combina si a coordona aceste mijloace de actiune , in scopul degajarii de noi capacitati de conceptie , de finantare , de productie si de comercializare “ .

Dizolvarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta .

Fuziunea trebuie hotarata de fiecare societate in parte , astfel incat aceasta intocmind un bilant il va depune o data cu cererea de inscriere a hotaririi de fuziune , la Registrul Comertului .

Societatea care isi inceteaza activitatea in urma fuziunii , pentru a fi inscrisa in Registrul Comertului , va depune o declaratie despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau .

Fuziunea are efect la trei luni dupa data publicarii in Monitorul Oficial , mai putin in situatia cand se platesc toate datoriile sau cand toti creditorii isi dau acordul pentru fuziune.

Orice creditor al societatii ce fuzioneaza , in termen de trei luni , se poate opune acestui proces , opozitie ce suspenda executarea fuziunii , pana la pronuntarea unei hotarari definitive .

Fuziunea sau divizarea trebuie sa fie hotarata de fiecare societate in parte , fiecare trebuind sa indeplineasca formalitatile de publicitate , in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii .

CAP.1. FUZIUNEA . ELEMENTE GENERALE

1.1. Cadrul juridic

Aspectele juridice ale operatiunilor de fuziune , privind societatile pe actiuni , au facut obiectul dispozitiilor directivei a 3-a a Consiliului Comunitatii Europene , din 9 octombrie 1978 .

Prevederile directivei au fost preluate in legislatiile statelor membre , in scopul armonizarii aspectelor juridice aferente operatiilor de fuziune , la nivelul Comunitatii ( Uniunii ) Europene .

Cadrul juridic romanesc privind operatiile de fuziune este , deocamdata , destul de sarac . Legea societatilor comerciale nr.31/ 1990 , in titlul VI , capitolul II , prezinta cateva coordonate generale ale operatiilor de fuziune .

În esenta legea prevede ca :

- fuziunea mai multor societati se hotaraste de fiecare societate in parte ;

- bilantul intocmit , cu aceasta ocazie , de fiecare societate , va fi depus , odata cu cererea de inscriere a hotararii de fuziune , la Registrul comertului , pentru a fi mentionat in registru ;

- societatea care inceteaza de a exista , in urma fuziunii , va depune , pentru a fi inscrisa in registrul comertului , o declaratie despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau .

Bilantul este un procedeu specific metodei contabilitatii prin care se prezinta la un moment dat in mod sintetic si generalizat , in expresie valorica existenta elementelor patrimoniale sub aspectul materialitatii si a surselor de constituire a acestora precum si rezultatele financiare ale societatii comerciale ( profit sau pierdere ) .

Aspectele fiscale ale operatiilor de fuziune sunt si ele destul de vag prezente in legislatia noastra . Atat problemele privind impozitarea profitului , cat , mai ales, cele privind impozitarea plusului de valoare net generat de evaluarea unor active isi asteapta precizari suplimentare sau reglementari viitoare .

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile din livrarea bunurilor mobile , serviciilor prestate , lucrarilor executate din vanzarea bunurilor imobile inclusiv castigurile din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora dintr-un an fiscal din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile .

Cota de impozit este de 25 % . Acei contribuabili care obtin venituri din activitatea baruilor si cluburilor de noapte si a cazinourilor platesc o cota aditionala de impozit de 25% asupra partii din profitul impozabil ce corespunde ponderii veniturilor inregistrate din aceste activitati in totalul veniturilor .

Orice majorare a capitalului social se efectueaza prin incorporarea rezervelor , profiturilor ( cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaloarea patrimoniului ) se impoziteaza cu o cota de 5 % .

Conform Legea 414/2001 privind impozitul pe profit si instructiunilor de aplicare a acesteia , cand un contribuabil se reorganizeaza prin fuziune in cursul anului fiscal , perioada impozabila este perioada din anul fiscal pentru care contribuabilul a existat . În situatia in care societatea si-a incetat activitatea cu pierdere , aceasta se repartizeaza la persoana sau persoanele juridice dobanditoare , pe baza bilantului contabil incheiat in vederea realizarii acestor operatii .

În urma fuziunii , persoanele juridice care au dobandit activele societatii comasate sau divizionate , preiau si datoriile firmei raportate la valoarea activelor dobandite .

În functie de perioada exploatarii precum si a duratei de folosinta , activele se grupeaza in :

a) active imobilizate ( stabile , fixe ) ;

b) active circulante .

Activele imobilizate cuprind acele bunuri economice a caror perioada de folosire si lichiditate reprezinta perioada de recuperare a valorilor lor care este mai mare de un an .

Activele circulante cuprind acele bunuri economice a caror valoare se recupereaza sub un an sau intr-un ciclu de exploatare .

Obligatiile reprezinta datoriile banesti ale societatii fata de terti si sunt grupate astfel:

1. datorii financiare :

a) credite bancare pe termen – lung si mediu

- scurt ( credite de trezorerie )

b) imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

2. datorii comerciale :

a) obligatii fata de terti

b) efecte comerciale de platit

3. datorii fiscale – reprezinta datoriile banesti ale persoanelor fizice sau juridice fata de bugetul statului pentru :

- impozit pe profit ( 25 % )

- impozit pe salarii

- impozit pe dividende ( 5% )

- taxa pe valoare adaugata ( 19 % )

4. datorii salariale – reprezinta obligatia de plata a agentului economic fata de salariati pentru :

- munca prestata