Pagina documente » Stiinte Economice » Organele de control financiar ale ministerului finantelor

Cuprins

lucrare-licenta-organele-de-control-financiar-ale-ministerului-finantelor
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organele-de-control-financiar-ale-ministerului-finantelor


Extras din document

Alte date

? ?CAPITOLUL 1

ORGANELE DE CONTROL FINANCIAR ALE

MINISTERULUI FINANTELOR

În perioada de tranzitie de la economia centralizat planificata la economia de piata, multimea fenomenelor noi ca si lipsa unui foarte exact cadru legal impun necesitatea crearii unor noi forme de control, in general, si de control financiar contabil, in special, atat in plan institutional cat si sub aspectul organizarii acestora.

În vederea realizarii acestui obiectiv al economiei de piata prin legi distincte s-a aprobat ca organizarea si exercitarea controlului financiar contabil al statului, sa se realizeze prin structuri specializate atat in sfera de actiune a Guvernului cat si in cea a Parlamentului.

De asemenea, a fost stabilit cadrul general de organizare si exercitare a controlului financiar contabil propriu, de catre unitatile economice, in cele doza forme ale sale preventiva si de gestiune.

Tot prin legi s-a urmarit unificarea tuturor structurilor cu atributii de control financiar contabil, existente pana la acea data, in vederea eliminarii controalelor paralele si repetate la aceleasi unitati economice si utilizarii eficiente a capacitatii de control a acestora.

De asemenea, au mai fost realizate cresterea autoritatii si a prestigiului controlului financiar contabil si evitarea starilor conflictuale intre contribuabili si organele de control cat si crearea cadrului legal al desfasurarii actiunilor de verificare pe baza unei metodologii unice de control.

Concomitent cu crearea cadrului legislativ necesar desfasurarii activitatii de control financiar contabil atat cel exercitat de stat cat si cel propriu, exercitat de agentii economici, au fost stabilite structurile care il realizeaza, sfera activitatii fiecareia dintre aceste structuri si principalele obiective, generale si specifice acestora.

Fiecare dintre aceste structuri specializate de control financiar contabil are, organizare obiective si personal proprii si isi desfasoara activitatea dupa propriul program.

1.1 GARDA FINANCIAR?

Garda financiara este structura specializata a Ministerului Finantelor care pune in aplicare politica acestuia in domeniul controlului financiar contabil, in legatura cu aplicarea si executarea legilor fiscale si a reglementarilor vamale ca si cu respectarea normelor de comert in vederea evitarii oricaror sustrageri de la plata impozitelor si a taxelor precum si in vederea impiedicarii activitatilor de contrabanda si a oricaror practici si procedee interzise prin prevederile legale in vigoare.

Garda financiara este organizata in structura Departamentului controlului financiar, contabilitatii si participatiilor satului din Ministerul Finantelor, ca un corp de control financiar, militarizat, neincazarmat ale carui obiective, stabilite prin prevederile legale, constau in efectuarea de verificari in localurile si dependintele in care se produc, se depoziteaza si se comercializeaza bunuri sau se desfasoara activitati care fac obiectul impozitarii.

Acest obiectiv general al Garzii Financiare a impus stabilirea unor subobiective ce constau in verificarea existentei si a autenticitatii documentelor justificative de transport precum si cele referitoare la activitatile de productie prestari de servicii, a actelor si a faptelor de comert atunci cand exista indicii ca obligatiile catre stat ale agentilor economici care presteaza aceste activitati nu sunt realizate numai in parte. De asemenea, mai efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, perchezitii in toate localurile, publice sau particulare, daca exista indicii ca in aceste locuri functioneaza instalatii cu care se realizeaza produse destinate comercializarii fara indeplinirea obligatiilor fiscale.

Pentru intrarea in legalitate si recuperarea eventualelor sume ce constituie obligatiile de plata catre stat, neonorate ca efect al nerespectarii prevederilor legale in vigoare, organele de control ale Garzii Financiare au dreptul sa dispuna masuri de aplicare a sanctiunilor prevazute de lege, inclusiv de confiscare a marfurilor, obiectelor si produselor care au fost sustrase de la plata impozitelor si a taxelor, sau a caror fabricatie a fost realizata in alte conditii decat cele legale.

În vederea realizarii obiectivelor si a subobiectivelor sale, Garda Financiara verifica registrele si alte documente din care rezulta indeplinirea obligatiilor fiscale fata de stat si are dreptul sa ridice si sa retina documentele care pot servi la dovedirea fraudelor sau contraventiilor constatate.

Garda financiara este organizata pe doua structuri principale; la nivelul Ministerului Finantelor exista o substructura centrala, numita in continuare Garda Financiara Centrala (GFC) care, in judete si municipiul Bucuresti au drept corespondenti Sectii ale Garzii Financiare (SGF).

Garda Financiara centrala este structurata pe divizii si compartimente astfel:

? Divizia de metodologie, programe si valorificarea actelor de control;

? Doua divizii de control operativ;

? Divizia resurse umane, dotare si financiar contabilitate;

? Compartimentul juridic, cercetari si anchete interne;

? Compartimentul relatii cu publicul, mass-media si protocol.

Structura conducerii Garzii Financiare si a personalului acesteia au fost aprobate prin Ordinul nr. 817 din 14 aprilie 1998 al ministrului finantelor, emis in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar a Garzii Financiare.

Conducerea Garzii Financiare este asigurata de catre Comisarul general care are in subordine trei comisari generali adjuncti, comisari sefi de sectie si comisari sefi de divizie.

Coordonarea intregii activitati a Garzii Financiare este realizata de catre un comandament condus de catre un secretar de stat din Ministerul Finantelor si care este alcatuit din conducatorii directiilor de impozite si taxe, Directiei generale a controlului financiar de stat, directiei generale a regiilor si participatiilor statului, Directiei generale a vamilor, Inspectiei generale pentru activitate interna si comisarul general.

Schematic, structurile organizatorice ale Garzii financiare centrale si a unei sectii ale acesteia sunt prezentate in figurile 1 si 2. sectiile judetene si a municipiului Bucuresti sunt structurate ca si Garda Financiara Centrala, tot pe divizii si compartimente al caror numar variaza in functie de marimea judetului la nivelul caruia este organizat.

Figura 1:

Schema organizatorica a

Garzii Financiare