Pagina documente » Stiinte Economice » Organizarea activitatii de marketing (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-organizarea-activitatii-de-marketing-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-activitatii-de-marketing-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA iNTREPRINDERII iN ECONOMIA DE PIATA 2
1.1.ORGANIZAREA iNTREPRINDERII 3
1.1.1. ORGANIZAREA PROCESUALA A iNTREPRINDERII 4
1.1.1.1. Definirea si componentele organizarii procesuale 4
1.1.1.2. Functiunile intreprinderii 6
1.1.2. ORGANIZAREA STRUCTURALA A iNTREPRINDERII 14
1.1.2.1. Definirea si componentele structurii organizatorice 14
1.1.2.2. Diversitatea structurilor organizatorice 16
1.2. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE MARKETING A iNTREPRINDERII 17
1.2.1. LOCUL ACTIVITATII DE MARKETING iN ORGANIZAREA iNTREPRINDERII 17
1.2.2. STRUCTURA INTERNA A DEPARTAMENTULUI DE MARKETING 20
1.2.3. RELATIILE STRUCTURII DE MARKETING CU CELELATE STRUCTURI ALE INTREPRINDERII 22
1.2.4. TENDINTE ACTUALE IN ORGANIZAREA ACTIVITATII DE MARKETING 24
CAPITOLUL 2. SOCIETATEA COMERCIALA BRAICONF S. A. iN CADRUL PIETEI 27
2.1. CONJUNCTURA ECONOMICA GENERALA iN CARE iSI DESFASOARA ACTIVITATEA S.C. BRAICONF S.A. 28
2.2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE BRAICONF S. A. 29
2.3. PIATA SOCIETATII COMERCIALE BRAICONF S. A. 35
2.3.1.PIATA EXTERNA A S.C. BRAICONF S.A. 41
2.3.2. PIATA INTERNA A S.C. BRAICONF S.A. 43
CAPITOLUL 3. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SOCIETATII COMERCIALE BRAICONF S. A. 46
3.1. ANALIZA ORGANIGRAMEI SOCIETATII COMERCIALE BRAICONF S. A. BRAILA 47
3.2. FUNCTIUNILE iNTREPRINDERII iN CADRUL S. C. BRAICONF S. A. BRAILA 56
3. 3. ATRIBUTIILE DEPARTAMENTELOR FIRMEI BRAICONF 59
CAPITOLUL 4. REORGANIZAREA ACTIVITATII DE MARKETING A S.C. BRAICONF S.A. 72
4.1. CERINTELE NOII STRUCTURI ORGANIZATORICE A BRAICONF S.A. 73
4.2. REORGANIZAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A S.C. BRAICONF S.A. 75
4.2.1. NOILE ATRIBUTII ALE DEPARTAMENTELOR FIRMEI 75
4.2.2. ORGANIZAREA DEPARTAMENTULUI DE MARKETING 79
4.2.3. ATRIBUTIILE PERSONALULUI DEPARTAMENTULUI DE MARKETING 81
4.2.4.RELATIILE DEPARTAMENTULUI DE MARKETING iN STRUCTURA ORGANIZATORICA A S.C. BRAICONF S.A. 87
ANEXA 1---------------------------------------------------------------------------------------------87 ANEXA 2---------------------------------------------------------------------------------------------88 ANEXA 3---------------------------------------------------------------------------------------------89 ANEXA 4---------------------------------------------------------------------------------------------90 ANEXA 5---------------------------------------------------------------------------------------------91 ANEXA 6---------------------------------------------------------------------------------------------92 ANEXA 7---------------------------------------------------------------------------------------------93 ANEXA 8---------------------------------------------------------------------------------------------94 ANEXA 9---------------------------------------------------------------------------------------------95 ANEXA 10-------------------------------------------------------------------------------------------96 BIBLIOGRAFIE------------------------------------------------------------------------------------97

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Capitolul 1. Organizarea intreprinderii in economia de piata?CAPITOLUL 1.

ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII ÎN ECONOMIA DE PIAT?

1.1.ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII

1.1.1. Organizarea procesuala a intreprinderii

1.1.1.1. Definirea si componentele organizarii procesuale

1.1.1.2. Functiunile intreprinderii

1.1.2. Organizarea structurala a intreprinderii

1.1.2.1. Definirea si componentele structurii organizatorice

1.1.2.2. Diversitatea structurilor organizatorice

1.2. ORGANIZAREA ACTIVIT?TII DE MARKETING A ÎNTREPRINDERII

1.2.1. Locul activitatii de marketing in organizarea intreprinderii

1.2.2. Structura interna a departamentului de marketing

1.2.3. Relatiile structurii de marketing cu celelate structuri ale intreprinderii

1.2.4. Tendinte actuale in organizarea activitatii de marketing

1.1.ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII

În literatura de specilalitate exista numeroase acceptiuni ale organizarii care difera in anumite privinte. Aceste acceptiuni pot fi grupate in doua categorii ce exprima conceptii diferite asupra organizarii.

O prima conceptie trateaza organizarea ca fiind un mijloc de rationalizare a activitatilor economice, formata in principal din trei domenii: organizarea conducerii, organizarea productiei si organizarea muncii. Acest tip de abordare este caracteristic in fostele tari comuniste. A doua conceptie, ce predomina in tarile dezvoltate occidentale, reduce organizarea la stabilirea organizarii de ansamblu a intreprinderii.

Pentru celelalte componente ale organizarii, in tarile occidentale si in S.U.A. se foloseste mei putin termenul de organizare. În cazul lor, accentul cade pe metodele cu care sunt abordate si, ca atare, numeroase probleme organizatorice sunt tratate in stransa legatura cu metodele si tehnicile cercetarii operationale, engineeringului, studiului muncii, metodele psihologice, sociologice, etc.

Ambele abordari au, insa, un caracter incomplet si o insuficienta rigurozitate in delimitarea si tratarea problematicii implicate.

ORGANIZAREA FIRMEI consta in stabilirea si delimitarea proceselor de munca fizica si intelectuala, a componentelor acestora (miscari, timpi, operatii, lucrari, sarcini, etc.) precum si gruparea lor pe posturi, formatii de munca, compartimente, etc., corespunzator anumitor criterii manageriale, economice, tehnice si sociale, in vederea realizarii in cele mai bune conditii a obiectivelor previzionate. [1 Nicolescu, Ovidiu, Verboncu, Ion, Management, Editura Economica, Bucuresti, 1996, pag. 276.]

De asemenea, se poate spune ca organizarea stabileste elementele componente ale sistemului, variabilele care definesc aceste elemente si sistemul in ansamblu precum si legaturile dintre elementele respective in cadrul sistemului si intre acesta si alte sisteme. [2 Dijmarescu, Ion, Bazele Managementului, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, pag. 304]

În organizarea firmei, se pot distinge doua subdiviziuni principale:

? organizarea ansamblului activitatilor unei unitati;

? organizarea diferitelor activitati componente.

Aceasta abordare a organizarii firmelor prezinta doua avantaje:

? este puternic orientata spre realizarea obiectivelor, ratiunea infiintarii si functionarii firmei;

? asigura luarea in considerare a specificului fiecareia si folosirea unor metode si tehnici corespunzatoare.