Pagina documente » Stiinte Economice » Organizarea contabilitatii activelor imobilizate corporale

Despre lucrare

lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-activelor-imobilizate-corporale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-activelor-imobilizate-corporale


Cuprins

Cuprins
CAP.1. ACTIVELE IMOBILIZATE-DEFINIRE SI STRUCTURA
1.1. CARACTERIZAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE
1.2.DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE
1.3. IMOBILIZARILE CORPORALE iN LUCRARI DE NORMALIZARE INTERNATIONALA - IAS 16
1.4. IMOBILIZARILE CORPORALE iN SITUATIILE FINANCIARE ALE FIRMEI
CAP.2. ORGANIZAREA CONTABILITATII ACTIVELOR IMOBILIZATE CORPORALE
2.1. EVALUAREA SI REEVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE
2.2. CATEGORII DE DOCUMENTE PRIVIND INTRAREA, IESIREA SI DEPRECIEREA ACTIVELOR
2.3 CONTABILITATEA TERENURILOR
2.3.1. CONTABILITATEA TERENURILOR PROPRIU-ZISE
2.3.2.CONTABILITATEA AMENAJARILOR DE TERENURI
2.4. CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE
2.4.1. OBIECTIVELE SI FACTORII ORGANIZARII CONTABILITATII MIJLOACELOR FIXE
2.4.2. ORGANIZAREA CONTABILITATII MIJLOACELOR FIXE
2.4.3. CONTABILITATEA MISCARII MIJLOACELOR FIXE
2.4.5. CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND LICHIDAREA MIJLOACELOR FIXE
2.4.6. CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE iN LEASING
2.5. CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE iN CURS
CAP.3. DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE
3.1. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE
3.1.1. CAPITALUL IMOBILIZAT SUPUS AMORTIZARII
3.1.2. DURATELE NORMALE DE FUNCTIONARE SI CLASIFICAREA MIJLOACELOR FIXE
3.1.3. CALCULUL AMORTIZARII
3.1.3.1. REGIMURI DE AMORTIZARE
3.1.4. CONTABILITATEA AMORTIZARII IMOBILIZARILOR CORPORALE
3.2. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE SI iN CURS
3.2.1. CARACTERIZAREA PROVIZIOANELOR
3.2.2. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE SI iN CURS
CAP.4. REFLECTAREA iN CONTABILITATEA S.C. NOVA-TIM S.R.L. A PRINCIPALELOR OPERATII PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE
4.1. SCURT ISTORIC AL S.C. NOVA-TIM S.R.L.
4.2 STUDIU DE CAZ LA S.C. NOVA-TIM S.R.L.
5.CONCLUZII

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAP.1. ACTIVELE IMOBILIZATE-DEFINIRE SI STRUCTUR?

Capitalul agentilor economici poate fi plasat in bunuri si valori, adica bunuri care prin natura si modul in care isi recupereaza valoarea, presupun o imobilizare pe un timp mai indelungat a resurselor, sau in stocuri de natura mijloacelor circulante (active mobilizate) a caror recuperare se realizeaza intr-un termen mai scurt, iar o alta parte din capital ia forma mijloacelor banesti sau a trezoreriei.

Pentru acele active care presupun imibilizari de capital, sau alte resurse financiare pe un timp mai indelungat, contabilitatea trebie sa le reflecte separat prin conturi care sa delimiteze diferitele categorii de imobilizari si sa controleze modul de recuperare, de depreciere si valorificarea a lor, in activitatea economica.

1.1. CARACTERIZAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Imobilizarile reprezinta bunurile economice caracterizate prin aceea ca au o durata de folosinta mare in activitatea intreprinderii, participa la mai multe procese de exploatare si isi transmit treptat valoarea asupra produselor la a caror fabricatie participa.

Atat in activul patrimonial cat si in planul de conturi general, imobilizarile sunt structurate in imobilizari necorporale, corporale, in curs si financiare (figura 1.1).

Fig. 1.1

Structura activelor imobilizate

1.Cheltuieli de constituire sau extindere

2.Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

Imobilizari necorporale 3.Concesiuni,brevete,licente

4.Fondul comercial

5.Alte imobilizari necorporale

Imobilizari corporale 1.Terenuri

Active 2.Mijloace fixe

Imobilizate

Imobilizari in curs 1.Imobilizari necorporale in curs

2.Imobilizari corporale in curs

1.Titluri de participare

2.Titluri imobilizate ale activitatii de

portofoliu

Imobilizari financiare 3.Alte titluri imobilizate

4.Creante imobilizate

-Creante legate de participanti

-Împrumuturi acordate pe termen lung

-Alte creante imobilizate

Imobilizarile necorporale sunt valori patrimoniale care nu se prezinta sub forma unor bunuri cu continut material, ci sub forma unor documente cu caracter economic sau juridic, care atesta drepturi ale proprietarilor asupra unor valori relativ mari, a caror recuperare valorica se face in mai multi ani.

În structura imobilizarilor necorporale se cuprind urmatoarele elemente: cheltuielile de constituire; cheltuielile de cercetare-dezvoltare; concesiunile, brevetele, licentele, marcile si alte valori asimilate; fondul comercial; programele informatice.

Cheltuielile de constituire - cuprind cheltuielile ocazionate de constituirea si dezvoltarea intreprinderilor, care se ridica la valori considerabile si care sunt inregistrate ca valori imobilizate. Dintre acestea, mai importante, sunt: cheltuielile cu redactarea si legalizarea actelor de infiintare; onorarii platite; taxe de publicitate; cheltuieli cu emisiunea de actiuni; cheltuieli de reclama.

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare - cuprind cheltuielile concretizate in elaborarea sau cumpararea de proiecte tehnico-economice, studii in scopul realizarii unor obiective cum sunt: tehnologiile de fabricatie, metode perfectionate de lucru la anumite masini.

Concesiunile, brevetele licentele si alte drepturi asimilate - corespund cheltuielilor efectuate pentru a obtine avantajul pe care il detine protectia acordata in anumite conditii inventatorului, autorului sau beneficiarului dreptului de exploatare a unui brevet, licente, marci de fabrica sau titularului unei concesiuni.

Fondul comercial - este dreptul suplimentar cuvenit proprietarului care inchiriaza un local, un imobil in scopuri comerciale, datorita existentei unor conditii deosebite privind: pozitia, clientela, vadul comercial, sursele de aprovizionare.

Valoare fondului comercial se determina ca diferenta intre costul de achizitie sau valoarea de aport si valoarea neta contabila a bunului respectiv. Amortizarea se face pe durata previzibila in care bunul respectiv aduce valoare cumparatorului.

Imobilizarile corporale - cuprind acele bunuri economice cu continut material (corporal) existente in activul patrimonial al intreprinderii.

In structura imobilizarilor corporale se cuprind doua categorii de bunuri: terenuri si mijloace fixe.

Terenurile - sunt evidentiate in contabilitate pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri. În contabilitatea analitica terenurile sunt evidentiate prin urmatoarele categorii: terenuri agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri fara zacaminte, terenuri cu constructii, alte terenuri.

Mijloacele fixe - sunt acele mijloace de munca considerate independente–obiect singular, sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: are o valoare de intrare mai mare decat valoarea stabilita de lege si o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Imobilizarile in curs - reprezinta investitiile neterminate, in curs de executie in mai multe exercitii financiare, care in urma finalizarilor devin imobilizari corporale sau necorporale.

Imobilizarile financiare - constau in operatii de investire a sumelor temporar disponibile rezultate din activitatea curenta in cumpararea de efecte publice pe termen lung (actiuni, obligatiuni si alte titluri de valoare), in scopul obtinerii de venituri financiare sub forma dividendelor sau dobanzilor.

În structura acestora se cuprind: participatiile, imprumuturile acordate pe termen lung, si alte imobilizari financiare.

Participatiile - sau participarea unei societati la capitalul unei alte societati prin cumpararea unei parti importante din actiunile acesteia (intre 10% si 50%) pe termen lung. Detinerea titlurilor permite exercitarea unei influente considerabile asupra unitatii emitente si chiar exercitarea unui control asupra activitatii acesteia.