Pagina documente » Stiinte Economice » Organizarea contabilitatii capitalurilor. Sistemul de conturi

Cuprins

lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-capitalurilor.-sistemul-de-conturi
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-capitalurilor.-sistemul-de-conturi


Extras din document

CUPRINS:
CAPITOLUL I
ORGANIZAREA CONTABILITATII CAPITALURILOR
1.1Continutul si structura capitalurilor
1.2 Organizarea contabilitatii capitalur ilor
1.3 Imaginea conturilor in bilantul patrimonial
1.4 Contabilitatea fluxurilor de capitaluri proprii
1.4.1.Structura capitalurilor proprii
1.4.2.Contabilitatea capitalurilor proprii
1.4.2.1.Contabilitatea constituirii si utilizarii rezervelor
1.4.2.2.Contabilitatea rezervelor din reevaluare
1.4.2.3.Contabilitatea primelor legate de capital
CAPITOLUL II
SISTEMUL DE CONTURI UTILIZAT iN CONTABILITATEA CAPITALURILOR
2.1 Caracterizarea conturilor de capitaluri
2.2 Aplicatii practice privind conturile de capitaluri
CAPITOLUL III
APLICATII PRIVIND CONTABILITATEA CAPITALURILOR iN CONTABILITATEA FIRMEI
3.1 Operatii economico-financiare privind capitalurile proprii
3.2 Documente de evidenta op
3.3 Concluzii si propuneri
BIBLIOGRAFIE

Alte date

?

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA CONTABILIT?TII CAPITALURILOR

1.1Continutul si structura capitalurilor

In sensul cel mai larg capitalul,, Este unul din factorii de productie care poate fi definit ca o bogatie folosita pentru productie.”

Notiunea de capital are cel putin trei acceptiuni principale:

1. O acceptiune economica potrivit careia capitalul este o categorie economica care exprima totalitatea resurselor materiale,acumulate si reproductibile,care prin asociere cu ceilalti factori de productie, participa la realizarea de noi bunuri economice, in scopul obtinerii unui profit.

2.O acceptiune financiara potrivit careia capitalul este resursa care cu timpul produce avantaje (profit). Este in relatie pozitiva cu investirea si negativa cu consumul.

3. O acceptiune juridica potrivit careia capitalul este un drept, o relatie intre individ sau grup de indivizi si ansamblul de bunuri cuprinzand: bani, masini, echipamente, cladiri, materii prime si materiale, pamant, hartii de valoare , creante, deci total active. Corelat cu aceasta ultima acceptiune din punct de vedere financiar-contabil capitalurile detinute de asociati sau actionari reprezinta componente ale pasivului patrimonial destinat a finanta activul patrimoniului. Pe considerentul ca ele se afla la dispozitia agentilor economici pe o perioada mai mare de timp, de regula mai mare de un an, ele poarta denumirea de capitaluri permanente.

1.2 Organizarea contabilitatii capitalur ilor

Conturile de capital cuprind totalitatea surselor de finantare stabile, aflate la dispozitia unitatii patrimoniale, formate din: capitaluri proprii, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli asimilate capitalurilor proprii, imprumuturi pe termen lung si mediu si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an.

Planurile de conturi generale in vigoare structureaza conturile de capitaluri, potrivit clasificarii zecimale, in urmatoarele grupe de conturi, prezente in figura nr.1.

CLASA1-CONTURILE DE CAPITALURI

GRUPE DE CONTURI

Aprobat prin HG.nr.704/1993

Aprobat prin OMF.nr.403/1999

Se observa ca din structura conturilor de capitaluri aprobata prin Ordinul MFnr. 403/ 1399 a fost eliminata grupa ,,Fonduri” intrucat in masura in care legislatia sau strategia dezvoltarii firmelor impune constituirea unor,,fonduri speciale” cu caracter de perenitate(pentru perioade mai mari de un an) ele pot fi contabilizate in structura rezervelor, la ,,Alte rezerve”.Aceasta eliminare a permis atribuirea codului zecimal 11 pentru conturile de rezultate reportate, in vederea separarii mai riguroase a acestora la rezultatele exercitiului curent.

1.3 Imaginea conturilor in bilantul patrimonial

Structurile bilantiere sistematizeaza informatia contabila dupa criterii multiple si independente.

Astfel in bilantul orizontal, aprobat de H.G.nr. 704/1993 opereaza criteriile:

a).Proprietatea asupra capitalurilor, in raport de care se disting: capitalurile proprii, patrimoniul public si capitalul imprumutat.

b).Protejarea capitalurilor proprii, in raport de care sunt prezentate distinct provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.

În bilantul vertical, aprobat prin Ordin M.F.nr.403/1999 s-au introdus, alaturi de proprietate si protectia capitalurilor criterii complementare si anume:

a).Scadenta rambursarii capitalului imprumutat in raport cu exercitiul financiar pentru care se incheie bilantul, ceea ce impune substructurarea capitalului imprumutat in: datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an si datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an.

b).Delimitarea capitalizarii efective a unor componente ale surselor de finantare pe exercitii financiare, adica aplicarea principiului independentei exercitiilor financiare si in domeniul capitalurilor, ceea ce a impus ,,scoaterea” subventiilor pentru investitii din structura capitalurilor proprii si ,,incadrarea” lor in structura conturilor de regularizare.