Pagina documente » Stiinte Economice » Organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor (XYZ, Prahova)

Despre lucrare

lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-cheltuielilor-si-veniturilor-xyz-prahova-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-cheltuielilor-si-veniturilor-xyz-prahova-


Cuprins

C U P R I N S
CAPITOLUL I Organizarea sistemului bugetar in Rominia
1.1 Introducere ...... 5
1.2 Bugetul public . 5
1.2.1 Notiune si continut ........ 5
1.2.2 Componentele bugetului public ... 7
1.2.3 Principiile bugetului public ......... 8
1.3 Ordonatorii de credite ... 20
1.4 Institutiile publice ...........24
1.4.1 Unitati ale administratiei de stat - concept , locul si rolul acestora in constituirea si utilizarea fondurilor publice .............. 24
1.4.2 Clasificarea institutiilor publice ...... 28
1.5 Contabilitatea publica ... 32
CAPITOLUL II Organizarea cheltuielilor si veniturilor
2.1 Notiuni generale asupra evidentei bugetare ............. 39
2.2 Documentele justificative ale institutiilor publice ... 42
2.3 Registrele contabile si modul de inregistrare in contabilitatea unitatilor bugetare 46
2.4 Planul de conturi al institutiilor publice ....49
CAPITOLUL III Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor.. 53
3.1 Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor institutiilor publice .. 56
3.1.1 Contabilitatea cheltuielilor bugetului local ..... 57
3.1.2 Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor institutiilor publice .... 59
3.1.3 Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor din activitati autofinantate ale institutiilor publice .............. 67
3.2 Contabilitatea altor cheltuieli si venituri ... 75
3.3 Venituri anticipate si venituri de realizat .. 75
CAPITOLUL IV Organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor la C.A.S. Prahova
4.1 Prezentarea institutiei .... 80
4.2 Studiu de caz pe exemplul C.A.S. Prahova 92
CAPITOLUL V Reflectarea cheltuielilor si veniturilor in situatii financiare anuale la C.A.S. Prahova
5.1 Situatii financiare anuale specifice institutiilor publice ........105
5.2 Contul de executie bugetara la 31.12.2005 115
CAPITOLUL VI Aplicatie informatica privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor la C.A.S.Prahova ...127
CAPITOLUL VII Concluzii si propuneri.......142
Bibliografie ......147
Anexe

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA SISTEMULUI BUGETAR ÎN ROMÂNIA

1.1 Introducere

Resursele financiare ale statului impreuna cu cele ale unitatilor administrativ – teritoriale si cu resursele institutiilor publice alcatuiesc resursele financiare publice. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si Ordonanta de urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aduc precizari cu privire la formarea, administrarea si rambursarea resurselor financiare ale statului, ale unitatilor administrativ – teritoriale si ale institutiilor publice.

Astfel, constituirea resurselor financiare publice are loc prin incasarea impozitelor, taxelor, contributiilor si veniturilor nefiscale de la persoane juridice si fizice in baza criteriilor stabilite prin lege.

1.2 Bugetul public

1.2.1 Notiune si continut

Bugetul public este un act juridic, prin care se prevad si se aproba prin lege veniturile si cheltuielile anuale ale statului sau ale institutiilor publice. Astfel, veniturile se inscriu, dupa continutul lor fiscal sau nefiscal si dupa sursa de provenienta, in cadrul subdiviziunii stabilindu-se nivelul incasarilor. Cheltuielile se inscriu, conform clasificatiei bugetare, dupa continut si dupa destinatia pe care o capata (pe domenii de activitate, ramuri sau subramuri), stabilindu-se nivelul acestora.

Prin buget public se stabileste un raport intre veniturile publice, care sunt, in principal, impozite si taxe, si nevoi sociale, urmarindu-se evitarea inechitatii in repartitia sarcinilor fiscale asupra membrilor societatii. Printr-un buget bine alcatuit, riguros fundamentat, Parlamentul si Guvernul pot avea o imagine de ansamblu clara asupra raportului dintre valoarea bunurilor materiale si nemateriale create in economie si valoarea eforturilor facute petru realizarea lor.

Bugetul public se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi :

? este un act de previziune, el prezentandu-se sub forma unui tablou evaluativ si comparativ de venituri publice, adica indica sursele banesti ale statului si destinatiile acestora, exprimate in cheltuieli.

? este un act de autoritate, prin care puterea executiva este imputernicita de puterea legislaliva sa utilizeze fonduri si sa perceapa venituri, conform prevederilor legale.

? este un act anual, anul bugetar, ca perioada de exercitiu financiar, fiind cel mai potrivit interval pentru care se poate efectua programarea si se poate urmari executia veniturilor si a cheltuielilor.

Prin bugetul public se stabilesc, pe baza unor considerente de ordin economic, politic, social si financiar, veniturile care reflecta politica fiscala a statului.

Veniturile publice sunt exprimate prin impozite si taxe.

Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului, in vederea acoperirii cheltuielilor sale. Aceasta prelevare se face, in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie din partea statului.

Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie inteles in sensul ca plata acestora catre stat este o obligatie impusa tuturor persoanelor fizice sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere, pentru care, conform legii, datoreaza impozit.

Bugetul public este documentul care cuprinde nu numai executia resurselor banesti, ci si modul de repartizare si utilizare a acestora, prin cheltuieli publice.

Cheltuielile publice exprima relatiile economico – sociale in forma baneasca, care se manifesta intre stat, pe de o parte, si persoanele juridice si fizice, pe de alta parte, cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului, in scopul indeplinirii functiilor acestuia. Continutul economic al cheltuielilor publice se afla in stransa legatura cu destinatia lor.

Cheltuielile publice sunt influentate de :

? conditiile politice concrete in care se efectueaza;

? forma de proprietate predominanta in economie;

? gradul de dezvoltare a economiei;

Cheltuielile publice inglobeaza:

? cheltuieli publice efectuate de administratia centrala de stat din fonduri bugetare si extrabugetare;

? cheltuieli ale colectivitatilor si organismelor locale;

? cheltuieli finantate din fondurile asigurarilor sociale de stat;

? cheltuieli ale organismelor internationale efectuate din resursele financiare prelevate de la membrii acestora;

1.2.2 Componentele bugetului public

Conform Legii finantelor publice nr. 500/2002, resursele financiare publice se constituie si se gestioneaza printr-un sistem unitar de bugete, si anume:

a) bugetul de stat;

b) bugetul asigurarilor sociale de stat;

c) bugetul fondurilor speciale;

d) bugetul trezoreriei statului;

e) bugetul institutiilor publice autonome;

f) bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul fondurilor speciale, dupa caz;

g) bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;

h) bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice;

i) bugetul fondurilor externe nerambursabile;

Prin aceste componente, bugetul public ofera o imagine de ansamblu a tuturor veniturilor si cheltuielilor publice ale statului si constituie, totodata, un instrument de informare a opiniei publice.

În analiza bugetului public se iau in considerare si fondurile extrabugetare, care au destinatie speciala si care nu se includ in bugetul de stat. Aceste mijloace se afla la dispozitia organelor de stat, centrale si locale, ele fiind concentrate in fonduri cu destinatie speciala.

Fondurile extrabugetare largesc posibilitatile statului de a interveni in economie, ocolind bugetul, deci, si controlul parlamentar. În plus, se contureaza apartenenta unei surse de diminuare a deficitului bugetar.