Pagina documente » Stiinte Economice » Organizarea contabilitatii de gestiune la societati de constructii montaj (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-de-gestiune-la-societati-de-constructii-montaj-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-de-gestiune-la-societati-de-constructii-montaj-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

C U P R I N S
CUViNT iNAINTE
CAPITOLUL I
IMPORTANTA, SFERA DE CUPRINDERE A CONTABILITATII DE GESTIUNE SI A CALCULATIEI COSTURILOR
1.1. Obiectul, rolul si functiile contabilitatii de gestiune
1.2. Raportul dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune
1.3. Importanta studiului costurilor
1.4. Notiunea si continutul calculatiei costurilor
1.5. Caracteristicile calculatiei costurilor si rezultatelor
1.6. Clasificarea cheltuielilor care formeaza costul productiei
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE SI A CALCULATIEI COSTURILOR
2.1. Premisele organizarii contabilitatii de gestiune si a calculatiei costurilor
2.2. Locurile de cheltuieli si rolul lor in calculatia costurilor
2.3. Purtatorii de costuri si rolul lor in calculatie
2.4. Factori care determina organizarea contabilitatii de gesti- une
2.5. Principiile de organizare a contabilitatii de gestiune si a calculatiei costurilor.
2.6. Organizarea sistemului de conturi de gestiune pentru evidenta cheltuielilor si a productiei
2.6.1. Contabilitatea decontarilor interne
2.6.2. Conturile de calculatie, rolul si functiile acestora.
2.6.3. Contabilitatea costului productiei
CAPITOLUL III
PROCEDEE GENERAL UTILIZATE iN CALCULATIA COSTURILOR
3.1. Procedee de calculatie si delimitare a cheltuielilor pe purtatori de costuri si pe zone de cheltuieli.
3.2. Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte.
3.3. Procedee de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe.
3.4. Procedee de calcul a costului pe unitate de produs
3.5. Procedee de calcul privind productia de fabricatie interdependenta
CAPITOLUL IV
METODELE DE CALCULATIE A COSTURILOR
4.1. Consideratii cu privire la conceptul de metoda de calculatie a costurilor
4.2. Sistemul metodelor de calculatie a costurilor
4.2.1. Etapele de desfasurare a lucrarilor de calculatie a costurilor
4.2.2. Trasaturi generale privind metodele de calculatie a costurilor
CAPITOLUL V
STUDIU DE CAZ: CALCULATIA COSTURILOR iN CONSTRUCTII
5.1. Prezentarea societatii comerciale de constructii-montaj BRAVCOF SA
5.2. Informatii generale privind investitia curenta
5.3. Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor la SC BRAVCOF SA
CAPITOLUL VI
PROPUNERI DE iMBUNATATIRE A METODEI DE CALCULATIE A COSTURILOR
6.1. Analiza si controlul costurilor directe
6.2. Analiza si controlul costurilor indirecte
6.3. Evidentierea costurilor potrivit metodei propuse
6.4.Propuneri privind reducerea cheltuielilor de productie
6.5. Posibilitati de perfectionare a documentelor primare, potrivit metodei de calculatie propuse
A n e x e....... 106
BIBLIOGRAFIE

Alte date

?

CUVÂNT iNAINTE

intr-o lume aflata intr-o permanenta schimbare, contabilitatea are menirea de a produce situatii financiare utile unei game largi de utilizatori. Situatiile financiare sunt intocmite pentru a oferi baza informationala, relevanta si obiectiva, necesara utilizatorilor pentru a lua diferite decizii economice.

Sistemul de contabilitate aplicat in unitatile economice din Romania in baza Legii contabilitatii (nr.82/1991) este conceput ca un sistem dualist, in sensul alcatuirii lui din doua subsisteme: contabilitatea generala (financiara) si contabilitatea de gestiune. Acesta este o consecinta a adaptarii contabilitatii la cerintele economiei de piata cu scopul de a asigura, pe de o parte transparenta informatiilor contabile, iar pe de alta parte confidelitatea datelor. Delimitarea dintre cele doua componente este un mod de departajare intre informatiile pe care unitatea economica este obligata, dispusa sau interesata sa le faca publice si informatiile pe care le rezerva pentru necesitatile proprii, in exclusivitate.

Modul de organizare a contabilitatii de gestiune este la lati-tudinea fiecarei unitati patrimoniale in functie de specificul activitatii. La baza acestor organizari stau o serie de principii, procedee si metode (metode clasice, metoda costurilor standard, metoda direct costing, etc.). Important este sa putem folosi, aplica la momentul potrivit meto-dele si procedeele cele mai potrivite, astfel obtinand rezultate eficiente.

Lucrarea de fata prezinta organizarea contabilitatii de gestiune, precum si calculatia costurilor in cadrul unei societatii de constructii-montaj. Ea are ca obiect reprezentarea analitica a proceselor interne ale societatii, care produc transformari cantitative si calitative in masa patrimoniului. Informatia obtinuta este destinata conducatorului socie-tatii ca beneficiar intern de infomatii care trebuie sa raspunda la intre-barea cum sa aloce si sa utilizeze resursele incredintate de investitori pentru a obtine o performanta cat mai buna.

Cu aceasta lucrare doresc sa aduc o modesta contributie la cunoasterea problematicii organizarii si conducerii unei contabilitati manageriale axata pe urmarirea costurilor de productie, precum si propuneri de imbunatatire a metodelor de calculatie a costurilor.

CAPITOLUL I

IMPORTANTA, SFERA DE CUPRINDERE A CONTABILIT?TII DE GESTIUNE SI A CALCULATIEI COSTURILOR

1.1. Obiectul, rolul si functiile contabilitatii de gestiune

Obiectul contabilitatii de gestiune il constituie inregistrarea ope-ratiunilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, determinarea costului efectiv si prestabilit al productiei obtinute, stabi-lirea abaterilor dintre costul prestabilit si costul efectiv, precum si analiza acestora.

Contabilitatea de gestiune permite punerea in evidenta a ele-mentelor constitutive ale costurilor si rezultatelor, aspect deosebit de important pentru managementul firmei. Deci, contabilitatea de ges-tiune situeaza printre obiectivele sale fundamentale pe cele privind cu-noasterea costurilor produselor obtinute, lucrarilor executate si ser-viciilor prestate, iar daca rezultatele nu sunt multumitoare, aceasta ofera posibilitatea analizei cauzelor deficientelor.

Contabilitatea de gestiune, in concluzie, poate sa permita reali-zarea urmatoarelor obiective:

a) furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determi-narea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul ren-tabilitatii lor;

b) furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor inter-ne de exploatare prin:

? analiza cheltuielilor de exploatare si a evolutiei lor;

? gestiunea analitica a stocurilor;

? determinarea rezultatelor analitice prin compararea costului produselor cu pretul lor de vanzare;

? furnizarea informatiilor necesare evaluarii unor componente de activ, cum ar fi: lucrarile si productia in curs de fabricatie;

? previziunea cheltuielilor si veniturilor prin intocmirea retelei interne de bugete;

? calcularea costurilor produselor, serviciilor, activitatilor;

? determinarea rezultatelor analitice prin compararea costului produselor cu pretul lor de vanzare;

? controlul costurilor si veniturilor prin intermediul abaterilor.

Pentru indeplinirea acestor obiective, contabilitatea de gestiune trebuie sa observe si sa inregistreze cronologic si sistematic atat fluxu-rile reale cat si cele informatioanale din interiorul unitatii patrimoniale.

Contabilitatea de gestiune, in ceea ce priveste calculatia costu-rilor, indeplineste mai multe functii: functia previzionala, functia de in-registrare analitica curenta a cheltuielilor, functia de analiza si control.

Functia previzionala consta in determinarea, stabilirea de norme, previziuni, care vor sta la baza desfasurarii activitatii.

Functia de inregistrare analitica curenta a cheltuielilor consta in inregistrarea tuturor cheltuielilor efectuate in baza documentelor jus-tificative sau in care sunt consumate aceste cheltuieli. inregistrarea cheltuielilor ne da posibilitatea determinarii costului efectiv al produ-selor, lucrarilor sau serviciilor executate.

Functia de analiza si control - aceasta functie exista numai in situatia in care sunt indeplinite primele doua functii. Functia de ana-liza si control presupune compararea situatiei prestabilite cu situatia efectiva obtinuta prin colectarea cheltuielilor si determinarea atat a eventualelor diferente cat si a cauzelor care le-au generat.

Rolul contabilitatii de gestiune consta in urmatoarele:

? furnizarea de informatii asupra laturii valorice a procesului de productie;

? cunoasterea tuturor cheltuielilor efectuate de procesul de productie;

? determinarea nivelului costului de productie;

? posibilitatea separarii cheltuielilor materiale de cheltuielile cu munca vie;

? determinarea cu anticipatie a costului productiei pe baza bugetul cheltuielilor de productie;

? posibilitatea ca pe baza informatilor detinute sa se poate obtine o reducere a costurilor.

1.2. Raportul dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune

Potrivit Legii Contabilitatii nr. 82 din anul 1991, sistemul de contabilitate aplicat in unitatile economice din Romania este conceput ca un sistem dualist. Aceasta dualitate, apare ca o consecinta a adap-tarii contabilitatii romanesti la cerintele economiei de piata asigurand astfel transparenta informatiilor contabile si confidentialitatea datelor, si se prezinta sub forma celor doua subsisteme, si anume: contabi-litatea financiara si contabilitatea de gestiune.

Contabilitatea financiara are ca obiect circuitul patrimonial al intreprinderii si scopul ei este acela de a asigura periodic prin interme-diul situatiilor de sinteza si raportare, informatii atat pentru necesitatile proprii, cat si in relatile cu mediul extern (investitori, parteneri de afa-ceri, etc.). in schimb contabilitatea de gestiune are ca obiect: „evidenta, calculatia, analiza si controlul costurilor si rezultatelor analitice prin prisma componentelor activitatilor consumatoare de resurse si produ-catoare de rezultate, pe subdiviziuni organizatorice ale intreprinderii”.

Contabilitatea de gestiune concura la furnizarea informatiilor privind elementele constitutive ale costurilor si rezultatelor, ceea ce reprezinta un interes deosebit pentru conducerea unitatilor patrimo-niale.

in calitate de disciplina stiintifica, inregistreaza, urmareste si centralizeaza, in expresie valorica si uneori cantitativa, in mod crono-logic si sistematic, cu ajutorul mijloacelor proprii de lucru, fluxurile intrapatrimoniale ale unitatilor economice. in acelasi timp, contabili-tatea de gestiune apare ca o contabilitate analitica a exploatarii, obiectul principal acesteia constituindu-l calculatia costurilor.

Totusi, organizarea separata a contabilitatii de gestiune de con-tabilitatea financiara nu trebuie perceputa ca o sectioanare a conta-bilitatii intreprinderii, cele doua subsisteme fiind intercorelate. Aceasta intrucat in contabilitatea de gestiune sunt reflectate, dintr-un punct de vedere propriu, elementele de patrimoniu si operatiuni economice ce sunt evidentiate si in contabilitatea financiara.