Pagina documente » Recente » Organizarea contabilitatii de gestiune prin metoda ABC

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

EXTRAS DIN DOCUMENT

? producerea si comercializarea ambalajelor specifice industriei alimentare si a pieselor de schimb pentru domeniul constructiei masinilor;

? organizarea de servicii de alimentatie publica, spatii de agrement, inclusiv prin inchiriere;

? organizarea de case de comenzi cu livrare la domiciliul clientilor a produselor de panificatie, si activitati de consignatie;

? prestari servicii cu mijloacele si spatiile aflate in dotare, conform obiectului de activitate;

? activitate de productie si comert social in favoarea actionarilor si salariatilor societatii;

? consultanta economica si tehnica de specialitate conform obiectului de activitate;

? achizitionarea, depozitarea si vanzarea angro si en detail a cerealelor si a altor materii prime si materiale pentru industria alimentara, inclusiv prin organizarea in acest scop de unitati proprii de desfacere ca depozite, magazine, puncte volante in locuri publice;

? efectuarea de operatiuni de import- export prin vanzari si cumparari directe sau pe baza de comision- reprezentanta, inclusiv transporturi cu mijloace proprii sau inchiriate;

? efectuarea de lucrari agricole cu mijloace proprii sau inchiriate, catre terte persoane fizice sau juridice, inclusiv transporturi cu mijloace proprii sau inchiriate;

? efectuarea de lucrari agricole cu mijloace proprii sau inchiriate, catre terte persoane fizice sau juridice, inclusiv preluarea unor in arenda a unor terenuri agricole;

? efectuarea de operatiuni bursiere si de schimb valutar;

? cresterea, ingrasarea, industrializarea animalelor, pasarilor si comercializarea acestora, precum si a produselor rezultate.

1.2.Structura organizatorica a S.C. Boromir Prod SA Buzau

Pentru realizare obiectului sau de activitate societatea comerciala Boromir Prod SA Buzau trebuie sa-si fundamenteze structura sa organizatorica.

Boromir Prod SA Buzau a stabilit structura sa organizatorica conform organigramei.

Structura organizatorica a unei societati consta in stabilirea atributiilor si sarcinilor in totalitatea lor, in vederea realizarii obiectului de activitate si repartizarea acestora intr-un sistem ierarhic si structurat cat mai corespunzator.

Pluralitatea sarcinilor, obligatiilor, atributiilor si activitatilor creeaza functii necesare, iar acestea determina si stabileste organul de executare.

Rezultatul organizarii structurale il reprezinta organele de conducere si administrare ale societatii comerciale si carora le sunt subordonate compartimente, serviciile, birourile, sectiile si atelierele.

În conformitate cu organigrama prezentata si aprobata de Consiliul de Administratie, Boromir Prod SA Buzau are urmatoarea structura organizatorica

1) Conducerea si administrarea societatii este asigurata prin Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie, Directorul General al societatii si directorii executivi.

Figura 1.1: Organigrama S.C Boromir Prod S.A. Buzau

2) Gestiunea societatii este controlata de AGA si Comisia de Cenzori.

3) Compartimentele, serviciile, birourile, sectiile si atelierele alcatuiesc personalul executiv al societatii si care este compus din personalul TESA si personal productiv.

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de Consiliul de Administratie prin Regulamentul de Ordine Interioara, Contractul Colectiv de Munca si Regulamentul de organizare si functionare.

Regulamentul de organizare si functionare stabileste pentru fiecare compartiment, serviciu, birou, sectie sau atelier, obligatii concrete de serviciu si de munca.

Directorului general al societatii ii este subordonat:

- Biroul personal salarizare;

- Serviciul administrativ- secretariat, paza, pompieri, asistenta sociala;

- Oficiul juridic;

- Compartimentul control financiar intern;

- Compartimentul protocol, imagine;

- Compartimentul protectie civila;

- Serviciul casierie;

- Compartimentul CTC.

Directorul tehnic are in subordine:

- Compartimentul productie;

- Compartimentul mecano- energetic;

- Biroul comert;

- Compartimentul livrari;

- Sectiile de panificatie I si II;

- Atelier paste fainoase;

- Atelier zaharoase, patiserie;

- Atelier moara;

- Sectia mecanico- energetica;

- Autobaza;

- Sectorul ambalaje.

Oferta anului

Reducere 2020