Pagina documente » Stiinte Economice » Organizarea contabilitatii de gestiune si a calcularii costurilor

Cuprins

lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-de-gestiune-si-a-calcularii-costurilor
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-de-gestiune-si-a-calcularii-costurilor


Extras din document

Cuprins
Cap. I. Organizarea contabilitatii de gestiune si a calculatiei costurilor
I.1. Premisele organizarii contabilitatii de gestiune si a calculatiei costurilor
I.2. Factorii care determina organizarea contabilitatii de gestiune
I.3. Principiile de organizare a contabilitatii de gestiune si a calculatiei costurilor
Cap. II. Metode de contabilitate de gestiune si a calculatiei costurilor de tip total
II.1. Metode clasice de contabilitate de gestiune si a calculatiei costurilor
II.1.1. Caracterizarea metodelor clasice de calculatie a costurilor
II.1.2. Reflectarea in contabilitatea de gestiune a cheltuielilor de productie
II.1.3. Calculatia costurilor efective ale productiei
II.1.4. Decontarea costurilor totale ale activitatii de exploatare
II.1.4.1. Decontarea costului efectiv al productiei obtinute si al productiei livrate, determinarea diferentelor de pret, inregistrarea si decontarea lor
II.1.4.2. Decontarea cheltuielilor generale de administratie si desfacere
II.1.4.3. Decontarea totalului cheltuielilor perioadei
II.2. Metoda costurilor standard sau normate
II.2.1. Calculul costurilor standard pe produs
II.2.2. Determinarea cheltuielilor standard directe
II.2.3. Determinarea cheltuielilor de regie standard
II.2.4. Controlul operativ al cheltuielilor de productie
II.2.5. Organizarea contabilitatii costurilor
II.2.6. Particularitatile metodei normative
II.2.7. Metoda pe comenzi
Cap. III. Metode de contabilitate de gestiune si a calculatiei costurilor de tip partial
III.1. Metoda costurilor variabile (direct costing)
III.1.1. Calculul si analiza punctului de echilibru (pragul rentabilitatii)
III.1.2. Calculul si analiza factorului de acoperire
III.1.3. Calculul si analiza coeficientului de siguranta dinamic si a intervalului de siguranta
III.1.4. Perfectionari ale metodei costurilor variabile
III.1.4.1. Metoda direct-costing simplificat
III.1.4.2. Metoda direct-costing evoluat
III.1.4.3. Calculatia de acoperire a cheltuielilor fixe in metoda direct costing
III.1.5. Organizarea contabilitatii cheltuielilor de productie in metoda direct-costing
III.2. Metoda costurilor directe
Cap. IV. Metoda de contabilitate si de calculatie a costurilor pe locuri de cheltuieli sau centre de responsabilitate
IV.1. Consideratii generale
IV.2. Programarea (bugetarea) cheltuielilor de productie
IV.3. Organizarea contabilitatii cheltuielilor si calculul costului de productie obtinute
IV.4. Contabilitatea manageriala sau jocul adevarului

Alte date

?

I. ORGANIZAREA CONTABILIT?TII DE GESTIUNE SI A CALCULATIEI COSTURILOR

I.1. PREMISELE ORGANIZ?RII CONTABILIT?TII DE GESTIUNE SI A CALCULATIEI COSTURILOR

Organizarea contabilitatii de gestiune de catre fiecare unitate patrimoniala in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale acesteia, implica solutionarea prealabila a urmatoarelor probleme :

- adoptarea si adoptarea celei mai potrivite metode de calculatie a costurilor la conditiile specifice intreprinderii;

- programarea lucrarilor de contabilitate de gestiune in timp;

- selectarea mijloacelor tehnice necesare pentru executarea lucrarilor;

- alegerea organismelor insarcinate cu elaborarea celor doua categorii ale costului productiei : previzionala si efectiva.

Optiunea pentru o anumita metoda de calculatie a costurilor se intemeiaza pe luarea in considerare a unor factori cum sunt nomenclatura productiei executate, tehnologia si organizarea productiei, marimea intreprinderii, obiectivele urmarite de managementul intreprinderii prin contabilitatea de gestiune etc. Implementarea metodei de organizare a contabilitatii de gestiune pentru care s-a optat presupune: identificarea purtatorilor de costuri si a unitatilor de calculatie, stabilirea locurilor (sectoarelor) de cheltuieli, stabilirea sistemului de documente formulare de evidenta necesare pentru identificarea, colectarea preluarea datelor privind cheltuielile si productia obtinuta raportarea abaterilor in cadrul controlului bugetar.

I.2. FACTORII CARE DETERMIN? ORGANIZAREA CONTABILIT?TII DE GESTIUNE

Contabilitatea de gestiune, fiind o contabilitate analitica a exploatarii, este intr-o foarte mare masura influentata de conditiile concrete ale intreprinderilor din diferitele ramuri sau subramuri ale economiei nationale. Profitul intreprinderii, tehnologia si organizarea productiei, structura organizatorica si dimensiunea intreprinderii, metodele si tehnicile de management adoptate sunt aspecte cu un pronuntat caracter specific diferitelor intreprinderi si tot atatia factori care conditioneaza organizarea contabilitatii de gestiune.

a). Profilarea intreprinderii presupune stabilirea obiectivului principal al acesteia si orientarea activitatii ei in scopul asigurarii resurselor materiale si umane corespunzatoare realizarii obiectului sau. Profitul intreprinderii, obiectul acesteia, necesita anumite procese tehnologice, diferite, intr-o intreprindere industriala, dintr-o ramura sau alta, intr-o intreprindere agricola, intr-o intreprindere de constructii, si total diferite, intr-o intreprindere de transport, de comert, de turism etc.

Profilul, obiectul de activitate al intreprinderii isi pune amprenta nu doar pe procesele de munca ce au loc, dar si in ceea ce priveste rezultatele in care se concretizeaza diferitele activitati: bunuri materiale, prestatii de servicii, distribuirea bunurilor etc. in consecinta, sunt total diferite obiectele de calculatie sau purtatorii de costuri.

b). Tehnologia productiei, ca subansamblu al operatiunilor succesive prin intermediul carora materiile prime sunt transformate in produse finite sau prin care se executa lucrari sau servicii, constituie un important factor de influenta asupra organizarii cheltuielilor de productie si calculatiei costurilor.

Din punct de vedere al tehnologiei sale, productia intreprinderii industriale poate fi simpla sau complexa. Productia simpla consta in extragerea din natura a unor bunuri materiale (de exemplu produsele de extractie: minereuri, petrol etc.), fie in prelucrarea succesiva a materiei prime, produsul finit obtinandu-se dupa parcurgerea ultimei faze de prelucrare (de exemplu: productia de ciment, caramizi, bere, ulei etc.). Caracteristicile productiei simple sunt tipurile de productie de masa si de serie mare, fabricatia fiind organizata in flux continuu sau pe loturi mari.

Productia complexa cuprinde, in sfera sa, acele procese de productie in care produsul finit se obtine prin asamblarea unor piese sau subansamble fabricate anterior prin procese tehnologice independente, desfasurate in paralel, in loturi (sectii sau intreprinderi) diferite. Caracteristicile productiei complexe sunt tipurile de productie individuala (pe unicate) si de serie mica sau mijlocie (pe loturi mici si mijlocii). Productia complexa se intalneste indeosebi in intreprinderile industriale constructoare de masini si aparate complexe: masini-unelte, motoare, autoturisme, tractoare, locomotive, etc.

Sub influenta particularitatilor tehnologiei productiei si ale organizarii productiei, se stabilesc obiectele de calculatie si, in functie de acestea, metodele de calculatie corespunzatoare.

Prin obiect de calculatie se intelege o unitate, lucrare sau lot de productie pentru care se previzioneaza cheltuieli si in functie de care se organizeaza evidenta analitica a cheltuielilor, gruparea si ordonarea informatiilor cu ajutorul conturilor, in vederea determinarii marimii lor efective. Astfel, intreprinderile cu productie simpla, deci cu organizarea fabricatiei in flux continuu (productia de masa) sau pe serii (loturi) mari de produse, se va utiliza metoda globala sau metoda pe faze. La intreprinderile cu productie complexa, fabricatia fiind organizata pe unitate (in cazul productiei individuale) sau pe loturi mici si mijlocii (in cazul productiei de serie), se va aplica metoda de calculatie pe comenzi.

Determinarea costurilor pe obiecte de calculatie, in speta pe purtatorii de costuri (produsele, lucrarile si serviciile obtinute din procesul de productie, generand cheltuieli, trebuie sa le suporte), necesita determinarea cantitativa a productiei careia i s-a atribuit aceasta calitate, in care scop se foloseste o unitate de masura omogena, numita unitate de calculatie.

c). Structura organizatorica a activitatii de productie (exploatare) si administrative a intreprinderi, respectiv gruparea acestor activitati pe sectoare, sectii, ateliere si alte locuri de cheltuieli influenteaza organizarea contabilitatii cheltuielilor, al esalonarii lucrarilor de calculatie. Cheltuielile de exploatare vor fi delimitate pe locuri de cheltuieli, adica pe sectii - pe baza de auxiliare, pe unitati prestatoare de servicii etc., pe sectorul de administratie generala a intreprinderii etc. si in acest fel vor fi evidentiate in conturile sintetice si analitice de gestiune. Asadar, in functie de acest factor sunt delimitate cele ce, in literatura de specialitate, sunt cunoscute sub denumirea de zone (sectoare) de cheltuieli, respectiv centre de responsabilitate.

d). Metodele si tehnicile de management adoptate intr-o intreprindere pot influenta, de asemenea, organizarea contabilitatii de gestiune, indeosebi in ceea ce priveste optiunea pentru o metoda de calculatie de tip clasic (metoda globala, metoda pe faze sau metoda pe comenzi), care necesita doua randuri de calculatie - antecalculatia si postcalculatia, determinand posterior eventualele abateri de costuri, sau pentru o metoda (- de exemplu a costurilor standard -) care sa asigure accentuarea caracterului previzional si cresterea operativitatii informatiilor, a controlului costurilor. Tot in acest sens trebuie mentionata posibilitatea intreprinderii de a opta intre o metoda de calculatie de tipul costului total (full costing) sau a uneia de tipul costului partial (direct costing).

I.3. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A CONTABILIT?TII DE GESTIUNE SI A CALCULATIEI COSTURILOR

Calcularea exacta a costului productiei presupune ca, in organizarea contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor, sa se tina seama de anumite principii si anume:

a). Principiul delimitarii in timp a cheltuielilor de productie - forma de manifestare in domeniul costurilor a principiului independentei exercitiului - impune ca fiecare perioada de gestiune sa i se atribuie numai cheltuielile ocazionate de activitatea in perioada pentru care se face calculatia costurilor. Ca urmare a aplicarii acestui principiu in organizarea contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor apar, alaturi de cheltuielile directe, cheltuieli cuvenite productiei din perioada in care se efectueaza, deci repartizat pe mai multe exercitii financiare, precum si unele cheltuieli preliminare (de exemplu pentru constituirea provizioanelor).

Pentru delimitarea cheltuielilor anticipate sau efectuate in avans care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar in perioadele sau exercitiile viitoare, in contabilitatea generala (financiara) se utilizeaza contul 471 "cheltuieli inregistrate in avans", prin debitul unui cont de cheltuieli, privind activitatea curenta, din clasa 6, iar in contabilitatea de gestiune aceste cheltuieli se vor include in costuri, debitand, dupa caz, unul din conturile de calculatie din clasa 9, respectiv grupa 92 si creditand contul 901 "decontari interne privind cheltuielile".

b). Principiul delimitarii cheltuielilor (de exploatare) in spatiu presupune:

- in primul rand delimitate cheltuielilor de exploatare pe sfere de activitate, respectiv cheltuieli de administratie si cheltuieli de desfacere, folosindu-se pentru evidenta lor, dupa caz, conturile: 921 "cheltuielile activitatii de baza" si 923 "cheltuielile indirecte de productie", 922 "cheltuielile activitatilor auxiliare", 924 "cheltuieli generale de administratie" si 925 "cheltuieli de desfacere".

- in al doilea rand, principiul delimitarii cheltuielilor in spatii mai presupune localizarea cheltuielilor pe sectii de productii, ateliere, linii tehnologice, centre de productie si responsabilitate; acestea atat in antecalculatie cat si in postcalculatie. in acest scop se vor folosi analitice corespunzatoare sectoarelor (locurilor) de cheltuieli in cadrul conturilor de cheltuieli mai inainte mentionate.

c). Principiul separarii cheltuielilor urmareste delimitarea cheltuielilor recuperabile prin costuri de productie (cheltuielile de exploatare) de cheltuielile ocazionate de celelalte activitati: activitatea financiara, activitate exceptionala. Ultimele categorii de cheltuieli (cu unele exceptii, exemplu: dobanzile aferente imprumuturilor la unitatile cu ciclul lung de fabricatie) nu se include in costurile productiei si nu fac obiectul contabilitatii de gestiune.

d). Principiul delimitarii costului subactivitatii in concordanta cu care cheltuielile fixe, necesitate de mentinerea structurilor tehnico-productive si functionale ale intreprinderilor corespunzatoare gradului de inactivitate, de nefolosirea capacitatii de productie, nu trebuie sa se includa in costul produselor ci sa afecteze direct rezultatul exercitiului.

e). Principiul delimitarii cheltuielilor aferente productiei finite de cele aferente productiei in curs de executie necesita determinarea cu exactitate a productiei neterminate, pentru asigurarea unei corecte calculatii, a costurilor efective ale productiei finite.