Pagina documente » Stiinte Economice » Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-de-gestiune-si-calculatia-costurilor-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-de-gestiune-si-calculatia-costurilor-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I: CADRUL LEGISLATIV .........1.
1.1. Legea contabilitatii numarul 82/1991 modificata si completata
prin ordonanta numarul 61./31 augut 2001.......1.
1.2. Regulamentul privind aplicarea legii contabilitatii3.
1.3 Prevederile legale a organizarii contabilitatii patrimoniului... 5
1.4. Organizarea contabilitatii de gestiune............ 6
1.5. Definirea si continutul costului de achizitie si a costului de
productie ..7
1.6. Determinarea costului subactivitatii. 9
1.7 Metode de calcul a costurilor....... 10
1.8 Standardele internationale........... 11
1.8.1. IASC 2 contabilitatea veniturilor......... 11
1.8.2. IASC 18 Veniturile........... 13
1.9. Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie.... 14
1.10 Principii contabile... 17
CAPITOLUL II: TENDINTE ALE ORGANIZARII CONTABILITATII DE
GESTIUNE PE PLAN MONDIAL 19
2.1. Clasificarea cheltuielilor, a costurilor si a productiei............ 19
2.2. Evolutia si clasificarea metodelor de calculatie a costurilor si
particularitatile acestora. 26
2.3. Interfata intre contabilitatea financiara a cheltuielilor si
contabilitatea de gestiune.............. 29
CAPITOLUL III: PROBLEME DE BAZA PRIVIND ORGANIZAREA
GESTIUNII............. 36
3.1. Principii de organizare a contabilitatii de gestiune36
3.1.1. Principiile teoretice si metodologice ale organizarii
contabilitatii de gestiune la SC ROMRAD SA.....38
3.2. Factorii de organizare a contabilitatii de gestiune..40
3.2.1 Factorii de organizare ai contabilitatii de gestiune si
calculatia costurilor 41
3.3 Continutul economic si functia contabila a conturilor de
gestiune............ 43
3.3.1. Schema functionarii conturilor din clasa 9,conturi de
gestiune.............. 47
3.4. Procedee si metode de calculatie a costurilor...... 49
3.4.1. Procedeele de calculatie a costurilor......... 49
3.4.2. Metode de calculatie a costurilor............. 52
3.4.3. Metada pe comenzi.............. 54
3.4.3.1. Prezentarea metodei pe comenzi
la SC ROMRAD SA .... 56
CAPITOLUL IV: ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE SI
CALCULAREA COSTURILOR LA SC ROMRAD SA....... 58
4.1. Caracteristici tehnice,economice si organizatorice la SC
ROMRAD SA ....... 58
4.1.1. Organizarea departamentelor si conducerea acestora.... 60
4.2. Organizarea contabilitatii de gestiune la SC ROMRAD SA... 65
4.2.1. Organizarea contabilitatii cheltuielilor cu consumul de
materii prime si materiale directe ............ 65
4.2.2. Organizarea contabilitatii de gestiune privind cheltuielile
indirecte de productie........... 68
4.2.3. Decontarea contravalorii productiei sectiilor auxiliare livrata
pentru necesitatile sectiei de baza ........... 71
4.2.4. Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie........... 72
4.2.5. Repartizarea cheltuielilor generale de administratie....... 75
4.2.6. Repartizarea produselor finite obtinute din procesul de
productie............ 77
4.2.7 Calculul costului efectiv al productiei obtinute si decontarea
acesteia.............. 77
4.3.Colectarea cheltuielilor,evidenta lor si determinarea
costurilor... 83
4.3.1 Contabilitatea de gestiune pentru cheltuielile cu consumul de
materiale prime si materiale consumabile.... 83
4.3.2. Contabilitatea de gestiune pentru cheltuielile cu
salariile,CAS-ul si protectia sociala aferenta acestora.... 84
4.3.3.Contabilitatea de gestiune pentru cheltuielile de regie..... 85
4.3.4. Repartizarea cheltuielilor cu regia de sectie . 86
4.3.5. Repartizarea cheltuielilor cu regia de societate............ 87
4.3.6. Determinarea cantitativa si valorica a productiei in curs de
executie............. 88
4.3.7. Contabilitatea produselor finite rezultate din procesul de
productie ........... 88
4.3.8. Calculul costului efectiv aferent productiei obtinute....... 89
4.3.9. Calculul diferentelor de pret aferente productiei finite
obtinute............. .90
CAPITOLUL V: ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA.........93
5.1. Calculul,evidenta ,analiza si raportarea abaterilor costurilor
efective de la costul standard .......... 93
5.1.1. Calculul,evidenta ,analiza si raportarea abaterilor costurilor
efective de la cele standard pentru materiale 95
5.1.2. Calculul,evidenta,analiza si raportarea baterilor costurilor
efective de la cele standard pentru manopera97
5.1.3. Calculul,evidenta,analiza si raportarea abaterilor costurilor
efective de la cele standard pentru cheltuieli de
regie. 98
5.2. Analiza cheltuielilor variabile la 1000 lei CA.. 100
5.3. Analiza cheltuielilor fixe la 1000 lei CA........ 103
5.4. Analiza cheltuielilor cu materialele la 1000 lei CA........... 105
5.5. Analiza profitului aferent CA...... 107
5.6. Indicatori de rentabilitate............ 108
5.7. Bugetarea 109
5.7.1. Bugetul cheltuielilor cu energia electrica in scopuri
motrice.............. 109
5.7.2. Bugetul cheltuielilor cu combustibilul tehnologic......... 111
5.7.3. Bugetul cheltuielilor cu materii prime
si materiale directe. 111
5.7.4. Bugetul general al costurilor de productie..... 113
CAPITOLUL VI: CONCLUZII SI PROPUNERI... 114
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

1

CAPITOLUL I: CADRUL LEGISLATIV

1.1. LEGEA CONTABILITATII NUMARUL 82/1991 MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN ORDONANTA NUMARUL 61/31 AUGUST 2001

Legea contabilitatii prevede ca: societatiile comerciale,societatile/companiile nationale,regiile autonome,institutiile nationale de cercetare- dezvoltare,societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea propie,respectiv contabilitatea financiara,potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

Comform legii contabilitatii se prevede : contabilitatea ca activitate specializata in masurarea,evaluarea, cunoasterea,gestiunea si controlul activelor,datoriilor si capitalurilor propii, precum si a rezultatelor obtinute bdin administrarea persoanelor juridice si fizice prevazute la articolul 1 trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara,performanta financiara si fluxurile de trezorerie,atat pentru cerintele interne cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali,creditorii financiari si comerciali,clientii,institutiile guvernamentale.

In lege se prevede ca: - contabilitatea se tine in limba romana si moneda nationala.

- contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala cat si in valuta.

Comform prevederilor, Ministerul Finantelor emite planul de conturi general,

modelele ,registrelor si bilanturilor contabile,formularele comune privind activitatea financiara si contabila,normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

Pentru banci se elaboreaza de Banca Nationala a Romaniei si se aproba de Ministerul Finantelor.

De asemenea se prevede ca persoanele prevazute la articolul 1 au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca bilant,respectiv dare de seama contabila in cazul institutiilor publice,denumit in prezenta lege “bilant contabil”;

si Ministerul Finantelor stabileste categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partide simpla,precum si cele care intocmesc bilant contabil.

In prezenta lege se stabileste ca inregistrarile in contabilitate se fac cronologic si sistematic,potrivit planurilor de conturi si normelor emise in conditiile prevederilor

de mai sus.

Orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate,dobindind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit,vizat si aprobat sau le-au inregistrat in contabilitate.

2.

Legea contabilitatii prevede ca inregistrarile din contabilitate a bunurilor mobile si imobile se fac la valoarea de achizitie, de productie sau la pretul pietei,creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.

De asemenea se prevede ca persoanele prevazute la articolul 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului:

? La inceputul activitatii

? Cel putin odata pe an pe parcursul functionarii sale

? In cazul fuzionarii/incetarii activitatii si in alte situatii prevazute de lege.

Ministerul Finantelor poate aproba exceptii de la regula inventarierii

anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice. Se prevede ca evaluarea elementelor patrimoniale pe baza inventarierii si reflectarea lor in bilantul contabil se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor.

Se specifica faptul ca documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute la articolul 1 il constituie bilantul contabil care trebuie sa dea o imagine fidela si clara,completa a patrimoniului,a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Comform legii contabilitatii persoanele prevazute la articolul 1 organizeaza si tin contabilitatea ,in compartimente distincte,conduse de directorul financiar-contabil.

Prin exceptie functiile respective pot fi indeplinite si de persoane cu studii medii care au calificarea corespunzatoare cu avizul Ministerului de Finante.

Contabilitatea persoanelor de la articolul 1 poate fi organizata si tinuta si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice cu calitatea de contabil autorizat.

Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine administratorului,ordonatorului de credite sau altei persoane ce are obligatia gestionarii patrimoniului.

Persoanele fizice de la aliniatul 1 raspund cu personalul din subordine de tinerea contabilitatii; cand contabilitatea nu se tine de persoane autorizate raspunderea revine patronului.

La societatile comerciale unde contabilitatea nu este organizata, nu au personal calificat,sau contaracte de prestari servicii in domeniul contabilitatii;Ministerul Finantelor stabileste in functie de evolutia inflatiei,de dezvoltarea profesiei limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea bilantului contabil de persoane autorizate.

Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte,nu au personal calificat pentru conducerea contabilitatii si intocmirea darilor de seama privind executia bugetara pot incadra personal de specialitate prin incheiere de conventii civile.

3.